Sevärdheter i Repovesi nationalpark

Utsikter

 • Från Olhavanvuori har man utsikt sig över de omgivande skogarna och över Olhavanlampi. Den lodräta bergsväggen sänker sig 50 m, ända ner till Olhavanlampis strand. Sett från bergets topp är tjärnen som ett litet bo i skogens famn. Man ser ofta smålommen (Gavia stellata) glida över sjöns yta i allsköns ro. Från Karhulahdentie lönar det sig att göra en avstickare till Olhavanlampis strand, där man har en fantastisk utsikt över Olhavanvuoris branter. Stilla och soliga sommardagar glöder bergsväggens hundratals färgnyanser ännu fördubblade på tjärnens yta.

Från Olhavanvuori har man utsikt sig över Olhavanlampi. Bild: Tuomo Häyrinen

 • Till det branta Mustalamminvuori är det tungt att klättra och svårt att komma ner, men för utsiktens skull är stigningen värd sitt pris. Från Mustalamminvuoris utsiktstorn ser man vid gott väder utan skymmande hinder över nästan hela Repovesiområdet. Inga byggnader syns bland det nästan enhetliga skogstäcket. Repovesis Ruskiansalmi glimtar mellan två näs.
 • Lapinsalmis bro är för många besökare en upplevelse. Att gå över Lapinsalmi på ca 12 meters höjd längs den snygga bron gör intryck på många. Den nya bron, som förenar Lapinsalmis östra och västra sida med varandra, är 55 meter lång. Bron blev färdig år 2019 (den gamla år 1987). På brons östra sida finns det en eldplats, en kåta, en kemisk toalett samt kanot- och båtbryggor.
 • Till Katajanvuori stiger trapporna längs ett nästan lodrätt stup mot himlen. Stigningen belönas med en av Repovesis vackraste utsikter. Då man beundrar landskapet vilar även sinnet.
 • Dragflotten Ketunlossi är en intressant del av Ketunlenkki (flotten inte i bruk på vintern).Bild: Saara Lavi

Historiska objekt

 • Fornhistorien är synlig på Olhavanvuori. År 2000 hittades det på dess vägg en hällmålning som föreställer en vänsterhand. Forntida bilder har tidigare hittats i Löppönens grotta, som ligger i närheten av Repovesi i Ruskiansalmis södra ända.
  • Kom ihåg att klippmålningarna är fredade med stöd av fornminneslagen!
 • Även Kuutinlahtis imponerande bergsras skildrar så sitt sätt områdets fornhistoria. Kuutinvuori rasade för ca 9 300 år sedan. Över bergsraset går det spångar. Vid raset har det hållits Kuutinlahtis konserter och akustiken i viken är utmärkt.
 • Kuutinkanava är en gammal flottningsränna i trä, som tillät stockarna att gena från Tervajärvi direkt till Repovesi. Kuutinkanava är byggd år 1912 och är 270 meter lång. Ursprungligen var kanalen en fåra byggd av sten, men det fanns inte tillräckligt med vatten för den. Istället byggde man en flottningsränna i trä som lämpade sig bättre för att flotta stockar i. De sista stockarna skramlade genom rännan år 1968. Flottningstidernas tjärdoftande minne har restaurerats år 1996. Vid Kuutinkanava finns det en eldplats, en kemisk toalett samt kanot- och båtbryggor.
 • I Kirnuhuokos 10 - 15 meter höga klipphällars taks skydd kokade man förr i tiden brännvin.

Sevärdheter i omnejden

 • I närheten av Repovesi finns Elvings torn som är drygt 20 m högt. Det vita, åttkantiga tornet syns tydligt i Repovesis landskap. Bergsrådet Rudolf Elving lät bygga sitt torn under åren 1905 - 1907. Från tornet spanade man efter skogsbränder och olovlig jakt och olovligt fiske. Under krigen var tornet lottornas luftbevakningstorn. Tornet finns vid vägen som går till Orilampi på Kirjokivi gårds udde. Det upprustade tornet är öppet om sommaren, och då kan man beundra Repovesi från andra hållet från dess topp mot en avgift (visitkouvola.fi) (på finska och på engelska). Tornet underhålls inte av Forststyrelsen. LC Valkeala ansvarar för skötseln av tornet.