Service i Syöte 

Vandrare grillar korv över lägerelden.

Kundservice och guiding

Syöte naturum är nationalparkens huvudguidepunkt.

 • Guidningar, presentationer, utställningar, utflyktsrådgivning till parken och närområdet. Utställningen Lastuja selkosilta (Spån från ödemarken) berättar om Syöte nationalparks natur och historia. I auditoriet kan man titta på naturfilmer utan kostnad. Försäljning av fiske-, jakt- och ödemarkstillstånd.
 • Försäljning av kartor, spel, böcker.
 • Forststyrelsens produkter samt lokalt hantverk.
 • Till naturumet finns skyltar på finska och engelska. Terränginformationstavlorna i nationalparken finns på finska.

Syöte naturcentrum sommartid, omgivet av granar.

Service som erbjuds samarbetspartner i Syöte nationalpark

 • Samarbetsparter som erbjuder service i Syöte nationalpark
  • Dessa aktörer har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen och följer principerna för hållbar naturturism i sin verksamhet i nationalparken. 
 • Syöte naturums och Syötekyläs service (syote.fi, på finska) finns i närheten av nationalparken. Med huskypann i nationalparken, Syöte ödemarksservice samling.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

 • Café i Syöte naturum:
  • Öppet under naturumets öppettider.
  • Salta och söta läckerheter samt varma och kalla uppfriskande drycker.
  • Platser för cirka 45 personer inomhus och lika många på terrassen.
  • Även många företag i Syöte eller andra samarbetsparter erbjuder café- och restaurangtjänster.
  • Ahmatupa spårcafé.

Butiker

I Syöte betjänar två butiker, Syötteen Kyläkauppa, tfn 044 344 8558 och Syöteshop, tfn 044 083 8668.

Eldplatser och stugor

Eldplatser

 • Syöte naturum: eldplatser och skärmskydd
 • Peuronlampi: eldplats och skärmskydd
 • Lomaoja: eldplats och skärmskydd
 • Rytivaara: eldplats
 • Vattukuru: eldplats och skärmskydd
 • Pyhitys: eldplats och skärmskydd
 • Salmitunturi: eldplats och skärmskydd
 • Kuittilampi: eldplats och skärmskydd
 • Kouva: eldplats och skärmskydd

En liten grå stuga mitt i snöig skog.

Dagsstugor

Ödestugor

Reserveringsstugor

 • Ahmatupa i Ahmavaara: på  gårdsplanen finns även kåta och bastu, spårcafé under skidsäsongen
 • Rytitupa i Rytivaara

Märk väl, att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • I närheten av Ahmatupa finns en brunn vars vattenkvalitet inte undersöks (kokning rekommenderas).
 • I Rytivaara, 250 m från gårdsplanen, finns en källa vars vattenkvalitet inte har undersökts.
 • Det lönar sig att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar i några minuter innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar mellan olika områden och beroende på temperaturen.

Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

Vid terrängmålen i området finns inga samlingskärl för avfall och man bör därför ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 
 • I Syöte turistområde finns tre sorteringspunkter för avfall: I den nedre korsningen längs vägen till hotellet i Pikku-Syöte, på parkeringsplatån på Iso-Syötes topp samt i den norra ändan av Iso-Syötes nedre parkeringsområde.

Toaletter

 • I Syöte naturum finns toaletter samt invalidtoalett/barnvårdsrum
 • Torrtoalett finns vid alla rastplatser och stugor i nationalparken.

Övernattning

Nationalparken indelas i två separata delar: en grund- och en ödemarksdel. 
 • I grunddelen ingår Syöteområdet från söder fram till sjön Latva-Kouva samt Maaselkä och Salmitunturi områden. I grunddelen är det tillåtet att tälta vid rastplatserna, dvs. i anknytning till skärmskydd och stugor. 
 • Till ödemarksdelen hör de nordligaste delarna av parken från sjön Latva-Kouva norrut samt Latva-Korte-Kärppävaara område. I ödemarksdelen är det tillåtet att tälta i enlighet med allemansrätten.

Tältning, skärmskydd och kåtor

Till utrustningen vid skärmskydden hör eldplats, vedförråd och yxa samt torrtoalett. Tältning är tillåten i anknytning till eldplatser samt på fritt valbara platser i parkens ödemarksdelar.
 • Längs UKK-leden finns fyra skärmskydd: Skärmskyddet vid Syöte naturum, skärmskyddet vid Lomaoja, skärmskyddet vid Peuronlampi samt skärmskyddet vid Kouva.
 • I Salmitunturi-området längs Kirkkopolku-stigen finns Salmitunturi skärmskydd.
 • Vattukuru, Pyhitys och Kuittilampi skärmskydd finns längs de utstakade sommarvandringslederna.
 • På Ahmatupas gårdsplan finns en kåta. 

Öde- och reserveringsstugor

I Syöte nationalpark finns 8 ödestugor. Det är tillåtet att ha husdjur i alla stugor: 
 • Ahmatupa är belägen på Ahmavaaras södra sluttning längs ån Ahmaoja som mynnar ut i älven Pärjänjoki.
 • Hiltunen finns på den södra sidan av Hiltusenvaara, i den södra kanten av Iso Hiltusensuo.
 • Hoikkalampi ligger i den del av nationalparken som finns i Posio på den östra sidan av Hoikkalampi.
 • Raatetupa finns i den mellersta delen av nationalparken ovanpå Kumpu-Raatevaara, längs leden Ruuhensuo–Raatevaara– Rytivaara.
 • Lomavaara ligger i Lomavaara i närheten av Uleåborgs och Lapplans länsgräns längs UKK-leden.
 • Vaara-Salminen ligger i nationalparkens delområde Salmitunturi, på den södra stranden av sjön Vaara-Salminen.
 • Vinola ligger i Salmitunturi delområde, på den södra kanten av Patolehto, i närheten av Jylkyoja som mynnar ut i Kutinlampi.
 • Liiveri ligger i nationalparkens Latva-Korte-Kärppävaara delområde, på den östra sidan av Liiverinsuo.
I nationalparken finns två reserveringsstugor, där man kan hyra bäddplatser. Bokningar och nyckelservice i Syöte naturum, tfn 040 583 1608. Det är tillåtet att ha husdjur i Syöteområdets reserveringstugor.
 • Ahmatupa är belägen på Ahmavaaras södra sluttning längs Ahmaoja som mynnar ut i älven Pärjänjoki.
 • Rytitupa ligger på gårdsplanen till Rytivaara kronoskogstorp i Rytivaara längs dagsvandringsleden Rytivaaran kierros .
 • Några kilometer från nationalparkens gräns finns Isoniemi reserveringsstuga, som ligger på älven Pärjänjokis västra strand, längs Pärjänjoki paddlingsled, 2 km söderut från Taivalkoski och Pudasjärvi kommungräns.

Övernattning i omnejden

Syöte nationalparks omnejd erbjuder många övernattningsmöjligheter i hotell, stugor, tält- och karavanområden.
 • I Syöte finns två områden för husvagnar och -bilar
 • Syöte Resort Caravan, Takarinteentie 14, tfn 0400 499 216.
 • Caravan Pikku-Syöte, tfn (08) 815 4000.
 • Under den snö- och isfria tiden kan man parkera sin husvagn på parkeringsområden i Syöte nationalpark eller i Iso-Syöte strövområde där det inte finns någon annan service.

Hotell och stugor

Tvättmöjligheter

Uthyrning av utrustning

Samarbetsföretag i Syöteområdet hyr ut utrustning för vinter- och sommarutflykter.

Tillgängliga tjänster

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Syöte nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

Övrig service i omnejden

Omnejdens sevärdheter: