Tältmodeller

Kupoltält

Kupoltältet kan numera betraktas som tältens basmodell. Dörren finns på tältets ena sida och sovutrymmet är fyrkantigt. Ett kupoltält försett med två stänger som korsar varandra motsvarar övernattningsbehovet i terrängen för största delen av tältarna.

De kupoltält som är avsedda för friluftsbruk är utan undantag dubbeltält. Innertältet i ett luftigt material som andas släpper ur fuktighet från de sovande medan det vattentäta yttertältet förhindrar att vatten kommer in i tältet. I utrymmet mellan dessa två lager blåser vinden bort den fuktighet som samlats i innertaket. Hur ventilationen fungerar beror på vädret och framför allt på ventilationskanalerna. Luften mellan tältvävarna fungerar också som en lätt isolering.

Kupoltält lämpar sig bra t.ex. på kanotfärder, eftersom tältet hålls upprätt med hjälp av stängerna fast det skulle resas direkt på en en klippa, där det är svårt att använda markpinnar. Till kupoltältens nackdel hör i allmänhet bristen på förvaringsutrymme eftersom de saknar absid eller så är den mycket liten.

Tunneltält

En ritad bild av ett tunneltält.Tunneltält är den vanligaste modellen av fjälltält. I synnerhet när det gäller friluftsliv i Norden kommer detta tält på en klar förstaplats. Tunnelns rakt uppåtstigande väggar gör att tältets inre är rymligt. Tunneltälten är ofta försedda med en rymlig absid i ena ändan. En del tält har t.o.m. två absider och ingångar. De vältilltagna utrymmena underlättar tältlivet i synnerhet vid dåligt väder.

Tunneltältens konstruktion är utan undantag dubbelväv. Tack vare luftkanalerna i tältets ändar blir ventilationen mellan vävarna effektiv. Genom att rulla upp tältets fåll kan man öka eller minska ventilationen enligt vädret. Ett tunneltält står stadigt även i svåra förhållanden, bara vinden inte kommer direkt mot långsidan. En nackdel med rymliga tunneltält är vikten, de blir lätt tyngre än andra modeller.

Ryggåstält

En ritad bild av ett tält med åstak.

Det finns just inga ryggåstält kvar på marknaden och därför ser man dem allt mera sällan. Ryggåstälten kan vara antingen enkla eller dubbla. Utrymmet i ett ryggåstält är rätt begränsat i förhållande till vikten.

Geodetiskt tält

S.k. geodetiska tält är stadigare än grundkupoltälten, eftersom de har tre eller fyra stänger. Denna egenskap ökar naturligtvis tyngden, men i svåra förhållanden betalar det sig. Geodetiska tält används ofta i bergstrakter. Tältet är självstagande och tar mindre plats än t.ex. ett tunneltält som behöver markpinnar för att hållas upprätt.

Hybridtält

Hybridtälten har utvecklats och kombinerats av ovannämnda tältmodeller. Exempelvis en kupol med tre stänger kan ha en tunnel som absid eller ett tunneltält med en båge kan ha bägge ändarna dragna ner mot marken och sovriktningen omvänd. Det finns flera olika varianter.

Tält för familjer och grupper har åter blivit populära. De gamla s.k. hustälten av tjockt markistyg kommer inte tillbaka. I stället har det kommit moderna material och tälten har samma former och strukturer som fjälltälten.

Tältstänger och -vävar

Tältstängernas material bestäms av tältmodellen. Innan du beger dig ut i skog och mark bör du alltid komma ihåg att kontrollera att tältstängerna, markpinnarna och staglinorna är i skick. Det finns ett stort urval av tältvävar och när du väljer väv måste du beakta flera olika faktorer, t.ex. vattentäthet.

Militärtält eller 10-mannatält

I militärtältet finns det utrymme för ca tjugo personer och i 10-mannatältet för tio personer.

En ritad bild av ett halvplutontält.

Kärt barn har många namn: militärtält, armétält, halvplutonstält, vintertält eller kamintält. Dessa tält som är avsedda för större grupper används såväl på sommaren som på vintern. Militärtältet och 10-mannatältet är ett bra val både för friluftsliv på vintern och för läger. I tältet kan man ha kamin för uppvärmning och torkning av utrustning. Om tältduken på militärtältet är spänd håller den mot kortvarigt regn. Många tältvävar är impregnerade mot fukt och brand.

Man kan på olika sätt inne i tältet sätta upp torklinor och stänger. På permanenta lägerområden (bl.a. försvarsmakten och delvis Forststyrelsen finns triangelformiga tältunderlag av trävirke.

Läs mer