Instruktioner och regler för Syöte

Instruktioner för att vistas och färdas i Syöte

I Syöte nationalparks författning nämns en del begränsningar i allemansrätten på området, och på basen av dem har riktlinjer gjorts för de som rör sig i parken.

I Syöte nationalpark är det

tillåtet

 • att vandra fritt, skida, ro och paddla.
 • att slå läger i terrängen korta tider (1 - 2 dygn).
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi (på finska).
 • Den lokala befolkningen har en avgiftsfri rätt till att jaga enligt jaktlagens 8§ förutom på fredade områden för vilt.

begränsat

 • Att göra upp öppen eld är tillåtet endast på anvisade eldplatser och med ved som reserverats för ändamålet. Då varning för skogsbrand utfärdats är det helt och hållet förbjudet att göra upp öppen eld även på de underhållna eldplatserna. Se på dagens väder och varningar (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
 • Att slå läger. Det är tillåtet endast på markerade platser och genom att använda ved som reserverats för ändamålet. I parkens ödemarksdel kan man fritt välja var man slår läger.
 • Cykling är tillåtet endast på vägarna och på skilt markerade leder i terrängen. För tillfället finns det inga terrängcykelleder i nationalparken.
 • Motordrivna fordon är det endast tillåtet att använda på vägar och leder byggda för ändamålet.
 • Friluftsanordningarnas bruk för avgiftsbelagd naturturism kräver alltid Forststyrlsens tillstånd.
 • Spöfiske är tillåtet endast med Forststyrelsens tillstånd eller med länspecifikt spöfisketillstånd. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi (på finska).
 • Smyckestenar får samlas endast på de ställen Forststyrelsen markerat.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • Att skräpa ned.
 • Att åka snöskoter.
 • Att skada jordmånen, växtligheten samt störa djuren och den övriga naturen.
 • Att göra upp och hålla öppen eld under varning för skogsbrand.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Det är helt förbjudet att jaga alla sorters vilt på Päätuore-Selkävaaraområdet söder om Lomaoja.

Förberedelser

Miljöskonande friluftsliv

 • Planera och förbered din utfärd noga. Innanför nationalparkens gränser finns det ingen organiserad avfallshantering.
 • Följ nationalparkens ordningsstadga och allemansrättens principer.
 • Tag reda på anvisningar och begränsningar.
 • Rör dig och slå läger utan att lämna några spår.
 • Använd utstakade leder och rastplatser, för att undvika onödigt slitage av terrängen.
 • Ta vara på allt avfall. Bränn det brännbara om möjligt och för återvinnbart avfall till ekopunkterna, som finns vid ledernas startpunkter.
 • Skada inte naturen, träden eller konstruktionerna.
 • Lämna renarna ifred - Du underlättar renskötarnas arbete.
 • Bekanta dig även med våra anvisningar för miljöskonande friluftsliv.

Säkerhet

 • Skriv in dig i rutthäftena vid infartsvägarnas parkeringsplatser och vid lederna. Gör en markering om din visit även i rastplatsernas gästbok. I nödfall underlättar markeringen hjälparna. Kritik och förbättringsförslag är välkomna.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Mobiltelefonens hörbarhet 

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Andra råd

 • Friluftsledernas myravsnitt är huvudsakligen spångbelagda, men lederna har alltid den fuktiga mark som är typisk för färsk moskog.
 • Vattnet i nationalparkens källor och strömmande bäckar är för det mesta av god kvalité och fullt drickbart men vattnet är inte forskat. Naturvatten används på eget ansvar.
 • De som rör sig utanför de markerade lederna bör minnas att de för området typiska granskogarna kan vara mycket täta och att sikten kan vara obetydlig.
 • Bekanta dig även med Friluftsliv-sidorna.

Årstidernas växling

 • Snön faller för att stanna i slutet av oktober. Skidsäsongen börjar i mitten av november eller i början av december och fortgår till omkring Valborg. Den sista snön smälter ofta bort före mitten av maj.
 • Höstbrand (ruska): Den bästa höstbrandstiden är från mitten av september till början av oktober.
 • Rusningstoppar: Syöteområdets och nationalparkens säsong är under skidsäsongen. Mest skidåkare träffar man i nationalparken på Ahmatupa och Toraslampi skidspår . Under barmarkstid är vandrarna flest under semestersäsongen och höstbrandstiden (ruska). De populäraste utflyktsmålen om sommaren är Syöte naturum - Ahmatupa- Jaasamonvaaraområdena samt det närliggande strövområdets naturstigar.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer