Vill du stöda vården och iståndsättningen av Finlands mest fantastiska natur som volontär? Som volontär får du njuta av de fantastiska vyerna i Syöte nationalpark samtidigt som du sysslar med skogsvård samt uppleva nationalparkens lugnande och avslappnande effekt.

Hurdant frivilligarbete kan man göra i Syöte?

Junior Ranger-verksamhet

Junior ranger-deltagarna är 11–18-åriga unga som deltar i olika arbeten som utförs i nationalparkerna. Samtidigt kan deltagarna delta i äventyr i en särställning på skyddsområden i sin egen närregion. Junior Ranger-verksamheten i Syöte drivs tillsammans med Rimminkangas högstadium.

Evenemang

I Syöte nationalpark och naturum ordnas evenemang med allt från snöskulptur till hötalkon och svampdagar till pysseldagar för barn. Delta i både planering och genomförande! Vi tar med både privatpersoner och grupper till våra evenemangstalkon.

Verksamhet för sakkunniga

Kan du barka träd? Känner du de utrotningshotade växterna i Syöte? Är svampfärgning din favorithobby? Vi ordnar gärna föreläsningar och guidade expertutflykter till terrängen och naturumet i Syöte. Kom och dela med dig av din kunskap som frivillig!