Friluftslivets oemotståndliga charm

Friluftsliv är framför allt ett sinnesstämning. I friluftsaktiviteterna förenas motionens fysiska ansträngning med den andliga stimulans naturupplevelserna skänker. En aldrig så kort utflykt blir en uppiggande erfarenhet fylld av upplevelser, bara du ger dig i väg med öppet sinne.

Varje årstid är lämplig för friluftsliv

Finlands natur bjuder på oändliga möjligheter till friluftsliv året om.

De olika årstiderna ger friluftslivet sina egna fascinerande särdrag. Sommarens och höstens fotvandringar blir skidfärder på vintern, och på vårvintern lockar de skinande vita snövidderna tusentals friluftsmänniskor ut i naturen. På våren, då snön smälter bort, kommer cyklisterna ut på vägarna, och så snart isarna gått, börjar kanotsäsongen.

Allemansrätten ger var och en möjlighet till friluftsliv i Finlands natur. I vårt glest befolkade land finns det ännu gott om plats för olika former av friluftsliv.

Vandrare går upp för fjällsluttningen i ett landskap i höstfärger.

Det går att idka friluftsliv nästan överallt

Mången gång går friluftsfolket över ån efter vatten i stället för att göra turer i närterrängen. Finlands 40 nationalparker och en stor mängd andra intressanta friluftsområden och vandringsleder är inom räckhåll för varje friluftsmänniska. Man kan naturligtvis även göra utflykter till andra områden. I städerna kan man gå ut på picknick i parkerna, och på sommarstället kan man göra en utflykt t.ex. till någon närbelägen skogstjärn.

Mobilappen 112 Suomi

När man ringer ett nödsamtal via appen 112 Suomi (112.fi) får operatören vid nödcentralen automatiskt uppgifter om uppringarens position.

""

Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. I utflyktsmålen finns stora områden med radioskugga och vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen.