Lomavaara ödestuga

Stugan finns i Lomavaara i närheten av länsgränsen mellan forn Uleåborgs- och Lapplandslän invid UKK-leden. Timmerstuga som fungerat som bastu för den skogshuggarstuga som funnits på platsen.

Typ

Ödestuga, 4 pers.

Läge

Södra Lappland, Posio, Syöte nationalpark

Kartor

Koordinater

Lomavaara, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 51.5551' lon: 27° 45.7068'  ETRS-TM35FIN: N: 7304433 E: 534764

Utrustning

  • Kamin.

Anmärkningar

Avfallshantering

Avfallshantering på eget initiativ alltså alla ansvarar för att föra bort sitt eget avfall Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Tilläggsinformation Syöte naturum, tfn 0206 39 6550

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lomavaara ödestugas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer