Aktuellt i Repovesi

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Vintervandring aktuellt
Ketunlossi färjan är inte i bruk
Brunnarna i Repovesi är i bruk
Användningen av icke-komposterande toaletter

 

Vintervandring aktuellt


(Uppdaterad 19.01.2022)
Denna vinter är snörik i Repovesi. I denna uppdaterade text kommer vi att sammanställa aktuella frågor för vintervandring.

Det finns inget vinterunderhåll på vandringslederna, men lederna förblir oftast väl upptrampade och kan passeras utan snöskor. Till exempel förblir riktningen för brandplatserna Lapinsalmi och Kapiavesi utmärkt upptrampad under hela vintern. För närvarande har terrängen varierande mängd snö ca 30 cm.

Sjöarna är till stor del frusna, men det är inte tillrådligt att gå utomhus på ismarkerade rutter som stigar. Kapiavesi, till exempel, har strömmar under hela vintern som avsevärt försvagar isen.

Alla parkeringsplatser är öppna hela vintern. De får dock bara vara delvis plogade, vilket kan minska parkeringskapaciteten under sommarsäsongen. Det kan uppstå förseningar i underhållet av vägar och parkeringsytor i området.

Vissa hyreshus är normalt i bruk hela vintern. Endast Valkjärvi reservationslägerområde, Pihkapirtti, Savottakämppä och rummet på övervåningen i Tolosentalo har vinterlov.

 

Ketunlossi färjan är inte i bruk

(Uppdaterad 12.11.2021)

Ketunlossi färja är inte i bruk vintertid. När färjan inte är i bruk går det inte att vandra Ketunlenkki i sin helhet. Strömmen är strid i sundet så man bör aldrig försöka ta sig över på isen.

 

Brunnarna i Repovesi

(Uppdaterad 19.1.2022)

Alla brunnarna i Repovesi funkar. 

Enligt undersökningar (2021) är vattnet drickbart i brunnarna och behöver inte längre kokas i Repovesi området. Det förekommer lite färg och smak förändringar i Määkijä, Lojukoski och Kuutinkanava. I Valkjärvi förekommer det starka färg- och smakförändringar. Mer specifik information finns på infotavlor vid brunnarna.

Kom ihåg att tvättä dig själv och dina redskap ungefär 5 meter bort från brunnar eller vattendrag.
 

Påminnelse för besökare i Olhava

(Uppdaterad 27.10.2021)

Olhava är förutom en ståtlig landskapsplats också en av Finlands bästa klätterklippor. 
När du besöker Olhava, kom ihåg att det kan finnas klättrare nere på klippväggen. Släng därmed ALDRIG ner något från klippan. En sten eller ett annat föremål som faller eller kastas uppifrån berget kan orsaka oåterkallelig och allvarlig skada!

Användningen av icke-komposterande toaletter

(Uppdaterad 25.10.2021)

I Repovesi finns det icke-komposterade toaletter vars tömningsintervall är längre och vars avfall hanteras bland annat till gödsel. För att ventilationen i utedassen ska fungeras och luktproblem ska minimeras, måste man minnas två saker:

1) Stäng locket efter användningen

2) Placera varken något extra eller bioavfall till toaletten

Då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdas

(Uppdaterad 28.4.2021)

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats.

Man måste vara extremt varsam med eld i naturen! Alltid kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Den som gör upp eld, ansvarar av den. Förbudet gäller inte Lapinsalmi ach Kuutinkanava eldplatser med tak och fast rökkanal eller eldstader i hyreskåtor.

Tillåtet och förbjudet.

 

Bästa båtförare och paddlare

(Uppdaterat 5.6.2021)

Du kommer ju ihåg att det finns många privatägda sommarstugor inom och i närheten av Repovesi nationalpark. Försök hålla dig på minst 50 meters avstånd från stugornas stränder. På det sättet får alla njuta av de vackra sjölandskapen i fred.

De privata stugstränderna är markerade med rött på kartan. Karta (pdf, 2430 kb, julkaisut.metsa.fi)

Privata stugstränder

Var försiktig på spångstigar i dåligt skick

(Uppdaterad 25.6.2021

Vandrare bör vara extra försiktiga när de rör sig på gamla spångstigar i dåligt skick. En stor del av parkens 15-30 år gamla spänger sjunger på sista versen och har börjat murkna. Sådana här spångstigar finns framför allt längs rutten Talas-Kuutinkanava, Katajavuori-leden, Mustalampi strandstig och i Kirnuhuoko. Även vid vissa andra leder finns det spänger som är i dåligt skick. Avsikten är att spångstigarna repareras inom ett par år.

Nyheter från Repovesi