Planerad reservrutt

När man planerar en utflykt eller en långvandring är det bäst att förbereda sig för eventuella ändringar i den planerade rutten. Då man planerar den egentliga rutten på förhand lönar det sig också att ta fram alternativa rutter på kartan. En flexibel plan som man gjort upp före utflykten spar en från förhastade beslut i terrängen. En fastspikad plan ger inte utrymme för alternativa lösningar och tvingar en i värsta fall till fel ruttval. En på förhand gjord reservrutt är ett enkelt sätt att öka flexibiliteten under utflykten.

Tidtabell

Oftast är man tvungen att ändra på rutten på grund av en snäv tidtabell. Tidtabellen bestäms i allmänhet av den planerade återkomsttiden, som exempelvis kan vara beroende av offentliga kommunikationsmedels tidtabeller.

I andra hand kan tidtabellen för en utflykt vara beroende av nästan vilken faktor helst, exempelvis mängden proviant, tidvattnet eller en ändring av årstiden. För att man ska kunna hålla tidtabellen bör man följda tillräckligt ofta och regelbundet med hur utflykten framskrider. Vid behov tar man ta i bruk de på förhand planerade tillvägagångssätten för att hålla tidtabellen. En planerad reservrutt kan vara just ett sådant tillvägagångssätt.

Hinder, fördröjningar och farliga förhållanden

Det är bra att göra upp en plan för en reservrutt även för exceptionella situationer. Det är viktigt att fundera över och bekanta sig med eventuella säkerhetsrisker, för då kan man förbereda sig för dem redan då man planerar rutten.

Hastigt väderomslag kan leda till att den planerade rutten plötsligt blir för farlig. Att hålla en vilodag på grund av en överraskande snöstorm eller tät dimma, att vända tillbaka om någon av deltagarna blivit sjuk och att gå runt ett område som blivit farligt till följd av en höjd risk för snöskred eller översvämning är klara och enkla val om man förberett sig för dem på förhand. Ibland kan det vara omöjligt att följa den ursprungliga rutten, om exempelvis istäcket plötsligt smultit eller blivit för svagt, men då kan man fortsätta utflykten med hjälp av den planerade reservrutten.