Kartor över och kommunikationer i Repovesi

5.9.2019
Byggarbetet vid Lapinsalmi bro har börjat. Byggarbetet orsakar en del buller. Utomstående har inte tillträde till brobyggplatsen. Ketunlossi dragfärjan fungerar som normalt.

Repovesi nationalpark ligger väster om Kouvola - St. Michel -vägen (riksväg 15). Till Repovesi är det 175 km från Helsingfors, 50 km från Kouvola via Valkeala och 75 km från St. Michel via Mäntyharju.

Repovesi

Kommunikationer

Med bil

Kuismantie, som går genom nationalparken, är avspärrad för allmän trafik med bommar efter Saarijärvi och Tervajärvi parkeringsplatser.

För bussar har det reserverats egna parkeringsplatser i samband med alla parkeringsplatser.Bild: Maarit Partanen

 • Från Mäntyharju till Saarijärvi parkeringsplats
  • Från Mäntyharju kör man längs väg nr 368 till Voikoski. Efter Voikoski bro finns det skyltning både till Saarijärvi och till Lapinsalmi. Vid Voikoskis gamla järnvägsstation tar man till Kuismantie, längs vilken man kör 9 km till Saarijärvi parkeringsplats.
  • I samband med Saarijärvi parkeringsplats finns det också torrtoaletter, informationstavlor och skyltning till lederna.
 • Från Kouvola till Lapinsalmi parkeringsplats
  • Man tar av från riksväg nr 15, som kommer från Kouvola, vid Valkeala till Valkeala - Mäntyharju -vägen (nr 368). Skyltningen börjar vid ABC Valkeala. Efter Vuohijärvi by kör man ca 8 km och tar till höger. Från korsningen är det ca 3,5 km till Lapinsalmis parkeringsplats.
  • Vid Lapinsalmi parkeringsplats finns det informationstavlor, skyltning till lederna och torrtoaletter.
 • Från Kouvola - St. Michel -vägen (riksväg 15) till Tervajärvi parkeringsplats
  • Från riksväg 15 avviker väg nr 369 (Tuohikotti - Jaala) vid Tuohikotti. Skyltningen börjar direkt efter korsningen. Kör ca 9 km längs denna väg till korsningen vid Hevosoja by. Ta tilI höger i korsningen (Hevosojantie) och kör 2 km mot Hevosoja by. Ta till höger i korsningen i byn och kör 7 km längs Kivisilmäntie till Tervajärvi parkeringsplats.
  • I samband med Tervajärvi parkeringsplats finns det även torrtoaletter, informationstavlor och skyltning till lederna.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • Från Kouvola trafikerar det bussar (www.matkahuolto.fi) dagligen. Kontrollera alltid tidtabellen (www.matkahuolto.fi). Du kan hitta mer information från broschyren (VisitKouvola.fi)
 • Med tåg (www.vr.fi) kommer man som närmast till Mäntyharju och Kouvola. Tåget stannar nuförtiden inte vid Hillosensalmi.

Med egen båt

 • Vattenvägen är det lätt att komma till området från väster från Repovesi eller Kapiavesi.
 • I samband med specialservice för båtfarare berättas det närmare om bl.a. sjösättningsplatser.

Med reguljär båt

 • Det går en vattenbuss (Tuuletar II) från Orilampi semesteranläggning till nationalparken längs Kultareitti (Guldleden, www.orilampi.com) (Lapinsalmi, Karhulahti, Kuutinkanava, Mustalamminvuori).
  • Vattenbussen kan bokas i Orilampi semesteranläggning för charterturer.
 • I vattenbussen M/S Tuuletar II gjord av trä finns det 100 - 130 kundplatser.
 • Rörelsehindrade kan komma med på kryssningen endast med en assistent.
 • Nationalparkens hållplatser för vattenbussen är vid Mustalamminvuori, Kuutinkanava, Lapinsalmi och Karhulahti.Bild: Mari Laukkanen

Med taxibåt

 • Det är också möjligt att komma till nationalparken med båttaxi, bokningar från tfn 0400 551 530.

Lämpliga startpunkter

 • Lapinsalmi (Riippusillantie 55, Kouvola), Saarijärvi (Kuismantie 990, Kouvola) och Tervajärvi (Kivisilmäntie 720, Kouvola) parkeringsplatser.
 • Ledernas startpunkter

 Karta över Repovesi nationalpark. © Forststyrelsen 2014

Kartor över Repovesi

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Terrängkarta M433, 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Repovesi nationalparks servicekarta (storlek A3). Forststyrelsen 2013. Kartor fås från turistbyrån Kouvolan Matkailu.
 • Repovesi pieni retkiopas, 1:15 000. Karttakeskus 2013.
 • Terrängkartblad nr 3114 08, 11 och 12, 1:20 000. Kartorna kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • GT utflyktskarta Södra Finland, 2012, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Repovesi Mäntyharju vattentålig karta, 1:25 000 och 1:50 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från välförsedda bokhandlar.
 • Repovesi Mäntyharju vattentålig utflyktskarta, 1:25 000 / 1:50 000, Karttakeskus 2017. Kartor kan köpas till exempel från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Parkeringsplatser

Lapinsalmi

 • Riippusillantie 55, Kouvola

Saarijärvi

 • Kuismantie 990, Kouvola

Tervajärvi

 • Kivisilmäntie 720, Kouvola

Broschyr över utflyktsmål 

Broschyr över Repovesi.

Pdf-fil 6 Mb (julkaisut.metsa.fi)

(på finska och på engelska)