Laviner

En lavin är ett fenomen där stora snömassor rör sig utför en sluttning. Laviner uppstår relativt sällan i Finland, men till exempel i fjällen i norra Finland utlöses några varje år. I bergiga länder är de betydligt vanligare.

Personer som sveps med av en lavin löper risk för att skada sig på hinder som kommer i vägen och att bli begravd under snön. En person som blivit begravd under snön klarar sig inte så värst länge – chansen att överleva minskar avsevärt redan efter 15 minuter. Därför ska du aldrig röra dig ensam i lavinterräng. Runt om i världen förolyckas cirka hundra personer årligen i laviner i samband med snöaktiviteter. Cirka 90 procent av alla som dör i lavinolyckor har själva utlöst lavinen, så människans egna val har stor betydelse.

I lavinterräng är det viktigt att beakta risken för laviner. Lavinterräng är det område där en lavin utlöses i en brant sluttning, området där lavinen rör sig och området där snömassorna samlar sig. En vandrare kan alltså vara i fara också i områdena där lavinen rör sig eller där snön samlar sig, även om han eller hon inte klättrar i brantare terräng. Ett typiskt område där snön från en lavin samlar sig är till exempel botten på en ravin med branta väggar.

En lavin har bildat en hög av snö vid sluttningens fot.

Studera, skaffa utrustning, träna

Var och en som rör sig i lavinterräng bör förbereda sig med tillräcklig information, färdigheter, utrustning och träning. Lyssna på lavinprognoserna innan du ger dig ut i terrängen. Det viktigaste sättet att undvika laviner är att undvika lavinterräng genom att läsa kartan och terrängen samt välja en rutt i ett säkert område. Det är också viktigt att vara uppmärksam på tecken på lavinrisk i terrängen och ändra sin rutt enligt dessa. Räddningsutrustning för den som rör sig i lavinterräng är lavinsändare som avger en ljudsignal, snösond, spade samt mobiltelefon.

På webbplatsen FINLAV – Finlands lavinutbildning (lumivyöry.fi) finns information om laviner och snösäkerhet. Här hittar du också information om arrangörer och tidpunkter för FINLAV:s snösäkerhetskurser.

Hur undviker du lavinterräng?

 • Rör dig längs markerade leder eller i backarna vid ett skidcenter
 • Rör dig i områden som är mer långsluttande (mindre än 25 grader), långt från de branta sluttningarna
 • Rör dig längs åsryggar och högre terrängformationer
 • Var speciellt uppmärksam i naturliga sluttningar när sikten är dålig – det är svårt att bedöma terrängen runt omkring
 • Håll reda på var du befinner dig! Läs kartan och använd telefonappar med terrängkartor. Lita inte enbart på telefonen utan ta också med dig en papperskarta.

Utred sannolikheten för laviner

Ta reda på lavinrisken med hjälp av lavinprognoser, som dagligen publiceras av Meteorologiska institutet i Finland (sv.ilmatieteenlaitos.fi), på varsom.no i Norge (varsom.no, norska och engelska) och på lavinprognoser.se i Sverige (lavinprognoser.se). Du kan också höra dig för om förhållandena exempelvis hos företag som erbjuder guidetjänster och skidskolor som är verksamma i trakten och har lokalkännedom.

Informera Meteorologiska institutet om observationer av laviner genom att fylla i blanketten på ilmatieteenlaitos.fi/ilmoita-lumivyoryhavainnoista (på finska).

Lär dig känna igen tecken på lavinfara

Det går inte att förutspå var och när en lavin kan utlösas, men du kan lära dig känna igen tecken på lavinfara.

 • Sluttningens riktning och profil: Lavinrisken är störst på läsidan om bergskrön där det bildats hängdrivor samt i sluttningar med en lutning på mer än 25 grader.
 • Vädret: Har det snöat rikligt de senaste dagarna, det vill säga mer än 30 cm på ett dygn, eller har hård vind drivit och packat snön under de senaste dagarna? Har det regnat? Har temperaturen stigit markant? Skiner solen direkt på sluttningen?
 • Ljud från snön: Lavinfaran är stor om snötäcket ger ifrån sig ett suckande ljud när snön sätter sig.

När en lavin utlöses

Det är mycket viktigt att räddningsmanskapet så fort som möjligt lyckas lokalisera en person som begravts under snön. När både den som ska räddas och räddningsmanskapet har rätt slags räddningsutrustning och utbildning ökar chansen att överleva betydligt.

Till säkerhetsutrustningen för den som rör sig i lavinterräng hör lavinsökare (även kallad transceiver), mobiltelefon, spade och lavinsond. Det är också viktigt att kunna använda dem. Lavinsändaren ska vara aktiverad så att den sänder signaler när du färdas i ett lavinområde.

Om du råkar ut för en lavin

 • Om du befinner dig i terrängen när en lavin utlöses, försök åka snett neråt och bort från lavinområdet.
 • Om lavinen drar dig med sig, försök med alla medel hålla dig på ytan.
 • Om du blir begravd i snön, försök hålla munnen och näsan fria från snö så att du kan andas.

Om du befinner dig utanför lavinen

 • Försök lägga på minnet de platser där andra personer drogs med av lavinen. Var såg du dem senast? Markera platserna.
 • Sök efter spår av personer begravda i snön.
 • När de letar efter personer i snön aktiverar räddningsmanskapet sina egna lavinsändare så att de ser och hör signaler som sänds från den nödställdes lavinsändare.
 • En lavinsond, som påminner om en lång tältstång, används vid noggrannare lokalisering. Genom att sticka sonden i snön tar räddningsmanskapet reda på var i snön en person är begravd.
 • När lokaliseringen är klar grävs den nödställde fram med snöspade.
 • Du kan kalla på hjälp med mobiltelefon, om du befinner dig i ett område med täckning och det kan ske utan att det omedelbara letandet försenas.

Ytterligare information