Service på Pisamalahti fornborg

  • Infotavlor på parkeringsplatsen, vid foten av fornborgen och intill båtbryggan berättar om områdets historia.
  • Vid den takförsedda eldplatsen kan man kocka medhavda läckerheter. Det är förbjudet att göra upp eld på fornborgen. Den takförsedda eldplatsen ligger vid foten av fornborgen. Den sköts av Sulkava kommun.
  • Det finns en torrtoalett bredvid fornborgen. Sulkava kommun ansvarar för underhållet av toaletten.
  • Trappor leder vandraren upp till fornborgens topp.
  • Vid gästbryggan kan du lägga till gratis. Sulkava kommun ansvarar för bryggan.
  • Övrig service finns i Sulkava kyrkby på ca 6 kilometers avstånd från Pisamalahti fornborg. 

En brygga med röda bojar runt omkring.

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området, för trapporna och bergsluttningen är branta och svåra ta sig upp längs. Man kommer inte heller upp på berget med barnvagn.