Leder i Repovesi

17.1.2024, uppdaterad 31.5.2024
Lapinsalmens bro i Repovesi nationalpark är tillfälligt stängd. Vandrarare ombeds att anlända till Repovesi nationalpark via parkeringsplatserna vid Tervajärvi och Saarijärvi. Från Lapinsalmi kan du nå lederna med linfärjan Ketunlossi och övergångsbåten, vars tidtabeller finns på vår webbplats under avsnittet 'aktuellt'.

Friluftsleder och stigar

Repovesi är ett populärt utflyktsmål med sammanlagt över 40 km markerade friluftsleder av olika svårighetsgrad. De mångsidiga lederna på området ger möjligheter till flerdagsturer. Många stigar är fysiskt rätt krävande p.g.a. höjdskillnaderna. På de svårframkomliga avsnitten finns det trappor och spångar. Vandringshastigheten i den tämligen krävande terrängen är mindre än normalt.

Du kommer väl ihåg att områdets östra och nordöstra del är Pahkajärvis skjut- och övningsområdes varningsområde, dit tillträde är förbjudet. Varningsområdet är markerat i terrängen med blåvit målarfärg, bommar samt ställvis med varningstavlor.

Ledernas startpunkter

 • De markerade lederna börjar vid Tervajärvi, Lapinsalmi och Saarijärvi parkeringsplatser.
 • Om landstigningsplatserna finns det information under specialservice för båtfarare.På en metallstolpe i skogen finns tre bruna ledmärken.

Tips om leder och utflykter

 • Lederna är markerade i terrängen med orange färg.
 • Från Saarijärvi parkeringsplats är det ca 3 km till det berömda berget Olhavanvuori och Mustalamminvuori utsiktstorn samt 2,5 km till Kirnuhuoko.
 • Från Tervajärvi parkeringsplats är det lätt att komma till hela området: till fots till den nya, 8,3 km långa Koppelonkierros rundslingan runt sjön Tervajärvi eller sjövägen med kanot. 
 • Till Kuutinkanava är det landvägen nästan lika lång väg från alla parkeringsplatser. Till Kuutinkanava kan man komma även sjövägen.
 • Ketunlenkki 3,5 km (Lapinsalmi - Kapiavesi - Lapinsalmi) är lämplig för den som vill göra en snabbvisit i parken.
 • Dagsutflykter: På dagsutflykter är det ofta behändigt att kombinera en sjöresa (vattenbuss, kanot, företagarnas olika båtalternativ) och vandring. Du kan t.ex. ro en del av sträckan och vandra en del av sträckan längs lederna på området. Du kan ytterligare be om tips av företagarna. Tilläggsinformation om turistföretagare
 • Bussgrupper: Det lönar sig för bussgrupper att komma överens om att bussen avhämtar gruppen från en annan parkeringsplats än var gruppen avlämnats. På så sätt behöver man inte gå samma led fram och tillbaka.
 • Vattenbussen stannar vid Mustalamminvuori, Kuutinkanava, Lapinsalmi och Karhulahti.

Lättframkomliga leder

Två vandrare och en hund går längs snötacka Lapinsalmi bron.

Lapinsalmi bro led 700 m/riktning

Vandringstid cirka 20 min/riktning. Leden lämpar sig väl för familjer och grupper. 
Längs leden finns två trappor.
Leden trampas upp under vintern, men den underhålls inte så var försiktig. 

Den som vandrar Lapinsalmi bro-leden får uppleva pylonbron över Kapiavesi. Att gå över bron ger en spännande utflyktsupplevelse för både stora och små i familjen. 

Startpunkt

 • Adress: Lapinsalmi parkeringsområde, Riippusillantie 55, Kouvola
 • Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 9,644' lon: 26° 50.191' ETRS-TM35FIN N: 6780701 E: 491202

Service och friluftskonstruktioner

Vid Lapinsalmi parkeringsområde finns informationstavlor, toaletter och på sommaren en kiosk. På eldplatsen vid bron finns grillskydd, två eldplatser, matplats, tältningsområde och två bryggor. Det går att bada vid eldplatsen, men den är ingen officiell badstrand. På platsen finns toaletter (ta med eget toalettpapper). 

I Repovesiområdet får man kortvarigt tälta i närheten av eldplatserna. Lapinsalmi tältningsplats finns på den övre platån ovanför bron. Det är inte tillåtet att tälta på eldplatserna.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: orange prickar på träden samt skyltar med Ketunlenkki-symboler.

Leden löper från Lapinsalmi parkeringsområde till Lapinsalmi eldplats.

Lapinsalmi bro led för vandraren genom ståtliga landskap av berg och skog från Lapinsalmi parkeringsområde bron över Kapiavesi. På andra sidan bron väntar den täckta Lapinsalmi eldplats där man njuta av matsäcken. Leden är en del av den längre leden Ketunlenkki.

""

Talas led (Talaksen reitti), 800 m/riktning

Krävande tillgänglig led symbol. Toalett symbol.

Vandringstid cirka 20 min/riktning, inget vinterunderhåll. 

Relativt lätt led för nybörjare, familjer och grupper. Sträckan mellan Tervajärvi parkeringsplats och Talas rastplats (800 m) är en grusväg som är framkomlig med rullstol (med assistent) och barnvagn under den snöfria tiden.

Grusvägen som följer den vackra stranden av Tervajärvi ger möjlighet till lättframkomligt friluftsliv mitt i Repovesis skogar. 

Startpunkt

 • Tervajärvi parkeringsområde, Kivisilmäntie 720, Kouvola
 • Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 9,364' lon: 26° 53,171' ETRS-TM35FIN N: 6780175 E: 493874

Service och friluftskonstruktioner

Vid Tervajärvi parkeringsplats finns informationstavlor och toaletter och på den närliggande stranden en sjösättningsplats och kanotbrygga. Vid Talas eldplats finns förutom en eldplats även toaletter. Ta med dig eget toalettpapper.

I Repovesiområdet får man kortvarigt tälta i närheten av eldplatserna.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: orange prickar på träden samt skyltar med Kaakkurinkierros-symboler.

Leden löper från Tervajärvi parkeringsplats till Talas eldplats längs huvudvägen efter bommen alternativt längs stigen längs stranden.

Leden är en del av den längre leden Kaakkurinkierros.

Sukeltajaniemi led (Sukeltajaniemen reitti), 900 m/riktning

Krävande tillgänglig led symbol. Toalett symbol.

Vandringstid cirka 20 min/riktning, inget vinterunderhåll.

Relativt lätt led för nybörjare, familjer och grupper. Sträckan mellan Saarijärvi parkeringsområde Sukeltajaniemi rastplats (900 m) är en grusväg som är framkomlig med rullstol (med assistent) och barnvagn under den snöfria tiden, men det går inte att röra sig med rullstol på själva eldplatsen.

Grusvägen som kantas av Repovesis vackra skogar är en lättframkomlig led till den natursköna eldplatsen vid Sukeltajaniemi som ligger vid stranden av Valkjärvis klara vatten.

Startpunkt

 • Saarijärvi parkeringsområde, Kuismantie 990, Kouvola
 • Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 11,810' lon: 26° 52.857' ETRS-TM35FIN N: 6784718 E: 493601

Service och friluftskonstruktioner

Vid Saarijärvi parkeringsområde finns informationstavlor och toaletter. Vid Sukeltajaniemi eldplats finns förutom en eldplats även en toalett. Sukeltajaniemi eldplats är inte tillgänglig om varning för terrängbrand har utfärdats. Ta med dig eget toalettpapper.

I Repovesiområdet får man kortvarigt tälta i närheten av eldplatserna. Sukeltajaniemi eldplats är en vacker och lugn plats, men det finns knappt om utrymme för tält.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: orange prickar på träden samt skyltar med Kaakkurinkierros-symboler.

Leden löper från Saarijärvi parkeringsområde till Sukeltajaniemi eldplats.

Leden Sukeltajaniemen reitti löper från Saarijärvi parkeringsområde västerut längs en grusväg. Leden är lättframkomlig och eldplatsen syns från grusvägen. Leden är en del av den längre leden Kaakkurinkierros.

En vandrare med ryggsäck går längs skogsstigen.

Määkijä led (Määkijän reitti), 1,7 km/riktning

Endast under den snöfria tiden, vandringstid cirka 45 min/riktning, inget vinterunderhåll. 

Relativt lätt led för nybörjare, familjer och grupper. Sträckan längs stranden av Kapiavesi mellan Lapinsalmi parkeringsområde och färjan, 600 m, är framkomlig med rullstol (med assistent) och barnvagn under den snöfria tiden. Det sista avsnittet till Määkijä eldplats är inte lämpligt med rullstol eftersom stigen är ojämn.

Leden blir aningen svårare till följd av färjan Ketunlossi som ska användas på egen hand och som kan förlänga vandringstiden. Det ryms 8–10 personer på färjan. Färjan är stängd på vintern när vattnet fryser och då är inte heller leden i användning. 

Vandra i det vackra landskapet av berg och skogar och beundra utsikten över Kapiavesi och stranden mittemot. Färjan Ketunlossi som används på egen hand för att ta sig över vattnet ger en känsla av äventyr. I Määkijänniemi efter färjan kan man bekanta sig med en restaurerad och bränd skog.

Startpunkt

 • Adress: Lapinsalmi parkeringsområde, Riippusillantie 55, Kouvola
 • Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 9,644' lon: 26° 50.191' ETRS-TM35FIN N: 6780701 E: 491202

Service och friluftskonstruktioner

Vid Lapinsalmi parkeringsområde finns informationstavlor, toaletter och på sommaren en kiosk. Vid Määkijä eldplats finns eldplats, toaletter (ta med eget toalettpapper), kanotbrygga, brunn (läs mer om brunnsvattnets drickbarhet på sidan Aktuellt) och Määkijä hyreskåta.

I Repovesiområdet får man kortvarigt tälta i närheten av eldplatserna.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: orange prickar på träden samt skyltar med Ketunlenkki-symboler.

Leden löper från Lapinsalmi parkeringsområde till Määkijä eldplats.

Määkijän reitti löper från Lapinsalmi parkeringsområde längs räddningsvägen till stranden av Kapiavesi och sedan längs stranden till färjan Ketunlossi. Man tar sig över Kapiavesi till Määkijänniemi genom att på egen hand dra sig fram med vajern på färjan Ketunlossi, vilket skapar en känsla av äventyr under utflykten. I Määkijänniemi kan du bekanta dig med skogen som restaurerades genom bränning 2007. Restaurering är en metod (metsa.fi) som används inom naturskyddet där man genom olika åtgärder inleder ett återställande av naturtillståndet. Leden är en del av leden Ketunlenkki. Määkijä eldplats ligger cirka 300 m sydost om Ketunlenkki vid stranden av Kapiavesi. 

""

Övriga vandringsleder 0–10 km

En grupp vandrare i olika åldrar går över en träbro. I förgrunden finns en slät klippa och gles tallskog.

Ketunlenkki 3,5 km rundslinga

Vandringstid 2–3 h. Inget vinterunderhåll. 

Ketunlenkki är en av de populäraste rundslingorna i Repovesi och passar utmärkt för familjeutflykter. Sevärdheter och särskilda upplevelser längs rutten är bland annat övergången på Lapinsalmi bro, färjan Ketunlossi med vilken man själv drar sig över vattnet och det fjärran landskap som öppnar sig från Katajavuori. 

Startpunkt

 • Adress: Lapinsalmi parkeringsområde, Riippusillantie 55, Kouvola
 • Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 9,644' lon: 26° 50.191' ETRS-TM35FIN N: 6780701 E: 491202

Ketunlenkki karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Service och friluftskonstruktioner

Vid Lapinsalmi parkeringsområde finns informationstavlor och på sommaren en kiosk. 

Vid Lapinsalmi eldplats finns grillskydd, två eldplatser, matplats, toaletter, tältningsområde och två bryggor. Det går att bada vid eldplatsen, men den är ingen officiell badstrand. Kapiavesi eldplats ligger halvvägs längs rutten. Vid Kapiavesi finns en eldplats, kanotbrygga och toaletter. Ta med dig eget toalettpapper. 

Vid Kapiavesi eldplats finns också bokningsbara eldplatser som du kan boka för dig eller din grupp. 

I Repovesiområdet får man kortvarigt tälta i närheten av eldplatserna. Tältningsmöjligheter vid eldplatserna finns listade på sidan Service

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: orange prickar på träden samt skyltar med Ketunlenkki-symboler.

Om man går rutten i riktning medsols börjar den vid bron och mot slutet tar man sig över Kapiavesi med egen kraft med färjan Ketunlossi.

Rundslingan Ketunlenkki startar från Lapinsalmi parkeringsplats. Efter Lapinsalmi bro fortsätter leden genom skogen österut mot Kapiavesi eldplats och Määkijänniemi udde.

Från Määkijänniemi udde tar du dig över Kapiavesi med färjan Ketunlossi som du drar fram med egen kraft, och därefter löper leden västerut längs stranden av Kapiavesi för att sedan komma tillbaka till Lapinsalmi parkeringsområde. 

Observera

Om du vill göra leden mer krävande och längre kan du vika av från Lapinsalmi mot Katajavuori. Den långa trappan är en utmaning, men utsikten från toppen ger lön för mödan. Från Katajavuori fortsätter stigen nedåt mot Määkijänniemi udde. 

Ketunlenkki kan också kombineras med ett besök på Määkijä eldplats och hyreskåta, som ligger cirka 200 m från Ketunlenkki före Määkijänniemi.

Ketunlossi färja är inte i bruk vintertid. När färjan inte är i bruk går det inte att vandra Ketunlenkki i sin helhet. Strömmen är strid i sundet så man bör aldrig försöka ta sig över på isen. Information om när färjan är i bruk finns på Repovesis Facebook-sida och på sidan Aktuellt i Repovesi.

""

Det branta berget reser sig från sjön och speglar sig på vattenytan.

Korpinkierros, 4,3 km rundslinga

Vandringstid cirka 2–3 h, inget vinterunderhåll.

På rundslingan Korpinkierros vandrar du i Repovesis mäktiga skogslandskap. Vandraren belönas med storslagna vyer från Olhavanvuori över Olhavanlampi. Du kan göra en avstickare från leden till Olhava skärmskydd eller eldplats, som ligger i närheten av Finlands bästa plats för bergsklättring och där även korpar häckar.

Startpunkt

 • Om man anländer vattenvägen startar leden vid Karhulahti
 • Koordinater för Karhulahti Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 11,067' lon: 26° 49.476' ETRS-TM35FIN N: 6783345 E: 490568
 • Olhavaområdet
 • Koordinater för Olhavaområdet Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 11,055' lon: 26° 49.485' ETRS-TM35FIN N: 6783323 E: 490577

Service och friluftskonstruktioner

Vid Karhulahti eldplats finns informationstavla, eldplats, toaletter, kanotbrygga och Karhulahti hyreskåta.

Olhava brunn finns längs rutten (läs mer på sidan Aktuellt). I den södra ändan av Olhavanlampi kan du göra en avstickare från leden till ett skärmskydd eller eldplatsen för klättrare. På platsen finns också toaletter och en informationstavla som berättar om klättring och naturen. Ta med dig eget toalettpapper. 

I Repovesiområdet får man kortvarigt tälta i närheten av eldplatserna. Tältningsmöjligheter vid eldplatserna finns listade på sidan Service

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: orange prickar på träden samt skyltar med Korpinkierros-symboler. Vandra helst medsols eftersom du då spar de bästa landskapen till sist.

Leden går till hälften längs vägar. I början går du i cirka 1 km längs en grusväg från Olhava till Karhulahti, därifrån en gammal och gräsbunden skogsväg leder dig norrut i cirka 2 km. Leden löper genom varierande blandskog och förgrenar sig till höger där den så småningom stiger upp mot Olhavanvuori, vars bergiga landskap är en fröjd för ögat. Leden slingrar sig genom dälder, flyttblock och furor till en bergshäll, från vilken ett mosaikliknande fjärran landskap av skogar och små sjöar öppnar sig västerut. Från Olhava går leden tillbaka ner till huvudvägen.

Korpinkierros, ca 4,5 km (pdf, 1,9 Mb, julkaisut.metsa.fi, på engelska) 

""

En vandrare med solglasögon sitter på en berghäll och håller i en kåsa.

Koppelonkierros, 8,3 km  

Vandringstid cirka 3–4 h, inget vinterunderhåll.

Koppelokierros rundslinga slingrar sig fram mellan utsiktsplatser med vyer över Tervajärvi, längs dunkla klippbranter och genom djupa skogar. Tjädern hör till de fåglar som trivs i de gamla skogarna på Tukkiniemi.

Startpunkt

 • Tervajärven sisääntulo. Vesiltä tultaessa Kuutinkanava.
 • Tervajärvi parkeringsområde, Kivisilmäntie 720, Kouvola
 • Tervajärvi koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 9,364' lon: 26° 53,171' ETRS-TM35FIN N: 6780175 E: 493874
 • Kuutinkanava koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 10.5306' lon: 26° 51.7597'  ETRS-TM35FIN N: 6782319m E: 492649m

Service och friluftskonstruktioner

Längs leden finns flera rastplatser. I närheten av Tervajärvi parkeringsområde finns informationstavla, toaletter och kanotbrygga. Det finns bilväg fram till sjösättningsplatsen. Toalett, eldplats och picknickbord finns vid Lojukoski, Kuutinkanava och Talas. Vid Lojukoski och Kuutinkanava finns också kanotbrygga och brunn (kontrollera om brunnsvattnet är drickbart på sidan Aktuellt). Vid Lojukoski finns en hyreskåta.

Kom ihåg att ta med toalettpapper och kontrollera om varning för terrängbrand råder!

I Repovesi är det tillåtet att tälta kortvarigt i närheten av eldplatserna. En förteckning över eldplatser där det är möjligt att tälta finns på sidan Service

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: orange prickar på träden samt skyltar med symboler för Koppelokierros rundslinga.

Du kan fritt välja i vilken riktning du vandrar leden. Om du väljer att vandra medsols består leden först av cirka 700 m relativt lättframkomlig skogsstig fram till Talas. Efter Talas korsar stigen servicevägen genom parken och fortsätter upp på tallmon. Före Kuutinkanava går leden utmed en imponerande, lång klippbrant. Efter Kuutinkanava fortsätter färden längs Tervajärvis norra strand. Terrängen här är ofta sumpig, i synnerhet på våren. Snart går leden djupare in i skogen mot Tukkiniemi, där du hittar Repovesi nationalparks äldsta träd och skog i naturtillstånd. Före Lojukoski går leden över en liten bro.

Den ena av vandrarna som står på en skogsstig har böjt sig ner för att fotografera växtligheten längs stigen på nära håll.

Från Lojukoski fortsätter färden längs gränsen till Pahkajärvi skjut- och övningsområde. Det är förbjudet att vistas i skjut- och övningsområdet. Efter sluttningen med grandungar är leden lättframkomlig och bred. Här är också terrängcykling tillåten. Även efter den vackra bron över Sulkusalmi sund är leden jämn och fin, tills den svänger av till höger in i skogen. Till höjdpunkterna på den ställvis steniga och svårframkomliga stigen hör utsiktsklipporna med sina hisnande vyer över Tervajärvi. De ståtliga sköldbarksfurorna och klena, förvridna tallarna, de gamla rottorkade granarna och de mörkgröna klibbalarna vid stranden bidrar till intrycket av vildmark. Leden slutar i närheten av Tervajärvi parkeringsområde.

""

Övriga vandringsleder över 10 km

Två vandrare reser ett tält vid sjön.

Kaakkurinkierros, 26 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 2–4 dagar.
På grund av höjdskillnaderna lönar det sig att reservera ordentligt med tid för vandringen.

Kaakkurinkierros visar vandraren Repovesis storslagna bergiga landskap och sevärdheter samt erbjuder flera eld- och övernattningsplatser. Från de bergiga sluttningarna på den norra sidan av Salpausselkä öppnar sig ett mosaikliknande landskap av vackra små vattendrag och skogar. Upplev spänning på Lapinsalmi bro och färjan Ketunlossi. Ta en paus under det naturliga tak som Kirnuhuokos bergshällar bildar, följ med hur modiga bergsklättrare kämpar vid Olhava och lev in dig i timmerflottarnas tid vid Kuutinkanava eldplats.

Startpunkter

 • Adress: Lapinsalmi parkeringsområde, Riippusillantie 55, Kouvola
 • Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 9,644' lon: 26° 50.191' ETRS-TM35FIN N: 6780701 E: 491202
 • Saarijärvi parkeringsområde, Kuismantie 990, Kouvola
 • Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 11,810' lon: 26° 52.857' ETRS-TM35FIN N: 6784718 E: 493601
 • Tervajärvi parkeringsområde, Kivisilmäntie 720, Kouvola
 • Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 9,364' lon: 26° 53,171' ETRS-TM35FIN N: 6780175 E: 493874

Service och friluftskonstruktioner

På parkeringsområdena

 • Lapinsalmi: informationstavlor, toaletter och på sommaren en kiosk. Samarbetsföretagare hyr ut kanoter. Kanotbrygga, längs räddningsvägen mot stranden cirka 200 m.
 • Saarijärvi: informationstavlor, toaletter. På gården till hus Tolonen på 200 m avstånd finns en brunn, läs mer om brunnsvattnets drickbarhet på sidan Aktuellt.
 • Tervajärvi: informationstavlor, toaletter, sjösättningsplats, kanotbrygga

På eldplatserna

 • På alla eldplatser i nationalparken finns eldstäder, ved, tältningsplatser och toalett. 
 • Tilläggskonstruktioner vid eldplatserna:
  • Lapinsalmi: grillskydd, matplats, två bryggor. 
  • Kuutinkanava, den västra ändan av kanalen: informationstavla, täckt eldplats och matplats, kanotbrygga.
 • Kuutinkanava, den östra ändan av kanalen: kanotbrygga och brunn (läs mer om brunnsvattnets drickbarhet på sidan Aktuellt.)
 • Kuutti: kanotbrygga, toalett 100 m västerut längs leden.
 • Olhava: skärmskydd och brunn (läs mer om brunnsvattnets drickbarhet på sidan Aktuellt.)
 • Kirnukangas: skärmskydd
 • Lojukoski: kanotbrygga och brunn (läs mer om brunnsvattnets drickbarhet på sidan Aktuellt.)

Hyreskåtor:

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: orange prickar på träden samt skyltar med Kaakkurinkierros-symboler.
Leden kan vandras i bägge riktningarna.

Du kan ta dig till Kaakkurinkierros från alla tre parkeringsområden i Repovesi. I den här ledbeskrivningen beskrivs rutten så att man startar vid Lapinsalmi parkeringsområde och vandrar medsols. 

Leden börjar med den spännande övergången på Lapinsalmi bro, och därifrån fortsätter den norrut längs leden Ketunlenkki via Katajavuoris vackra vyer och tillbaka söderut längs stranden av Katajajärvi och därifrån fortsätter leden norrut mot Kuutinkanava eldplats. Vid Kuutinkanava kan du bekanta dig med spår från flottningslivet vid flottningsrännorna vid eldplatsen.

Efter Kuutinkanava löper leden i nordvästlig riktning mot Olhava och Korpinkierros. Leden går medsols runt Korpinkierros så att den först går förbi Olhava brunn och i väster gör en avstickare till Karhulahti eldplats. Därifrån går den sedan på norra sidan runt Olhavanlampi på Olhavas storslagna bergslandskap. Från Olhava löper leden österut mot Valkjärvi. Leden löper längs stranden av natursköna Valkjärvi mot Saarijärvi parkeringsområde i nordost. 

Du kan ta en paus på den lugna eldplatsen i Sukeltajaniemi vid stranden av Valkjärvi. Före Saarijärvi parkeringsområde finns nationalparkens servicebas hus Tolonen. På gården finns en brunn.
Från brunnen går leden längs gränsen till varningsområdet i sydlig riktning. Sedan gör Kaakkurinkierros en krok västerut mot Kirnukangas skärmskydd och eldplats. I närheten ligger Kirnuhuoko bergsvik och leden fortsätter uppför trapporna till Hauklammenvuori utsiktsplats. Därifrån fortsätter den i östlig/sydostlig riktning mot Lojukoski eldplats.

Från Lojukoski fortsätter leden längs gränsen till varningsområdet mot söder, över Sulkusalmi gångbro och längs stranden av Tervajärvi i sydvästlig riktning mot Tervajärvi parkeringsområde. Från Tervajärvi parkeringsområde löper leden till Talas eldplats i nordväst och fortsätter därifrån västerut mot Kapiavesi och Määkijänniemi. Till sist tar du dig över Kapiavesi med färjan Ketunlossi och återvänder sedan till Lapinsalmi parkeringsområde.

Observera

Det lönar sig att vandra Kaakkurinkierros i etapper under 2–4 dagar. På grund av höjdskillnaderna är det bra att reservera ordentligt med tid för vandringen. Repovesi hyreskåtor ligger med jämna mellanrum längs leden. Om du utnyttjar dessa kan du vandra rutten utan tält.

Kaakkurin Kierros (pdf, 2 Mb, julkaisut.metsa.fi, på engelska) 

Vandrare uppe på berget ser ut över det somriga sjölandskapet.

Att se och uppleva

Från Kaakkurinkierros öppnar sig många fina fjärran landskap, bland annat från Katajavuori, Olhavanvuori och Hauklamminvuori. Du kan förnimma det gamla flottningskulturarvet vid Kuutinkanava och förundras över gömställena vid Kirnuhuokos bergshällar. Vid Lapinsalmi hängbro, färjan Ketunlossi och i närheten av Olhava klättringsberg kan du uppleva och känna den spänning som friluftsliv ger. 

Från leden kan du göra en avstickare till Mustanlamminvuori, på vars topp det finns ett utsiktstorn som ger en bredare vy över nationalparken. 

""

Två besökare paddlar kajak i det smala sundet.

Vatten- och kanotleder

Det finns inga markerade kanotleder i Repovesi, men många servicekonstruktioner för paddlare. 

Du kan också bekanta dig med Repovesis idylliska landskap i kanot, kajak eller roddbåt. De kolossala klippbranterna och de skyddade vattnen gör Repovesi till ett utmärkt utflyktsmål även för mindre erfarna paddlare och nybörjare. 

Startpunkter

Lapinsalmi parkeringsområde, räddningsbrygga, Riippusillantie 55, Kouvola
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 9,644' lon: 26° 50.191' ETRS-TM35FIN N: 6780701 E: 491202

Tervajärvi parkeringsområde, sjösättningsramp, Kivisilmäntie 720, Kouvola
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 9,364' lon: 26° 53,171' ETRS-TM35FIN N: 6780175 E: 493874

Service och friluftskonstruktioner

I nationalparken finns flera rastplatser med stadiga kanotbryggor. Kanotbryggorna ligger vid Lapinsalmi både i närheten av parkeringsplatsen och vid eldplatsen samt vid Kapiavesi, Määkijä, Lojukoski, Mustavuori, Kuutinkanava och Karhulahti. Dessutom finns det en kanotbrygga på Tervajärvisidan vid infarten till parken. 

I närheten av eldplatserna kan du övernatta i tält en kort tid. I Karhulahti, Lojukoski och Määkijä finns också kåtor att hyra. Mer information finns på sidan Service.  

Kom ihåg att ta med toalettpapper samt att kontrollera om varning för terrängbrand råder (ilmatieteenlaitos.fi)!

Bekanta dig också med sevärdheter i området, uppgifter om uthyrning av utrustning, särskilda tjänster för båtfolk och anvisningar för besökare i området som anländer med båt.

Förslag till leder 

I själva nationalparken finns inga markerade kanotleder, men flera kartor över området är tillgängliga. Repovesi nationalparks servicekarta (pdf 6 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska) är tillräckligt noggrann för att hitta fram. Om du planerar en lite längre paddlingstur kan du inkludera etapper utanför nationalparken, exempelvis till Tihvetjärvi och Hirvenpääjoki, eller välja att starta utflykten från Hillosensalmi eller Orilampi. För att ta sig till eller från Tervajärvi måste du ta dig över ett näs, så det lönar sig att ta med en kanotvagn.

Väster om Repovesi går paddlingsrutten Savon Melontarengas från Voikoski via Vuohijärvi till Siikakoski och därifrån vidare till Verla. Från Hillosensalmi kan du göra en avstickare till Repovesi nationalpark. Savon Melontarengas har marknadsförts som världens längsta (360 km) kanotled i insjövatten, men det går naturligtvis bra att paddla endast en del av leden. Landskapen längs leden varierar från naturskön vildmark till tätbebyggda områden.

Observera

Respektera stugfriden genom att passera privata stugstränder på minst cirka 50 meters avstånd. Se kartan över privata stugor i Repovesi (Repoveden yksityismökit, pdf 3,1 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

I Repovesi rör sig också båtar och till exempel vattenskotrar. Var uppmärksam på den övriga trafiken i synnerhet i Kapiavesi.

För att smålommen häckning i Repovesi ska lyckas bör små tjärnar och sjöar såsom Olhavanlampi fredas för sjötrafik såsom paddling, rodd och SUP-boarding.

Områdets östra och nordöstra del hör till Pahkajärvis skjut- och övningsområdes varningsområde, dit tillträde är förbjudet utan särskilt tillstånd.

""

Två terrängcyklister kör längs en sandväg i skogslandskap.

Cykelleder

Lederna är öppna under den snöfria tiden av året.
På grund av höjdskillnaderna är det mycket tungt att ta sig fram på cykel.

I Repovesi nationalpark går det också bra att färdas med cykel. Även de mest berömda av parkens storslagna vyer ligger på promenadavstånd från cykellederna. Fina terrängcykelleder börjar i den norra ändan av nationalparken och går ända till Mäntyharju.

Service och friluftskonstruktioner


Cykellederna går via flera av eldplatserna i nationalparken. Määkijä, Lojukoski, Karhulahti och Kuutinkanava eldplatser kan nås med cykel. I närheten av eldplatserna finns också tältplatser. I Karhulahti, Lojukoski och Määkijä finns kåtor att hyra. Mer information finns på sidan Service.  
Kom ihåg att ta med toalettpapper samt att kontrollera om varning terrängbrand råder (ilmatieteenlaitos.fi)!

Cykellederna är markerade med symboler på skyltarna i korsningarna. 

Lederna och tjänsterna finns också markerade på kartan (pdf 6 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Förslag till leder

I nationalparken kan du åka runt en rundslinga från vilken infart till parken som helst: om du startar från Lapinsalmi kan du till exempel först åka till Ketunlossi och därifrån längs en bred, väl underhållen stig till Määkijä. Efter Määkijä fortsätter leden först längs en serviceväg och sedan längs Kivisilmäntie söder om Kuutinkanava. Kivisilmäntie övergår i Kuismantie och fortsätter till Saarijärvi. Därifrån viker leden av till höger längs ett skogsbevuxet underhållsspår. Leden följer gränsen till varningsområdet via Lojukoski till Tervajärvi, fortsätter därifrån norrut längs Kivisilmäntie och går sedan tillbaka till Lapinsalmi via Määkijä och färjan. 

Norr om parken går nationalparkens leder samman med Mäntyharju-Repovesileden (mantyharju.fi, på finska). Från leden går också en stig till Orilampi stuga. Leden har iståndsatts och planerats särskilt med tanke på terrängcyklister.

Du kan också lätt göra en avstickare till Repovesi från den riksomfattande cykelleden nr 15, som går från Kotka till S:t Michel. Cykelleden går via infarten till parken vid Lapinsalmi. De sista tre kilometrarna åker du längs grusvägen Tihvetniementie.

Observera

I nationalparken är det tillåtet att cykla endast på leder som är anvisade för cykling, i första hand på underhållsspår och vägar. 

Nationalparkens mest kända utsiktsplatser, såsom Olhava och Mustanlamminvuori, ligger inte vid cykellederna. Var alltså beredd på att lämna din cykel låst vid en stig eller en rastplats medan du beundrar landskapet.

Vägarna Kuismantie och Kivisilmäntie som går genom parken är stängda med bommar, men det finns ändå trafik på vägarna. Vägarna är krokiga och kuperade grusvägar!

Fotgängare rör sig också på alla leder.

Kundtjänst

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Repovesis karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

Lapinsalmi

 • Riippusillantie 55, Kouvola

Saarijärvi

 • Kuismantie 990, Kouvola

Tervajärvi

 • Kivisilmäntie 720, Kouvola