Service i Mietoisviken

Kundtjänst och vägledning

  • Tilläggsinformation om området får man från tfn. 0206 39 4620 eller e-post rannikko(at)metsa.fi

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på område, d.v.s. var och en ansvarar själv för sitt avfall.
  • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Vid Saarentie parkeringsplats finns det 2 torrtoaletter, varav den ena är handikappanpassad.

Övernattning

Vid Mietoisviken finns det inte områden som är reserverade för övernattning.

Service för rörelsehindrade

  • Bredvid parkeringsplatsen finns det 2 torrtoaletter, varav den ena är handikappanpassad.
  • Bredvid Silakkaris parkeringsplats finns det en utkiksplattform för rörelsehindrade.
  • Mietoisvikens leder lämpar sig däremot inte för rörelsehindrade.

Besökare på Silakkaris utkiksplattform för rörelsehindrade.