Kundtjänst och vägledning

  • Tilläggsinformation om området får man per tfn. 0206 39 4620 eller e-post rannikko(at)metsa.fi

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på område, d.v.s. var och en ansvarar själv för sitt avfall.
  • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Vid Saarentie parkeringsplats finns det 2 torrtoaletter, varav den ena är en tillgänglig toalett.

Övernattning

Vid Mietoisviken finns det inte områden som är reserverade för övernattning.

Tillgängliga tjänster

  • Bredvid parkeringsplatsen finns det 2 torrtoaletter, varav den ena är en tillgänglig toalett.
  • Bredvid Silakkaris parkeringsplats finns det en tillgänglig utkiksplattform.
  • Mietoisvikens leder är däremot inte tillgängliga för alla.

Besökare på en tillgänglig utsiktsplattform.