Vandring aktuellt
Ketunlossi färjan är i bruk
Lapinsalmis parkeringplats utökäs
Brunnarna i Repovesi är i bruk
Användningen av icke-komposterande toaletter

 

Vandring aktuellt


(Uppdaterad 22.06.2022)

Myggorna är här, men insektsmedel ska användas endast när de verkligen behövs, eftersom de är farliga kemikalier. Användningen av insektsmedel är säker och lagenlig endast när bruksanvisningarna följs på behörigt sätt. Insektsmedel ska förstöras som farligt avfall, tomma förpackningar kan sorteras i blandavfall.

Repovesi är ett mycket populärt rekreations- och friluftsområde. Största delen av vandrarna besöker Lapinsalmi. Särskilt i juli är det rusning i ingången via Lapinsalmi. De livligaste timmarna är kl. 10–14, då det till exempel kan bildas långa köer till Ketunlossi. En annan besökartopp infaller när höstfärgerna är som vackrast. Vid vackert väder är första veckoslutet i oktober årets livligaste dagar.  

Under den livligaste säsongen rekommenderar vi att du utnyttjar vardagarna samt morgon- och kvällstimmarna. Överväg också en utflykt till lederna som börjar vid ingången till Tervajärvi och Saarijärvi.  

 

Då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdas

(Uppdaterad 22.6.2022)

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats.

Man måste vara extremt varsam med eld i naturen! Alltid kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Den som gör upp eld, ansvarar av den. Förbudet gäller inte Lapinsalmi ach Kuutinkanava eldplatser med tak och fast rökkanal eller eldstader i hyreskåtor.

Tillåtet och förbjudet.

Brunnarna i Repovesi

(Uppdaterad 22.6.2022)

Alla brunnarna i Repovesi funkar. 

Enligt undersökningar (2021) är vattnet drickbart i brunnarna och behöver inte längre kokas i Repovesi området. Det förekommer lite färg och smak förändringar i Määkijä, Lojukoski och Kuutinkanava. I Valkjärvi förekommer det starka färg- och smakförändringar. Mer specifik information finns på infotavlor vid brunnarna.

Kom ihåg att tvättä dig själv och dina redskap ungefär 5 meter bort från brunnar eller vattendrag.
 

Ketunlossi färjan är i bruk

(Uppdaterad 25.4.2022)

Ketunlossi färjan är i bruk nu När färjan inte i bruk går det  att vandra Ketunlenkki i sin helhet. 
 

Lapinsalmis parkeringsplats utökas


(Uppdaterad 22.04.2022)
Utbyggnaden av Lapinsalmi parkeringsplats inleddes i och med att träd togs bort i april. Just nu pågår grävmaskinsarbete i området, men arbetet kommer att pausas för det värsta väderfelet.

Parkering och passage kan dirigeras, men parkering är möjlig även under tillbyggnadsarbetet. Följ alla instruktioner på plats som skyltar eller områden täckta med plasttejp.
 

Påminnelse för besökare i Olhava

(Uppdaterad 27.10.2021)

Olhava är förutom en ståtlig landskapsplats också en av Finlands bästa klätterklippor. 
När du besöker Olhava, kom ihåg att det kan finnas klättrare nere på klippväggen. Släng därmed ALDRIG ner något från klippan. En sten eller ett annat föremål som faller eller kastas uppifrån berget kan orsaka oåterkallelig och allvarlig skada!

Användningen av icke-komposterande toaletter

(Uppdaterad 25.10.2021)

I Repovesi finns det icke-komposterade toaletter vars tömningsintervall är längre och vars avfall hanteras bland annat till gödsel. För att ventilationen i utedassen ska fungeras och luktproblem ska minimeras, måste man minnas två saker:

1) Stäng locket efter användningen

2) Placera varken något extra eller bioavfall till toaletten

Då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdas

(Uppdaterad 22.6.2022)

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats.

Man måste vara extremt varsam med eld i naturen! Alltid kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Den som gör upp eld, ansvarar av den. Förbudet gäller inte Lapinsalmi ach Kuutinkanava eldplatser med tak och fast rökkanal eller eldstader i hyreskåtor.

 

Bästa båtförare och paddlare

(Uppdaterat 5.6.2022)

Du kommer ju ihåg att det finns många privatägda sommarstugor inom och i närheten av Repovesi nationalpark. Försök hålla dig på minst 50 meters avstånd från stugornas stränder. På det sättet får alla njuta av de vackra sjölandskapen i fred.

De privata stugstränderna är markerade med rött på kartan. Karta (pdf, 2430 kb, julkaisut.metsa.fi)

Privata stugstränder

Var försiktig på spångstigar i dåligt skick

(Uppdaterad 25.6.2021

Vandrare bör vara extra försiktiga när de rör sig på gamla spångstigar i dåligt skick. En stor del av parkens 15-30 år gamla spänger sjunger på sista versen och har börjat murkna. Sådana här spångstigar finns framför allt längs rutten Talas-Kuutinkanava, Katajavuori-leden, Mustalampi strandstig och i Kirnuhuoko. Även vid vissa andra leder finns det spänger som är i dåligt skick. Avsikten är att spångstigarna repareras inom ett par år.

Nyheter från Repovesi

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Tips för vandraren

Två vandrare sitter på en klippa vid stranden i Repovesi nationalpark.
Friluftslivets ABC: Turplanering