Tävlingar i vildmarkskunskaper

Om man har goda vildmarkskunskaper och friluftsfärdigheter kan man förbereda sig för utflykter så att man har rätt utrustning, kan läsa naturen, orientera i terrängen och laga friluftsmat. Kunskaperna och färdigheterna utgör en viktig del av att röra sig i vildmarken. Det ordnas också tävlingar i vildmarkskunskaper, där man kan testa vad man går för.

Tävlingar i scoutfärdigheter

Tävlingarna i scoutfärdigheter grundar sig på scoutprogrammet och hålls för scoutpatruller i allmänhet i terrängen. De är en slags utflykter under vilka deltagarna testar sina scoutfärdigheter och -kunskaper – och lär sig nya. Det ordnas inte endast tävlingar i scoutfärdigheter utan också andra slags tematävlingar, exempelvis tävlingar i stadsorientering och detektivtävlingar.

Under tävlingens gång ska patrullerna tillryggalägga en viss sträcka, från start till mål, och utföra olika uppgifter vid kontroller längs rutten. Under tävlingar där man övernattar i terrängen ordnas så kallade nattorienteringar, som tar längre tid, har fler kontroller och där man övernattar i naturen.

Som namnet säger grundar sig uppgifterna i tävlingarna på saker som deltagarna lärt sig i scouterna, såsom första hjälpen, händighet och naturkännedom. Därtill finns det ofta också uppgifter som kräver goda allmänna kunskaper och kvicktänkthet.

FM i vildmarksvandring

Finska mästerskapstävlingen i vildmarksvandring (Erävaelluksen SM-kilpailut) har ordnats årligen sedan 1970 och är den tävling i vildmarkskunskaper som har den längsta traditionen i Finland. Tävlingen är fysiskt rätt krävande, för deltagarna tar sig fram i patruller på två personer 70–130 kilometer, beroende på serie och ruttval, på tre dygn. Varje patrull har med sig all den utrustning och mat den behöver under hela tävlingen. Det finns fyra FM-serier i tävlingen: öppen, kvinnor, unga och veteraner. Vanliga veckoslutsvandrare kan ta del i den så kallade utflyktsserien, där de kan testa sin kondition. 

Två personer tittar på en karta under en tävling.

I tävlingen finns det ofta också sådana kontroller, där publiken får närvara och följa med hur patrullerna klarar sig. Tävlingen avslutas i allmänhet med en snabbvandring under den sista dagen. I terrängen bedöms tävlingsdeltagarnas prestationer vid kontrollerna men också hur de klarar av övernattning, hur städiga deras läger är och hur lång tid det tagit för dem att tillryggalägga rutten. Teman för uppgifterna vid kontrollerna är kunskaper och färdigheter i vildmarksvandring, naturkännedom och naturskydd, första hjälpen och räddningstjänst samt orientering.

Två personer släcker en skogsbrand vid en av tävlingens kontrollpunkter.

Suomen Latu beviljar tillstånd att arrangera finska mästerskapstävlingen i vildmarksvandring. Mera information om tävlingen på Suomen Latus webbsidor.

FM i vildmarkspaddling

Finska mästerskapstävlingen i vildmarkspaddling (Erämelonnan SM-kilpailut) ordnas varje år i maj-juni. Syftet med tävlingen är att upprätthålla och främja kunskaper och färdigheter i vildmarkspaddling. Tävlingen mäter också deltagarnas fysiska prestationsförmåga. 

Tävlingen räcker ca 30 timmar och deltagarna övernattar en natt i terrängen. Tävlingsserierna är enmanskanot, tvåmanskanot och tvåmanskanot för kvinnor. I anslutning till tävlingen ordnas i allmänhet också en familjeserie och en utflyktsserie. Tävlingssträckan beror på vattendraget, uppgifterna och de lokala förhållandena. I tävlingsserierna är sträckan oftast ca 40 km.

Suomen Latu beviljar tillstånd att arrangera finska mästerskapstävlingen i vildmarkspaddling.

Läs mer