Bränslena och säkerheten

Friluftsköken fungerar med sprit, gas, bensin, fotogen dvs. lampolja eller träpinnar. Därtill finns det på marknaden modeller som klarar av flera olika bränslesorter.

Flytande bränslen till spritkök fås från de flesta bensinstationer i de nordiska länderna. Bränsle till spritköket kan man köpa på alla bensinstationer, gaskökens patroner finns till salu i friluftsaffärerna och i de största varuhusen samt på bensinstationerna. Kom dock ihåg att det finns olika standarder för gaskök såväl i Finland som utomlands. Fotogen och bensin får man på alla bensinstationer både i Finland och utomlands. Man hittar i allmänhet lätt lämpligt bränsle, t.ex. lösa, torra kvistar på marken, till vildmarksköken, med undantag av platser där det inte växer träd eller buskar eller träpinnarna är täckta av snö.

Flampunkt

Med tanke på användaren är flampunkten den viktigaste egenskapen hos bränslet. Med flampunkt avses den lägsta temperatur vid vilken så mycket ångor vid normalt lufttryck avgår från vätskans yta att det bildas en antändbar ång-luftblandning. Lättantändliga vätskor, har en flampunkt på +21 C. Sådana här ämnen är t.ex. bensin ca –40 C, etanol (sprit) +12 – +13 C och flytgas (propan) –104 C. Lampolja dvs. fotogen är det tryggaste av de gasformiga och flytande bränslena, för dess flampunkt är +55  +60 C.