Service i Repovesi

24.4.2019
OBSERVERA! Hängbron vid Lapinsalmi är borttagen. Kettu-flottan (och samtidigt Ketunlenkki- rundslingan) är i bruk fr.o.m. den 24.4.2019. Lapinsalmi parkeringsplats och vägen dit (Riippusillantie) kan användas igen. Tillträdet till nationalparken går också via Tervajärvi och Saarijärvi (Tervajärvi: Kivisilmäntie 720, Kouvola / Saarijärvi: Kuismantie 990, Kouvola). Bekanta er med alternativa rutter.

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning samt anskaffning av matsäck

Butiker

 • De närmaste butikerna ligger i Vuohijärvi (ca 12 km från Lapinsalmi) och Kääpälä, närä Vekaranjärvi (under 15 km från Tervajärvi).

Kåtor och eldplatser

I Repovesi har man under de senaste åren uppfört åtskilliga eldplatser, som är försedda med en eldstad med stockring, vedbod (yxa) och torrtoalett (om inte annat nämns):

 • Lapinsalmi, (grilltak, takförsett bord med bänkar)
 • Kapiavesi
 • Katajajärvi, på östra stranden 
 • Kuutinkanava, (grilltak, takförsett bord med bänkar)
 • Kuutinkanava 2  (öst sidan)
 • Talas, (eldplatser får inte användas då det råder varning för skogsbrand)
 • Olhava, (skärmsydd, tidvis flitigt besökt)
 • Kirnukangas (eldplatser får inte användas då det råder varning för skogsbrand, skärmskydd, nära Kirnuhuoko)
 • Sukeltajaniemi (eldplatser får inte användas då det råder varning för skogsbrand)
 • Karhulahti
 • Lojukoski
 • Määkijä 
 • Vid största delen av eldplatserna i Repovesi har man bytt ut eldstäderna till sådana som är enklare att sköta och som förbrukar mindre ved. Häll inte släckvatten i eldstäderna – de kan ta skada!
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats, gäller även underhållna öppna eldplatser. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Bild: Katariina Hopponen

Reserveringskåtor

Reserveringsområdena är avgiftsbelagda. Reservering av reserveringskåtor: www.repovesinationalpark.fi (på finska). Reserveringsområdena omfattar utöver en reserveringskåta ett begränsat gårdsområde med en egen eldplats (eldstad, bordsbänkar, låst vedbod) och en toalett.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • I Repovesi finns det 5 brunnar (Saarijärvi, Olhava, Kuutinkanava, Lojukoski och Määkijä).
  • OBS! Vattnet från Lojukoski och Määkijä skall kokas!

Avfallshantering

 • I Repovesiterrängen finns det inte avfallskärl, så avfallshanteringen är självständig. Detta innebär att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra det bort ur terrängen.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten, men inte i kemiska toaletter! Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det är bäst att planera matsäcken så att det uppstår så litet avfall som möjligt under utflykten. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Torrtoaletterna ligger

 • På Lapinsalmi (även handikappanpassad toalett), Tervajärvi (även handikappanpassad toalett) och Saarijärvi parkeringsplatser
 • I Lapinsalmi, öster om hängbron
 • Vid Kuutinkanava (även handikappanpassad toalett)
 • Vid Olhavanlampis södra ända
 • I Kirnukangas
 • I Karhulahti (även handikappanpassad toalett)
 • I Lojukoski
 • I Lojukoski reserveringskåta (handikappanpassad toalett)
 • Vid Kapiavesi
 • Vid Valkjärvi (även handikappanpassad toalett)
 • Vid Katajajärvi
 • I närheten av Mustavuori reserveringskåta
 • I Määkijä (även handikappanpassad toalett)
 • På Talas eldplatser (handikappanpassad toalett)
 • På Sukeltajaniemi eldplatser (handikappanpassad toalett)

Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning

Man får kortvarigt tälta i närheten av de tolv eldplatserna i Repovesi.

 • Karhulahti
 • Olhava (skärmskyd), en livlig plats
 • Sukeltajaniemi, begränsat utrymme, lugn och vacker plats 
 • Kirnukangas (skärmskyd), rätt lugn plats
 • Lojukoski, rätt lugn plats
 • Kapiavesi
 • Katajajärvi, ett begränsat antal tältplatser, vandrare längs huvudleden
 • Määkijä, god badplats
 • Lapinsalmi, på övre avsatsen öster om hängbron finns ett begränsat antal tältplatser, livlig plats
 • Talas, badplats
 • Kuutinkanava, tältplatser på den gamla parkeringsplatsen
 • Forststyrelsen rekommenderar inte att man tältar vid Kuutinlahti i Kuutinkanava, där är livligt och trängsel.

I eldplatsens utrustning ingår en stockring, ett vedskjul (yxa) samt en torrtoalett.

Intill reserveringskåtorna kan de som reserverat en kåta också slå upp tält.

Det närmaste campingområdet (långvarig vistelse, husvagnar) finns i samband med Orilampi semesteranläggning.

Vid Kirnukangas skärmskydd. Bild: Pertti Heinonen

Skärmskydd

 • På södra stranden av Olhavanlampi och vid Kirnukangas

Reserveringskåtor

Reserveringsområdena är avgiftsbelagda. Reservering av reserveringskåtor: www.repovesinationalpark.fi (på finska). Reserveringsområdena omfattar utöver en reserveringskåta ett begränsat gårdsområde med en egen eldplats (eldstad, bordsbänkar, låst vedbod) och en toalett.

Bild: Mari Laukkanen

Hyresstugor

Övernattning i omnejden

Tilläggsinformation om lokala turistföretagare, från Saimens naturum Riihisaari  Kouvolas webbsidor (www.kouvola.fi, på finska) eller Mäntyharjus webbsidor (www.mantyharju.fi, på finska)

Uthyrning av utrustning i omnejden

Tilläggsinformation om lokala turistföretagare som hyr utrustning får man från Saimens naturum Riihisaari eller Kouvolas webbsidor (www.kouvola.fi, på finska).

 • Områdets turistföretagare hyr ut bl.a. småbåtar och kanoter samt kyrkbåtar.

Service för rörelsehindrade

Service för rörelsehindrade i Repovesi:

 • Karhulahtiområdet
  • Lämpar sig för rörelsehindrade som har en assistent med sig.
  • Eldplats, handikappanpassad toalett och reserveringskåta.
 • Lapinsalmi parkeringsplats
  • Räddningsvägen till båtbryggan och leden från denna till dragflotten Ketunlossi lämpar sig för rörelsehindrade som har en assistent med sig.
  • Handikappanpassad toalett.
 • Kuutinkanava-området
  • Eldplatserna vid Kuutinkanava och leden mellan dem (200 m) lämpar sig för rörelsehindrade som har en assistent med sig.
  • Handikappanpassad toalett.
 • Talas eldplatser
  • Handikappanpassad toalett.
 • Sukeltajaniemi eldplatser
  • Handikappanpassad toalett.
 • Lojukoski reserveringskåta
  • Handikappanpassad toalett.
 • Forststyrelsen kan genom överenskommelse ordna dagsprogram för grupper av rörelsehindrade (minimi: en busslast). Kontakta parkförvaltaren tfn 0400 172 445.

Du kan även fråga om service av lokala turistföretagare.

Specialservice för kanotister oc båtfolk

 • Det finns båtbryggor vid Lapinsalmi, Kuutinkanava, Mustalamminvuori, Karhulahti och i Hillosensalmi vid Asemanranta.
 • Sjösättningsplats för roddbåtar finns i Hillosensalmi på det strandparti som ägs av Valkeala kommun.
 • Lämpliga sjösättningsplatser för kanoter finns vid Lapinsalmi och Tervajärvi parkeringsplatser samt utanför nationalparken på stranden vid Hillosensalmi.
 • Det finns kanotbryggor finns vid Lapinsalmi och Tervajärvi parkeringsplatser, vid Mustavuori samt vid eldplatserna vid Lapinsalmi hängbro, vid Kapiavesi, Karhulahti, Lojukoski, Määkijä och Kuutinkanava.
 • Från Lapinsalmi parkeringsplats finns ett kanotlyft (ca 150 m) till den nya kanotbryggan (kanoten bärs eller transporteras med kanotvagn, vägbom).
 • Kanotlyft har underlättats över näsen mellan sjöarna (genom att bära eller genom att använda sin egen kanotvagn): Vid Kuutinkanava har i stället för den tidigare leden uppförts en rutt till Tervajärvi samt från Kuutinlahti via Mustalampi till Valkjärvi.
 • Kom dock ihåg att det är förbjudet att paddla eller ro på Olhavanlampi i början av sommaren fram till midsommaren. Undantag gäller dock för klättrare, som kan använda båt vid foten av klippväggen.

Besökare på Repovesis vatten. Bild: Juhani Outinen

Övrig service i omnejden

 • Den mest omfattande servicen, som t.ex. bank och post, finns i Valkealas och Mäntyharjus centrum. Från Valkeala är det 30 km till Repovesi och från Mäntyharju är det ca 35 km.
 • Tilläggsinformation om övrig service får man från Valkeala kommuns samservicepunkt (05) 863 280, Kouvolas webbsidor (www.kouvola.fi, på finska), Repovesi naturstuga och Mäntyharjus webbsidor (www.mantyharju.fi, på finska)
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Repovesi

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då skogs- och gräsbrandsvarning är i kraft är det endast tillåtet att göra upp eld på täckta eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarkstugornas och i andra stugors eldstäder. Var mycket försiktig. Märk, att göra upp eld i dessa kan förbjudas lokalt.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över utflyktsmål 

Broschyr över Repovesi.

Pdf-fil 6 Mb (julkaisut.metsa.fi)

(på finska och på engelska)