Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning samt anskaffning av matsäck

Butiker

 • De närmaste butikerna ligger i Vuohijärvi (ca 12 km från Lapinsalmi) och Kääpälä, närä Vekaranjärvi (under 15 km från Tervajärvi).

Kåtor och eldplatser

En sotig kaffepanna vid lägerelden.

Eldplatser är försedda med en eldstad med stockring, vedbod (yxa) och torrtoalett (om inte annat nämns):

 • Lapinsalmi, (grilltak, takförsett bord med bänkar)
 • Kapiavesi
 • Katajajärvi, på östra stranden 
 • Kuutinkanava, (grilltak, takförsett bord med bänkar)
 • Kuutinkanava 2 (öst sidan) Ved för båda Kuutinkanava eldplatser finns i en vedbod mellan de två eldplatser.
 • Kuutti
 • Talas
 • Olhava, (skärmsydd, tidvis flitigt besökt)
 • Olhava (öst sidan)
 • Kirnukangas, nära Kirnuhuoko)
 • Sukeltajaniemi
 • Karhulahti
 • Lojukoski
 • Määkijä 
 • Häll inte släckvatten i eldstäderna – de kan ta skada!
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  Förbudet gäller inte Lapinsalmi ach Kuutinkanava eldplatser med tak och fast rökkanal eller eldstader i hyreskåtor.

Dricksvatten

En vandrare pumpar vatten från brunnen i en kastrull från stormköket.

Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

I Repovesi finns det 5 brunnar (Saarijärvi, Olhava, Kuutinkanava, Lojukoski och Määkijä).

Avfallshantering

 • I Repovesiterrängen finns det inte avfallskärl, så avfallshanteringen är självständig. Detta innebär att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra det bort ur terrängen.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten, men inte i kemiska toaletter! Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det är bäst att planera matsäcken så att det uppstår så litet avfall som möjligt under utflykten. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Mest av toaletter är kemiska toaletter. Man får inte lägga matrester eller skräp i dom. Torrtoaletter finns endast i Valkjärvi reserverinsområde.

Toaletterna ligger

 • På Lapinsalmi (även tillgänglig toalett), Tervajärvi och Saarijärvi parkeringsplatser
 • I Lapinsalmi, öster om bron
 • Vid Kuutinkanava (även tillgänglig toalett)
 • Kuutti
 • Vid Olhavanlampis södra ända
 • I Kirnukangas
 • I Karhulahti (även tillgänglig toalett)
 • I Lojukoski
 • I Lojukoski reserveringskåta
 • Vid Kapiavesi
 • Vid Valkjärvi (även tillgänglig toalett)
 • Vid Katajajärvi
 • I närheten av Mustavuori reserveringskåta
 • I Määkijä (även tillgänglig toalett)
 • På Talas eldplatser 
 • På Sukeltajaniemi eldplatser (tillgänglig toalett)

Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning

Man får kortvarigt tälta i närheten av de tolv eldplatserna i Repovesi.

 • Karhulahti
 • Olhava (skärmskyd), en livlig plats
 • Olhava (öst sidan)
 • Sukeltajaniemi, begränsat utrymme, lugn och vacker plats 
 • Kirnukangas (skärmskyd), rätt lugn plats
 • Lojukoski, rätt lugn plats
 • Kapiavesi, något smalt och livligt plats
 • Katajajärvi, ett begränsat antal tältplatser, vandrare längs huvudleden
 • Määkijä med goda simmöjligheter, men ingen officiell badplats
 • Lapinsalmi, på övre avsatsen öster om bron finns ett begränsat antal tältplatser, livlig plats
 • Talas, badplats
 • Kuutinkanava, tältplatser på den gamla parkeringsplatsen
 • Forststyrelsen rekommenderar inte att man tältar vid Kuutinlahti i Kuutinkanava, där är livligt och trängsel.

I eldplatsens utrustning ingår en stockring, ett vedskjul (yxa) samt en toalett.

Intill reserveringskåtorna kan de som reserverat en kåta också slå upp tält.

Det närmaste campingområdet (långvarig vistelse, husvagnar) finns i samband med Orilampi semesteranläggning.Besökare sätter upp sitt tält vid stranden av sjön.

Skärmskydd

 • På södra stranden av Olhavanlampi och vid Kirnukangas

Tolosen talo (Tolonen huset)

Reserveringskåtor

En uthyreskåta byggd av trä vid stranden av sjön.

Reserveringsområdet för grupper

Reserveringsområdet Valkjärvi, reserveringskåtor, Tolosen talo (Tolonen huset) och hyresstugor är avgiftsbelagda. Reserveringsområdena omfattar utöver en reserveringskåta ett begränsat gårdsområde med en egen eldplats (eldstad, bordsbänkar, låst vedbod) och en toalett.

Hyresstugor

Övernattning i omnejden

Tilläggsinformation om lokala turistföretagare, från Saimens naturum Riihisaari  Kouvolas webbsidor (kouvola.fi), på finska och på engelska, eller Mäntyharjus webbsidor (mantyharju.fi), på finska och engelska.

Uthyrning av utrustning i omnejden

Tilläggsinformation om lokala turistföretagare som hyr utrustning får man från Saimens naturum Riihisaari eller Kouvolas webbsidor (kouvola.fi), på finska och på engelska.

 • Områdets turistföretagare hyr ut bl.a. småbåtar och kanoter samt kyrkbåtar.

Tillgängliga tjänster

Tillgängliga tjänster i Repovesi:

 • Karhulahtiområdet
  • Lämpar sig för rörelsehindrade som har en assistent med sig.
  • Eldplats, tillgänglig toalett och reserveringskåta.
 • Lapinsalmi parkeringsplats
  • Räddningsvägen till båtbryggan och leden från denna till dragflotten Ketunlossi lämpar sig för rörelsehindrade som har en assistent med sig.
  • Tillgänglig toalett.
 • Kuutinkanava-området
  • Eldplatserna vid Kuutinkanava och leden mellan dem (200 m) lämpar sig för rörelsehindrade som har en assistent med sig.
  • Tillgänglig toalett.
 • Sukeltajaniemi eldplatser
  • Tillgänglig toalett.
 • Forststyrelsen kan genom överenskommelse ordna dagsprogram för grupper av rörelsehindrade (minimi: en busslast). Kontakta parkförvaltaren tfn 0400 172 445.

Du kan även fråga om service av lokala turistföretagare.

Specialservice för kanotister och båtfolk

 • Det finns båtbryggor vid Lapinsalmi, Kuutinkanava, Mustalamminvuori, Karhulahti och i Hillosensalmi vid Asemanranta.
 • Sjösättningsplats för roddbåtar finns i Hillosensalmi på det strandparti som ägs av Valkeala kommun.
 • Lämpliga sjösättningsplatser för kanoter finns vid Lapinsalmi och Tervajärvi parkeringsplatser samt utanför nationalparken på stranden vid Hillosensalmi.
 • Det finns kanotbryggor finns vid Lapinsalmi och Tervajärvi parkeringsplatser, vid Mustavuori samt vid eldplatserna vid Lapinsalmi hängbro, vid Kapiavesi, Karhulahti, Lojukoski, Määkijä och Kuutinkanava.
 • Från Lapinsalmi parkeringsplats finns ett kanotlyft (ca 150 m) till den kanotbryggan (kanoten bärs eller transporteras med kanotvagn, vägbom).
 • Kanotlyft har underlättats över näsen mellan sjöarna (genom att bära eller genom att använda sin egen kanotvagn): Vid Kuutinkanava har i stället för den tidigare leden uppförts en rutt till Tervajärvi samt från Kuutinlahti via Mustalampi till Valkjärvi.
 • Kom dock ihåg att det är förbjudet att paddla eller ro på Olhavanlampi i början av sommaren fram till midsommaren. Undantag gäller dock för klättrare, som kan använda båt vid foten av klippväggen.

Övrig service i omnejden

 • Den mest omfattande servicen, som t.ex. bank och post, finns i Valkealas och Mäntyharjus centrum. Från Valkeala är det 30 km till Repovesi och från Mäntyharju är det ca 35 km.
 • Tilläggsinformation om övrig service får man från Valkeala kommuns samservicepunkt (05) 863 280, Kouvolas webbsidor (kouvola.fi), på finska och på engelska, Repovesi naturstuga och Mäntyharjus webbsidor (mantyharju.fi), på finska och på engelska.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Repovesis karta i Utflyktskarta.fi.