Sommarleder i Syöte

Sommarledernas startpunkter och parkeringsplatser

Sommarvandringsleder

Nationalparkens mest omfattande nätverk av sommarvandringsleder går genom området Syöte. Lederna har markerats med gul färg på träden.

 

Salojen siivekkäät naturstig, 500 m, rundslinga

En lätt tillgånglig led. Parkeringsplats. Skärmskydd. Naturstig. Fotvandring. Besök till naturum.

Vandringsbar året runt. Vandringstid 30 min.
Svårighetsgrad: Lätt led. lätt Lätt tillgänglighetsanpassad led. lätt tillgänglighetsanpassad led / rullstolsled

Naturstigen Salojen siivekkäät (Skogens vingslag) ger dig möjlighet att lära känna områdets stannfåglar och hur de lever i förhållande till den omgivande naturen.

Startpunkt
Syöte naturum, Erätie 1, 93280 Syöte, Pudasjärvi (google.fi).

Ruttbeskrivning
Stigen börjar och slutar vid Syöte naturum och den går genom närmiljöns gammelskogar. Naturstigen är vandringsbar året runt. Sommartid är stigen även tillgänglig med barnvagn eller med rullstol tillsammans med ledsagare.

Vid bar mark kan barnfamiljer bekanta sig med geocachingens hemligheter längs Korpikolvan kätkörata (Större barkplattbaggens geocachingbana) som följer stigen.  Större barkplattbaggen har gömt fem cacher som går att hitta med hjälp av en karta som finns i naturumet.

Friluftskonstruktioner
Vindskydd.

Sevärt
Hackspettens hackträd, kungsörnens bo, träskulptur av kungsörn.

Kellarilampi naturstig, 500 m/riktning

En lätt tillgånglig led. Parkeringplats. Fotvandring. Inva-toalett. Eldplats.

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 30 min.
Svårighetsgrad: Lätt led. lätt Lätt tillgänglighetsanpassad led. lätt tillgänglighetsanpassad led / rullstolsled

Kellarilampi naturstig med sina vindskydd är ett lättillgängligt utflyktsmål. Ta med fiskeutrustning, för sjön Kellarilampi är känd för sitt fiskafänge. Den storslagna åsen Pytkynharju reser sig alldeles bakom vindskyddet och det lönar sig att göra en avstickare upp på dess krön.

Startpunkt
Rytinkisalmentie 1834, Pudasjärvi (google.fi).

Huippupolku stig, 1 km, rundslinga

Parkeringsplats. Naturstig. Fotvandring. Besök till sevärdheter och utsiktsplatser.

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 30 min.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

Lär känna naturen på Finlands sydligaste fjäll längs den guidade naturstigen på Iso-Syöte fjällkrön. Från toppen har du en fantastisk utsikt över landskapen i Syöte nationalpark.

Startpunkt
Hotell Iso-Syötes parkeringsplats, Isosyötteentie 246, 93280 Syöte (google.fi).

Pyhitys stig, 2 km/riktning

Parkeringsplats. Skärmskydd. Fotvandring. Torrtoalett. Besök till sevärdheter och utsiktsplatser.

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 2 h.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

Från toppen av Syöte nationalparks högsta skogklädda höjd har du en imponerande ödemarksutsikt över sjön Kostonjärvi. På sluttningen finns kvarlämningar i form av stenbord från samernas tid. För flera tusen år sedan användes de då man offrade skogens och sjöns håvor till gudarna för att försäkra sig om bättre fångstlycka.

Startpunkt
Ahmaselkosentie 212, Taivalkoski (google.fi).

Vattukuru naturstig, 2,1 km, rundslinga

Parkeringsplats. Skärmskydd. Naturstig. Fotvandring. Bär- och svampplockning. Torrtoalett.

Vandringsbar året runt. Vandringsled på sommaren och snöskoled på vintern. Vandringstid 2 - 3 h.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

På Vattukuru naturstig får du veta mer om livet i den gamla skogen, om dess växter och djur. Längs denna korta naturstig finns många sorters natur såsom sluttningsmyrar, frodiga bäckar och lavklädd granskog. Vattukuru är dessutom en attraktiv boendemiljö för flygekorren.

Startpunkt
Vattukuru parkeringsplats, Syötekyläntie 1638, Pudasjärvi (google.fi)

Naavaparran polku naturstig, 3 km, rundslinga

Parkeringsplats. Raststuga. Torrtoalett. Besök till naturum. Fotvandring. Naturstig.

Vandringsbar året runt. Vandringstid 1 - 2 h.
Svårighetsgrad: Lätt led. lätt

Hur ser en större barkplattbagge ut? Hur långt kan en flygekorre flyga? Och vad är skägglav och granlav? På de här och många fler frågor hittar du svar längs Navaparta naturstig. Den grusbelagda stigen ger såväl små som stora vandrare en inblick i Syötes hemligheter.

 

Startpunkt
Syöte naturum, Erätie 1, 93280 Syöte, Pudasjärvi (google.fi)

Soiperoisen polku stig 5 km, rundslinga

Parkeringsplats. Eldplats. Kokskjul. Fotvandring. Torrtoalett. Raststuga.

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 2 h.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

Soiperoinen är ett trevligt utflyktsmål som ligger cirka en timmes bilfärd från Syöte. Vattnets kluckande längs stränderna vid klara sjöar och natur som övergår från tallmoar till höga åsar inspirerar till att njuta länge av de vackra landskapen. Områdets uppiggande rastplatser ligger på lämpligt avstånd från varandra.

Startpunkt
Soiperoisentie 57-59, Taivalkoski (google.fi).

Pytkyn pyrähdys dagsutflyktsled, 9 km, rundslinga

Parkeringsplats. Skärmskydd. Eldplats. Raststuga. Fotvandring. Bär- och svampplockning. Besök till sevärdheter och utsiktsplatser. Torrtoalett.

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 4 - 5 h.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

Åsar som bildats av istiden, gammal granskog och fiskrika sjöar som glittrar i sommarsolen – det är Pytkyn pyrähdys i ett nötskal. Längs denna mångskiftande rundslinga finns tre utmärkta rastplatser samt flera av naturens under.

Startpunkt
Rytinkisalmentie 1834, Pudasjärvi (google.fi)

Rytivaaran kierros -leden, 10 km, rundslinga

Parkeringsplats. Fotvandring. Besök till sevärdheter och utsiktsplatser. Vandring. Eldplats. Reserveringsstuga. Bär- och svampplockning. Torrtoalett.

Vandringsbar på sommaren som vandringsled. Vandringstid 4 h.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

Den drygt en halv timme långa bilfärden från Syöte till Rytivaaran kierros-leden lönar sig definitivt! Leden ger en mångsidig översikt över Syöte nationalparks natur och historia. Längs ett parti av sydvästra sidan får vi vandra i torparens fotspår och se personliga naturtavlor. Vi bekantar oss med såväl svedjerök, ängskulturen som med gamla jaktprinciper.

Startpunkt
Ukonvaara parkeringsplats, Karsikkoperäntie 1591 (google.fi), cirka 17 km från Iso-Syöte landsväg (nr 858). 

Ahman kierros -leden, 17 km, rundslinga

Parkeringsplats. Eldplats. Ödestuga. Reserveringsstuga. Raststuga. Besök till naturum. Bär- och svampplockning. Besök till sevärdheter och utsiktsplatser. Vandring. Torrtoalett.

Vandringsbar på sommaren som vandringsled. Vandringstid 6 - 8 h.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

Ahmankierros-leden passar bra som dagstig, men det går även bra att övernatta längs leden i trivsamma Ahmatupa öde- och reserveringsstuga. Leden går omväxlande genom aapamyrar, täta granskogar och längs sluttningsmyrarnas frodiga kanter. Det finns flera raststugor utmed leden som kan användas för en vilopaus.

Startpunkt
Syöte naturum, Erätie 1, 93280 Syöte, Pudasjärvi (google.fi)

Syötteen kierros -leden, 17 km, rundslinga

Parkeringsplats. Skärmskydd. Eldplats. Fotvandring. Besök till naturum. Bär- och svampplockning. Besök till sevärdheter och utsiktsplatser. Vandring. Torrtoalett.

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 1 dag.
Svårighetsgrad: Normal led. medelsvår

Längs rundslingan Syöte-leden får du uppleva såväl granskogens lugn som öppna myrar och åsen Pytkynharjus storslagenhet. Utmed leden finns Kellarilampi vindskydd och Annintupa raststuga som passar bra för en vilopaus. Enklast är att börja vandra leden från Syöte naturum.

Startpunkt
Syöte naturum, Erätie 1, 93280 Syöte, Pudasjärvi (google.fi) tai Romekievarintie 1, 93280 Syöte.

Torpparintaival-leden, 38 km/riktning

Parkeringsplats. Skärmskydd. Eldplats. Ödestuga. Reserveringsstuga. Raststuga. Naturstig. Fotvandring. Besök till naturum. Bär- och svampplockning. Besök till sevärdheter och utsiktsplatser. Vandring. Torrtoalett.

Vandringsbar på sommaren som vandringsled. Vandringstid 3 dagar.
Svårighetsgrad: Krävande led. krävande

Torpparintaival-leden passar bra som utflyktsmål för en helg. Leden ger en inblick i områdets rika markanvändningshistoria. Vi bekantar oss med såväl svedjerök, ängskulturen som med gamla jaktprinciper. Under vandringens gång dyker vi in i fantastiska skägglavstäckta grandungar och går upp på fjället Ahmakallio för att beundra nationalparkens vackraste landskap. Det finns flera ödestugor med utmärkt service för övernattning längs leden. Som avslutning på dagen får vi värma oss i bastun.

Startpunkt
Roninkankaantie 6, Pudasjärvi (google.fi).