Kartor över och kommunikationer till Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde

Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde ligger vid väg nummer 5284 från Kuhmo till Valtimo, som går på västra sidan av stamväg 75. Det är 32 km från Kuhmo till området. På sydvästra sidan av området ligger Hiidenportti nationalpark.

Kommunikationer

Med bil

 • Vid Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284), i närheten av Sotkamos och Kuhmos gemensamma gräns, finns en parkeringsplats. På denna finns informationstavlor om vandringsleden. Parkeringsplatsen ligger på 32 km avstånd från Kuhmo.
 • Körinstruktion till Petola naturum

Med allmänna kommunikationer

 • Man kommer till Teerisuo - Lososuo parkeringsplats med de bussar som går längs Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284). Bussturer går dock rätt sällan; information om tidtabeller på Matkahuoltos (matkahuolto.fi) sidor.

Lämpliga startpunkter

 • Teerisuo vandringsled startar från parkeringsplatsen vid Kuhmo - Valtimovägen (nro 5284).
 • Man kan också komma till vandringsleden från Urpovaara vägskäl vid Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284).
 • Ledernas startpunkter.

Kartor

Övriga kartor

 • Terrängkarta Q532 Lauvuskylä, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor Q5321, Q5322, 1:25 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor 4324 2, 4324 3, 1:20000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och i välförsedda bokhandlar.
 • Kuhmo på kartan (Kuhmo kartalla), 1:100000, Lantmäteriverket 2007. Kartan kan köpas från Petola naturum.
 • GT utflyktskarta Östra Finland, 2014, 1:250 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Utflyktskarta Vuokatti och nationalparker i Kajanaland, 1:25 000. Karttakeskus 2015. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Petola naturum samt i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. ÖppnaTeerisuo-Lososuos karta i Utflyktskarta.fi.