Kartor över och kommunikationer till Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde

Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde ligger vid väg nummer 5284 från Kuhmo till Valtimo, som går på västra sidan av stamväg 75. Det är 32 km från Kuhmo till området. På sydvästra sidan av området ligger Hiidenportti nationalpark.

Kommunikationer

Med bil

 • Vid Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284), i närheten av Sotkamos och Kuhmos gemensamma gräns, finns en parkeringsplats. På denna finns informationstavlor om vandringsleden. Parkeringsplatsen ligger på 32 km avstånd från Kuhmo.
 • Körinstruktion till Petola naturum

Med allmänna kommunikationer

 • Man kommer till Teerisuo - Lososuo parkeringsplats med de bussar som går längs Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284). Bussturer går dock rätt sällan; information om tidtabeller på Matkahuoltos (matkahuolto.fi) sidor.

Lämpliga startpunkter

 • Teerisuo vandringsled startar från parkeringsplatsen vid Kuhmo - Valtimovägen (nro 5284).
 • Man kan också komma till vandringsleden från Urpovaara vägskäl vid Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284).
 • Ledernas startpunkter.

Kartor

Övriga kartor

 • Terrängkarta Q532 Lauvuskylä, 1:50 000. 
 • Terrängkartor Q5321, Q5322, 1:25 000. 
 • Terrängkartor 4324 2, 4324 3, 1:20000. 
 • Kuhmo på kartan (Kuhmo kartalla), 1:100000, Lantmäteriverket 2007. 
 • GT utflyktskarta Östra Finland, 2022, 1:250 000. 
 • Utflyktskarta Vuokatti och nationalparker i Kajanaland, 1:25 000. Karttakeskus 2015. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. ÖppnaTeerisuo-Lososuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.