Var beredd på rusning på parkeringsplatsen 

(Uppdaterad 27.7.2021)

När friluftssäsongen är som hetast stockar sig framför allt parkeringsplatsen vid ingången i Lapinsalmi. Rusningen är störst kl. 10-14, på veckosluten och vid vackert väder.  Välj alltså samåkning och kollektivtrafik. Bussarna 5 och 15 från Kouvola trafikerar igen fr.o.m. 5.6.

Parkera så att det går att röra sig smidigt och säkert på parkeringsplatsen:

  • Utryckningsfordon måste kunna röra sig fritt i området. Inga leder in till parken får blockeras. Räddningsvägarna ska alltid hållas öppna.
  • Roffa inte åt dig utrymme: Parkera i ordning och tätt.
  • På Saarijärvis parkeringsplats i norr och på Terväjärvi parkeringsplats i söder är det i allmänhet mindre rusning än i Lapinsalmi.

I Lapinsalmi kan man också lämna bilen vid Riippusillantie, vid vägens högra kant från Lapinsalmi sett. Riippusillantie är cirka 800 m lång. Däremot är det parkeringsförbud på Tihvetniementie. Observera också att hastighetsbegränsningen på Tihvetniementie är 40 km/h och att det längs vägen finns stugor vars gårdsvägar under inga omständigheter får blockeras.  Polisen övervakar området.

Om det är nödvändigt att parkera vid vägen, parkera alldeles vid kanten så att den övriga trafiken inte störs. Parkera inte i kurvorna och på backarna; brist på sikt leder lätt till farliga situationer.

Sommarens busstidtabeller till Repovesi träder i kraft i början av juni

(Uppdaterad 27.7.2021)

Sommartidtabellerna till Repovesi träder i kraft första lördagen i juni, dvs. 5.6. Det bästa med att åka buss är naturligtvis stämningen och det faktum att man garanterat inte behöver leta efter en parkeringsplats.

Till Repovesi går två busslinjer, bussarna 5 och 15. För Repovesis del gäller tidtabellen 5.6-26.9 samt 30-31.10, även på helgdagar. Repovesibussen, alltså buss 15, går från Kouvola resecentrum till bl.a. Verla, Lapinsalmi och Orilampi två gånger om dagen under veckosluten. Buss 5 trafikerar också vardagar. Alla körningar går inte ända till Repovesi, så kontrollera tidtabellerna före resan. 

Närmare tidtabeller samt information om biljetter, cykeltransport och annat väsentligt hittar du på VisitKouvolas webbplats (visitkouvola.fi, på finska) och i tidtabellshäftet (visitkouvola.fi, pdf på finska).

Påminnelse för besökare i Olhava

(Uppdaterad 27.7.2021)

Olhava är förutom en ståtlig landskapsplats också en av Finlands bästa klätterklippor. 
När du besöker Olhava, kom ihåg att det kan finnas klättrare nere på klippväggen. Släng därmed ALDRIG ner något från klippan. En sten eller ett annat föremål som faller eller kastas uppifrån berget kan orsaka oåterkallelig och allvarlig skada!

Brunnarna i Repovesi

(Uppdaterad 14.7.2021)

Alla brunnarna i Repovesi funkar. 

Enligt undersökningar (2021) är vattnet drickbart i brunnarna och behöver inte längre kokas i Repovesi området. Det förekommer lite färg och smak förändringar i Määkijä, Lojukoski och Kuutinkanava. I Valkjärvi förekommer det starka färg- och smakförändringar. Mer specifik information finns på infotavlor vid brunnarna.

Kom ihåg att tvättä dig själv och dina redskap ungefär 5 meter bort från brunnar eller vattendrag.

Då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdas

(Uppdaterad 28.4.2021)

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats.

Man måste vara extremt varsam med eld i naturen! Alltid kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Den som gör upp eld, ansvarar av den. Förbudet gäller inte Lapinsalmi ach Kuutinkanava eldplatser med tak och fast rökkanal eller eldstader i hyreskåtor.

Tillåtet och förbjudet.

Ketunlossi färjan är i bruk

(Uppdaterad 12.4.2021)

Ketunlossi färjan är in bruk.

Användningen av icke-komposterande toaletter

(Uppdaterad 25.6.2019)

I Repovesi finns det mestadels icke-komposterade toaletter vars tömningsintervall är längre och vars avfall hanteras bland annat till gödsel. För att ventilationen i utedassen ska fungeras och luktproblem ska minimeras, måste man minnas två saker:

1) Stäng locket efter användningen

2) Placera varken något extra eller bioavfall till toaletten

Bästa båtförare och paddlare

(Uppdaterat 5.6.2020)

Du kommer ju ihåg att det finns många privatägda sommarstugor inom och i närheten av Repovesi nationalpark. Försök hålla dig på minst 50 meters avstånd från stugornas stränder. På det sättet får alla njuta av de vackra sjölandskapen i fred.

De privata stugstränderna är markerade med rött på kartan. Karta (pdf, 2430 kb, julkaisut.metsa.fi)

Privata stugstränder

Var försiktig på spångstigar i dåligt skick

(Uppdaterad 25.6.2019)

Vandrare bör vara extra försiktiga när de rör sig på gamla spångstigar i dåligt skick. En stor del av parkens 15-30 år gamla spänger sjunger på sista versen och har börjat murkna. Sådana här spångstigar finns framför allt längs rutten Talas-Kuutinkanava, Katajavuori-leden, Mustalampi strandstig och i Kirnuhuoko. Även vid vissa andra leder finns det spänger som är i dåligt skick. Avsikten är att spångstigarna repareras inom ett par år.

Nyheter från Repovesi

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset