Leder i Mietoisviken

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Naturstigen till Vasikkahakas fågeltorn börjar från parkeringsplats vid Saarentie.

Naturstigar

  • Den ca 700 meter långa naturstigen går genom en liten skog till Vasikkahakas fågeltorn. Längs stigen finns det tavlor som skildrar områdets natur. Från tornen kan man observera fågelfaunan i Laajokis delta och om sommaren även boskapen som betar på området. Leden lämpar sig inte för rörelsehindrade.