Matens ursprung och hållbarhet

Du påverkar genom dina matval

Ett knippe rödbetor som precis tagits ur jorden.Dina matval har betydelse. Globalt orsakar matproduktionen och -konsumtionen en tredjedel av alla miljö- och klimatutsläpp relaterade till konsumtion. De påverkar naturens mångfald, vattnens övergödning och jordens utarmning.

Upp till 25 procent av alla utsläpp som en finländsk konsument ger upphov till beror på födan: på hurdan mat du köper, vem som har producerat den, hur och var den har producerats, hur maten har transporterats hem, hur den har förvarats och tillretts där och hur mycket av den som har slängts.

Det är möjligt att minska matproduktionens och -konsumtionens miljöpåverkan. Här har konsumenterna en egen, betydande roll: att hålla sig till en hållbar och hälsosam kost. Det är enkelt att säga att de val som en enskild konsument – just jag – gör inte har någon betydelse. Men redan om alla finländare åt enligt näringsrekommendationerna skulle klimatutsläppen minska med en fjärdedel.

Matens väg

Matproduktionen och -konsumtionen bildar ett globalt matsystem. Matsystemet redogör för frågor som hur maten produceras och hur den hamnar hos konsumenten samt varför vi äter det vi äter.

Till matsystemet hör:

 • produktion av mat till exempel på en lantgård,
 • förädling inom industrin, såsom mejerier och bagerier,
 • förpackning,
 • transport,
 • marknadsföring,
 • försäljning,
 • konsumtion,
 • hantering av avfall och återvinning i systemets olika delar.

Matsystem är globala, så det är svårt att ta reda på matens ursprung, produktionssätt och miljökonsekvenser. Genom att äta lokal mat, det vill säga närproducerad mat, främjar du bevarandet av en lokal jordbruksproduktion, ett lokalt näringsliv och du kan lättare spåra matens ursprung för att beräkna hur ansvarsfullt den har producerats.

Hållbar kost på utfärden

En kost i enlighet med hållbar utveckling är hälsosam, ger njutning och är producerad och konsumerad på ett ansvarsfullt sätt. Med små förändringar kan du enkelt och obemärkt göra ditt matbeteende mer hållbart – även på utfärden.

Gör så här om du vill minska miljöbelastningen som maten orsakar:

 • Känn till vad du äter och hur din mat har producerats
 • Ät enligt näringsrekommendationerna
 • Ät med måtta
 • Ät efter säsong
 • Minska köttkonsumtionen
 • Ät närproducerat
 • Ät ekologiskt
 • Tillred maten på ett energieffektivt sätt
 • Minska matsvinnet
 • Handla i din närbutik, gå till fots eller använd allmänna transportmedel, använd återanvändbara kassar
 • Minska förpackningsavfallet när du köper och packar utfärdsmaten
 • Ta med ditt avfall hem från utfärden och återvinn
 • I WWF:s kött- och fiskguider får du hjälp med att välja hållbara kött- och fiskprodukter
 • Välj helst produkter från växtriket, fullkornsprodukter, baljväxter, gryn, frön och insjöfisk
 • Välj naturlig mat: bär, vilda grönsaker och fisk
 • Uppskatta måltiden som en social händelse, som förenar människor

En kåsa står på mossen i skogen, kåsan är fylld av blåbär.

Läs mer