Instruktioner och regler för Repovesi

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Instruktioner för att vistas och färdas i Repovesi

I Repovesi nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för områdena med tillträdesförbud (= rörelseförbudsområden)
 • att plocka bär och svamp med undantag för områdena med tillträdesförbud
 • att fiska:
 • att klättra på berg på Olhavanvuori.
  • På områdets övriga berg är bergsklättring inte tillåtet, eftersom Repovesis bergsväxtlighet lätt skadas. Klättring är också förbjudet med stöd av fornminneslagen i närheten av Olhavanvuoris hällmålning. Dessutom är det förbjudet att sätta fast nya hakar och borrhakar i berget.

Ovanpå mossa och lav en kåsa full av blåbär.

begränsat

 • att röra sig på Pahkajärvi skytte- och övningsområde i den östra och nordöstra delen är förbjudet utan specialtillstånd. Oberättigad vistelse straffas och böter utfärdas alltid. Tillträdesförbundet har utfärdats helt på grund av säkerhetsriskerna i området, t.ex. odetonerad ammunition. Det farliga området är utmärkt i terrängen och på områdets karta (pdf, 6 Mb, julkaisut.metsa.fi).
 • att åka med motordrivna vattenfordon (vattenbuss, motorbåt, vattenskoter, osv.) i Repovesi, Kapiavesi och Tihvetjärvi, ifall det orsakar orimligt buller eller annan olägenhet
 • att göra upp eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna. Det är tillåtet att kortvarigt slå läger med stöd av allemansrätten (miljo.fi) på områden, där det inte finns rörelsebegränsningar; man får dock inte göra upp öppen eld ens på dessa platser.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
  Förbudet gäller inte Lapinsalmi ach Kuutinkanava eldplatser med tak och fast rökkanal eller eldstader i hyreskåtor.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att jaga och även att driva vilt
 • att köra med motordrivna fordon (bil, moped, motorcykel, snöskoter, terrängfyrhjuling osv.) på vägarna som är avspärrade med bommar samt utanför vägarna
  • Undantag utgörs endast för nödvändig räddnings-, övervaknings- och servicetrafik samt för områdets invånare och stuginnehavare, som får använda vägarna för att komma till sina tomter. Även servicetrafik till Kuutinlahti konsert är tillåten. För övriga evenemang eller övrigt företagsbruk beviljas inte tillstånd.
  • Kuismantie är avspärrad med bom för allmän trafik efter Saarijärvi och Tervajärvi parkeringsplatser. Det är inte möjligt att köra genom området med motorfordon.
  • Det är förbjudet att med snöskoter runda sund via terrängen (t.ex. Lapinsalmi, Ruskiansalmi) och att förflytta sig till sjöarnas is. Att köra i terrängen utan markägarens tillstånd är en straffbar gärning enligt terrängtrafiklagen.
 • att använda motordrivna vattenfordon på områdets övriga sjöar, som är i statens eller UPM-Kymmenes ägo med undantag för Repovesi, Kapiavesi och Tihvetjärvi
  • Fiskelaget har förbjudit användningen av motordrivna vattenfordon i Tervajärvi.
 • att landa med luftskepp på statens eller UPM-Kymmenes vattenområden
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • att färdas med båt och kanot på Olhavanlampi fram till midsommaren. Undantag gäller för klättrare, som kan använda båt vid foten av bergsväggen.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Besökare sitter på bryggan och doppar sina fötter i sjön.

Utrustning och säkerhet

 • För vandringar i Repovesi lönar det sig att utrusta sig med stadiga skor, eftersom det finns besvärande stenar och rötter på stigarna. Bergen, speciellt kantbergen, och rötterna kan vara hala. Även lösa stenar på stigen kan vara förrädiska. Repovesis branter gör terrängen krävande, vilket gör vandringen långsammare än vanligt.
 • En fick- eller pannlampa behövs på bergsstigarna då kvällen mörknar. En soluppgång eller solnedgång sedd från något bergskrön är en oförglömlig upplevelse.
 • På sommaren lönar det sig att ta med medel mot ormbett, eftersom även huggormarna trivs på de soliga sluttningarna.
 • Skydda dig mot myggornas och älgflugornas anfall. Myggorna uppenbarar sig ofta i mitten av juni och deras säsong sträcker sig till augusti. Älgflugorna uppenbarar sig i slutet av sommaren, runt augusti - september.
 • Om hösten växlar väderförhållandena snabbt även på korta utflykter, så det lönar sig att förbereda sig speciellt för vind och regn med lämplig utrustning.
 • Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Högsäsong

 • Repovesi är ett mycket populärt rekreations- och friluftsområde. De flesta vandrarna besöker Lapinsalmi. Speciellt i juli är det rusning i Lapinsalmi.
 • Då de nya startpunkterna för lederna (Saarijärvi, Tervajärvi och Karhulahti brygga) och den nya servicen (skyltar, stigkonstruktioner) blir färdiga, lönar det sig att ta sig till områdets inre delar från något annat ställe än Lapinsalmi. Genom att vika av från de gamla bekanta lederna kan man finna nya upplevelser på stigar med färre vandrare.
 • Repovesi lämpar sig för utflykter året runt. Olika väderförhållanden, väglag och sätt att röra sig möjliggör mångsidiga utflykter året runt.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer