Laviner

Laviner är möjliga även i Finland. Fjäll och andra snötäckta områden med tillräckligt branta sluttningar kan möjliggöra att laviner uppstår. En snöskovandrare eller fjällskidåkare som rör sig utanför markerade leder kan lätt hamna i lavinterräng. Därför bör alla som rör sig utanför markerade leder vara medvetna om i hurdan terräng det är tryggt att röra sig.

Det är livsfarligt att hamna i en lavin. Personer som hamnat i en lavin löper risk för att skada sig på hinder som kommer i vägen och att bli begravd under snön. En person som blivit begravd klarar sig inte så värst länge – chansen att överleva minskar avsevärt redan efter 15 minuter. Därför ska du aldrig röra dig ensam i lavinterräng. I Europa förolyckas cirka hundra personer årligen i laviner i samband med snöaktiviteter. De flesta av dem har själva orsakat lavinen.
 
Det bästa sättet att undvika laviner är att hålla sig borta från lavinterrängen. Lavinterräng är det område där en lavin utlöses i en brant sluttning, området där lavinen rör sig och området där snömassorna samlar sig. En vandrare kan alltså vara i fara förutom i området där en lavin kan utlösas även där lavinen rör sig eller området där snön samlas, även om personen inte rör sig i en brant sluttning. Ett typiskt område där snön från en lavin samlar sig är till exempel botten på en ravin med branta väggar. 

En lavin som samlats under en sluttning på vintern.

Hur undviker du lavinterräng?

 • Rör dig längs markerade leder eller i backarna vid ett skidcenter.
 • Risken för lavin kan påverka användningstiden av vissa rutter: Kontrollera ruttens användningstid och eventuella varningar längs rutten. En del av lederna kan också vara stängda hela vintern.
 • Rör dig i områden som är mer långsluttande (mindre än 25 grader), långt från de branta sluttningarna.
 • Rör dig längs åsryggar och högre terrängformationer.
 • Var speciellt uppmärksam i naturliga sluttningar när sikten är dålig – det är svårt att bedöma terrängen runt omkring.
 • Håll reda på var du befinner dig! Läs kartan och använd telefonappar med terrängkartor. Lita inte enbart på telefonen utan ta också med dig en papperskarta.

Hur branta sluttningarna är kan bedömas bl.a. med hjälp av dessa kartor:

Lär dig känna igen tecken på lavinfara

Det går inte att förutspå var och när en lavin kan utlösas, men du kan lära dig känna igen tecken på lavinfara.

 • Sluttningens riktning och profil: Lavinrisken är störst på läsidan om bergskrön där det bildats hängdrivor samt i sluttningar med en lutning på mer än 25 grader.
 • Vädret: Har det snöat mycket under de senaste dagarna eller har hård vind blåst, rört på och hopat snö under de senaste dagarna? Har det regnat? Har temperaturen stigit markant? Skiner solen direkt på sluttningen?
 • Snö: När snön sjunker ihop släpper den ett brusande ljud eller när det bildas sprickor i snön är risken för laviner stor.

Utred sannolikheten för laviner

Ta reda på lavinrisken i området med hjälp av lavinprognoser som publiceras dagligen av Meteorologiska institutet i Finland (ilmatieteenlaitos.fi), varsom.no (på engelska) i Norge och lavinprognoser.se i Sverige. I Finland utarbetas noggrannare lavinprognoser i Ylläs (på finska, ski.yllas.fi) och Pyhätunturi (på finska, lumiturvallisuuskeskus.fi). Du kan också höra dig för om förhållandena exempelvis hos skidskolor och företag som erbjuder guidetjänster som är verksamma i trakten och har lokalkännedom.

Informera Meteorologiska institutet om observationer av laviner genom att fylla i blanketten (på finska, ilmatieteenlaitos.fi).

Studera, skaffa utrustning, träna 

Var och en som rör sig i lavinterräng bör förbereda sig med tillräcklig information, färdigheter, utrustning och träning. Lyssna på lavinprognoserna innan du ger dig ut i terrängen. Det viktigaste sättet att undvika laviner är att undvika lavinterräng genom att läsa kartan och terrängen samt välja en rutt i ett säkert område. Det är också viktigt att vara uppmärksam på tecken på lavinrisk i terrängen och ändra sin rutt enligt dessa. Räddningsutrustning för den som rör sig i lavinterräng är lavinsändare som avger en ljudsignal, snösond, spade samt mobiltelefon. Lavinsändaren ska vara aktiverad så att den sänder signaler när du färdas i ett lavinområde.
 
På webbplatsen FINLAV – Finlands lavinutbildning (ski.fi) finns information om laviner och snösäkerhet. Här hittar du också utbudet av FINLAV:s snösäkerhetskurser. 

När en lavin utlöses

Det är mycket viktigt att räddningsmanskapet så fort som möjligt lyckas lokalisera en person som begravts under snön. När både den som ska räddas och räddningsmanskapet har rätt slags räddningsutrustning och utbildning ökar chansen att överleva betydligt.

Om du själv hamnar i en lavin:

 • Om du befinner dig i terrängen när en lavin utlöses, försök åka snett neråt och bort från lavinområdet.
 • Om lavinen drar dig med sig, försök med alla medel hålla dig på ytan.
 • Om du blir begravd i snön, försök hålla munnen och näsan fria från snö så att du kan andas.

När du ser en person hamna i en lavin:

 • Följ med hur personerna färdas med lavinen. Kom ihåg det ställe där offret försvann under snön.
 • Ring 112.
 • Sök efter spår av personen som är begravd i snön.
 • När de letar efter personer i snön aktiverar räddningsmanskapet sina egna lavinsändare så att de ser och hör signaler som sänds från den nödställdes lavinsändare. 
 • En lavinsond, som påminner om en lång tältstång, används vid noggrannare lokalisering. Genom att sticka sonden i snön tar räddningsmanskapet reda på var i snön en person är begravd. 
 • När personen under snön har hittats grävs hen fram med en spade. 

Även om ingen har hamnat i lavinen är det ändå bra att meddela nödcentralen, 112.

Mer information