Vandring i Sverige och Norge

Då vandringsområdena i Finland börjar bli alltför bekanta eller då du vill ha mångsidigare möjligheter att vandra t.ex. i kalfjällen kan du pröva på vandringsmöjligheterna i grannländerna. Även om förhållandena i Sverige och Norge mycket påminner om de finska, är det ändå all orsak att på förhand ta reda på förhållandena i grannländerna. I Sverige och Norge vandrar man på betydligt större och högre fjällmassiv än i Finland, vilket kräver god kondition av vandraren. Å andra sidan finns det också intressanta låglänta vandringsområden. Dessutom ställer de snabbt växlande väderförhållandena större krav än i Finland.

En äldre person med ett barn har stannat till vid det stentäckta Paras-fjället. Den vuxna personen justerar sin ryggsäck som ligger på marken.

Allemansrätten i Sverige och Norge är i stort sett densamma som i Finland. Den största skillnaden gäller elduppgörning, som är friare i Sverige och Norge. I Sverige hör elduppgörningen till allemansrätten, men kommunerna eller länsstyrelserna kan dock förbjuda elduppgörning, då varning för terrängbrand utfärdats. I Norge är elduppgörning tillåten utom i skogsområden 15 april -15 september då den är förbjuden.

Du får gå över gränsen till grannländerna var som helst, bara du inte har varor som ska klareras i tullen. Om du vandrar med hund bör du dock komma ihåg, att införsel av hund till Sverige och Norge är noggrant reglerat. I Norge bör hunden hållas kopplad 1april - 20 augusti och i Sveriges nordliga nationalparker får man ta med sig hund enbart under vintermånaderna och den ska vara kopplad. Alla bestämmelser som gäller export och import av keldjur finns på Livsmedelsverkets sidor (ruokavirasto.fi). Om du resar med din hund till Sverige måste du anmäla djuret till Tullverket (tullverket.se).