Friluftsleder och stigar

Lederna på Teerisuo - Lososuo går över myrar och via små skogsholmar. Lederna är spångade, men det lönar sig ändå att ha gummistövlar på sig. Man kan vandra också utanför stigarna på myrskyddsområdet, men i synnerhet på våren och i början av sommaren borde man inte avvika från lederna för att att trygga fåglarnas häckningsro. Från Teerisuo - Lososuo skyddsområde går en led mot sydväst till Hiidenportti nationalpark.

Lederna på Teerisuo - Lososuo går över myrar och via små skogsholmar. © Risto Sauso

Ledernas startpunkter

  • Teerisuoleden startar vid Teerisuo - Lososuo parkeringsplats intill Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284). På parkeringsplatsen finns en informationstavla.
  • Du kan även komma till vandringsleden från Urpovaaras vägskäl vid Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284).

Rundslingor

  • Teerisuoleden, 11,5 km. Man får en bra allmän bild av området då man vandrar denna rundslinga runt Teerisuo. Från leden kan man beundra vidsträckta myrar i naturtillstånd med inslag av små skogsholmar. Leden går i lättframkomlig terräng och är markerad med röd färg.
    • Service: Teerisuo skärmskydd med eldplats och Multisärkkä eldplats.
    • Förbindelser: Vid tjärnen Teerilampi viker en led till Kuhmo - Valtimovägen (nro 5284) i riktning mot Hiidenportti nationalpark.

Övriga leder

  • Vandringsleden (7,5 km) från Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde till Hiidenportti nationalpark viker av från Teerisuoleden vid tjärnen Teerilampi. Leden går via Kiurulampi eldplats och korsar Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284) vid Urpovaara vägskäl. Från Teerilampi är det ca 1 km till Kiurulampi eldplats. Från eldplatsen är det ungefär 2,5 km till Kuhmo - Valtimovägen. Från denna väg är det 4 km till Urpovaara parkeringsplats i Hiidenportti nationalpark.
    • Service: Kiurulampi eldplats.