Aktuellt i Repovesi

Ketunlossi färjan är inte i bruk

(Uppdaterad 12.4.2020)

Ketunlossi färjan är stängd för vintern. 

Användningen av icke-komposterande toaletter

(Uppdaterad 25.6.2019)

I Repovesi finns det mestadels icke-komposterade toaletter vars tömningsintervall är längre och vars avfall hanteras bland annat till gödsel. För att ventilationen i utedassen ska fungeras och luktproblem ska minimeras, måste man minnas två saker:

1) Stäng locket efter användningen

2) Placera varken något extra eller bioavfall till toaletten

Brunnarna i Repovesi

(Uppdaterad 23.6.2020)
Alla brunnarna i Repovesi funkar. 

Enligt undersökningar (2018) är vattnet drickbart i brunnarna och behöver inte längre kokas i Repovesi området. Det förekommer lite färg och smak förändringar i Määkijä, Lojukoski och Kuutinkanava. I Valkjärvi förekommer det starka färg- och smakförändringar. Mer specifik information finns på infotavlor vid brunnarna.

Kom ihåg att tvättä dig själv och dina redskap ungefär 5 meter bort från brunnar eller vattendrag.

Bästa båtförare och paddlare

(Uppdaterat 5.6.2020)
Du kommer ju ihåg att det finns många privatägda sommarstugor inom och i närheten av Repovesi nationalpark. Försök hålla dig på minst 50 meters avstånd från stugornas stränder. På det sättet får alla njuta av de vackra sjölandskapen i fred.

De privata stugstränderna är markerade med rött på kartan. Karta (pdf, 2430 kb, julkaisut.metsa.fi)

Privata stugstränder

Då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdas
 

(Uppdaterad 4.6.2020)
Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats.

Man måste vara extremt varsam med eld i naturen! Alltid kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Den som gör upp eld, ansvarar av den. Förbudet gäller inte Lapinsalmi ach Kuutinkanava eldplatser med tak och fast rökkanal eller eldstader i hyreskåtor.

Tillåtet och förbjudet.
 

 

Nya bryggor i Lapinsalmi och Kuutinkanava

(Uppdaterad 18.7.2019)
Det har byggts nya bryggor i nationalparken. Kanotbryggor finns nu i ändan av Lapinsalmi räddningsväg, vid Lapinsalmi eldplats och vid den eldplats i Kuutinkanava som ligger vid Kuutinlahti. Vid Kuutinkanava har installerats inte bara en kanotbrygga utan också en ny båtbrygga. Da gamla bryggorna tas bort. Arbetena är en del av projektet "Retkelle Repovedelle", vars mål är att trygga en hållbar användning av parken då besökarantalet stiger. Projektet har fått stöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland via NTM-centralen i Sydöstra Finland. Projektet är tvåårigt. 

Var försiktig på spångstigar i dåligt skick

(Uppdaterad 25.6.2019)
Vandrare bör vara extra försiktiga när de rör sig på gamla spångstigar i dåligt skick. En stor del av parkens 15-30 år gamla spänger sjunger på sista versen och har börjat murkna. Sådana här spångstigar finns framför allt längs rutten Talas-Kuutinkanava, Katajavuori-leden, Mustalampi strandstig och i Kirnuhuoko. Även vid vissa andra leder finns det spänger som är i dåligt skick. Avsikten är att spångstigarna repareras inom ett par år.

Nyheter från Repovesi

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset