Hur bör jag förfara om elden är lös?

Skogsbrand kräver snabba åtgärder

Anmäl alltid en skogsbrand till det allmänna alarmnumret 112!

En skogsbrand som spridit sig över ett stort område i den mörka skogen.

Försök kväva elden på lovarts(vind-)sidan med en eldkvast, som du tillverkar av en liten gran eller enbuske som du fäller och kvistar, lämna ca en meter av toppen okvistad. Blöt kvasten innan du tar den i bruk om det finns vatten i närheten. Undvik att vifta med yviga rörelser för då flyger gnistorna omkring och elden bara tilltar. Sopa i riktning mot lågorna med kvasten som du håller tryckt mot marken för att kväva elden. Du kan också hindra elden från att sprida sig genom att röja kvistar och grenar och genom att riva upp mossa på läsidan om elden.

Handla snabbt om kläderna fattar eld

Om dina egna kläder fattar eld bör du omedelbart skydda ansiktet med händerna, kasta dig på marken och rulla dig så att elden kvävs. Blöt pyrande textilier med vatten.

Om någon annans kläder fattar eld bör du snabbt lägga henne omkull för att skydda ansiktet. Kväv elden med klädesplagg eller en filt från ansiktet i riktning mot fötterna, så att lågorna hindras från att flamma upp mot ansiktet. Kyl sedan ned pyrande textilier med kallt vatten i 15 - 20 minuter. Se till att patienten kommer under läkarvård om brännskador uppkommit.

Om du har klädesplagg av lättantändligt material bör du undvika modeller som dras över huvudet. Däremot är ett plagg som lätt kan öppnas på framsidan inte lika livsfarligt då det fattar eld. T.ex. fleecejackor är ofta lättantändliga. En tjock tröja under jackan kan rädda ditt liv då den skyddar dig från lågorna.