Frivilligverksamhet i Syöte nationalpark

23.5.2024
Rytitupa hyresstuga & Rytivaara kronotorp: Vägen som leder till Ukonvaara parkering är i dåligt skick på grund av tjällossning. Var försiktig när du kör på vägen! Soiperoinen: Vägen som leder till Soiperoinenområdet har kollapsat när man går dit från Vaarakyläntie riktning. Du kan köra till Soiperoinen från Koitila riktning.

Vill du stöda vården och iståndsättningen av Finlands mest fantastiska natur som volontär? Som volontär får du njuta av de fantastiska vyerna i Syöte nationalpark samtidigt som du sysslar med skogsvård samt uppleva nationalparkens lugnande och avslappnande effekt.

Hurdant frivilligarbete kan man göra i Syöte?

Junior Ranger-verksamhet

Junior ranger-deltagarna är 11–18-åriga unga som deltar i olika arbeten som utförs i nationalparkerna. Samtidigt kan deltagarna delta i äventyr i en särställning på skyddsområden i sin egen närregion. Junior Ranger-verksamheten i Syöte drivs tillsammans med Rimminkangas högstadium.

Evenemang

I Syöte nationalpark och naturum ordnas evenemang med allt från snöskulptur till hötalkon och svampdagar till pysseldagar för barn. Delta i både planering och genomförande! Vi tar med både privatpersoner och grupper till våra evenemangstalkon.

Verksamhet för sakkunniga

Kan du barka träd? Känner du de utrotningshotade växterna i Syöte? Är svampfärgning din favorithobby? Vi ordnar gärna föreläsningar och guidade expertutflykter till terrängen och naturumet i Syöte. Kom och dela med dig av din kunskap som frivillig!