Övriga kartor

""

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Syötes karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Syöte, vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Calazo Förlag 2021.
  • Syöte - Pudasjärvi / Taivalkoski - Kylmäluoma friluftskarta, 1:50 000, Forststyrelesen, Pudasjärvi och Taivalkoski stad 2008.
  • Syötteen päiväreitit, reittiopas ja kartta: Syöte friluftsleder och karta, Forststyrelsen. Kartor kan köpas i Syöte naturum.
  • Syötteen kansallispuisto, Melontaopas ja kartta: Syöte kanotleder och karta. Forststyrelsen. Kartor fås gratis från Syöte naturum.
  • Terrängkartor S512, S514, S521, S523, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Grundkartor S5124, S5142, S5213, S5231, 1:25 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkartor: 3532 12, 3541 07-12, 3542 10, 3543 01- 02, 3543 05-08, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkartor 3532, 3541, 3542, 3543, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.