Valkjärvi lägerområde

Valkjärvi lägerområde i norra delen av Repovesi nationalpark är avsett som bas för läger och tillställningar. Lägerområdet som går att reservera rekommenderas för stora grupper när man vill ha eget utrymme, lugn och avskildhet för ett läger eller en tillställning. Till lägerområdet hör också en lägerstuga som erbjuder skydd för vänder och vind och som vid behov även lämpar sig för övernattning.

Läge

Södra Finland, Kymmenedalen, Kouvola, Repovesi nationalpark.
Valkjärvi lägerområde, koordinater:
ETRS-TM35FIN: N 6783583 E 492280 E
WGS-84-koordinaatit: N 61° 11.197'  E 26° 51.385'

Kartor

Utflyktskarta.fi
Repovesi friluftskarta 1:20 000 
Repovesi nationalparks karta (pdf, 6 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Pris

2022-2023 
7.4.-31.10.2023: 175€ (pris inkl. moms 10 %).

Ett bokat dygn räcker från kl. 14 till kl. 12 den sista bokat dagen.

Nycklar

Nycklarna till stugan finns i nyckellådan invid dörren. Senast två dagar före reservationen börjar får du en fyrsiffrig kombination till nyckellådan. Sifferkombinationen skickas till det e-postadress som du har angett i samband med bokningen. Nycklarna lämnas i samma låda vid avfärden från stugan.

Observera att dörren till kotan går i lås automatiskt, så håll reda på nyckeln! 

Utrustning

Vedspis/ugn för uppvärmning och matlagning i lägerstugan.
Kärl för rent vatten, smutsigt vatten och för diskning.
24 par yllesockor (i lägerstugan får man inte ha på sig ytterskor).
Flyttbar ramp för rullstolar.
Låst vedskjul, klabbar och yxa.
Jordkällare.
Brygga.
Eldplats.
Tak för matlagning och diskning.
Torrtoaletter, även tillgänglig (inget toalettpapper).
Brunn på gården. (Vattenkvaliteten uppfyller kriterierna för hushållsvatten, men vattnet har lukt- och smakfel.)

Ankomst

Till fots

Kaakkurin kierros går förbi Valkjärvi lägerområde. 

Med allmänna kommunikationer

Se allmänna kommunikationer på sidan Ankomst till Repovesi.

Med bil

Närmaste parkeringsplats (ca 1,5 km bort, till lägerområdet tar man sig till fots längs stigar, vägen till lägerområdet är avspärrad med bom).
Saarijärvi parkeringsplats, Kuismantie 990, Kouvola (väg nr 368). Plats för cirka 60 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre.

Vid behov kan den som hyr området köra ett fordon till Valkjärvi lägerområde. Fordonet ska hållas på lägerområdet och får inte köras någon annanstans än på vägavsnittet mellan bommen vid Saarijärvi och lägerområdet. Körtillstånd ska sökas i god tid, senast 5 dygn i förväg. En fritt formulerad ansökan med korta motiveringar skickas till adressen saimaa@metsa.fi.

Observera att tjällossningen beroende på vinterförhållandena kan pågå till mitten av maj och förhindra körning fram till lägerområdets gård. Det sista skogsvägsavsnittet (ca 300 m) som leder till Valkjärvi underhålls inte vintertid.

Observera

Gårdstunen ingår också i bokningen. Gården får alltså inte användas om man inte reserverat området.

Repovesi nationalpark följs principerna för skräpfritt friluftsliv, så det finna inga avfallskärl vid kåtan. Varje besökare tar ansvar för sitt eget avfall och för det bort från terrängen till sortering. Man kan lägga nedbrytbart bioavfall i toaletten och bränna brännbart avfall i eldstaden. Mer om skräpfritt friluftsliv.

Stugan bör alltid städas efter ett avslutat besök.

Man får inte ta in sällskapsdjur i stugan.

Det är förbjudet att röka inne i stugan.

Mobiltelefonens hörbarhet.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Insjöfinland Naturtjänster
Saimaa Naturum Riihisaari tfn 0206 39 5929.

Bokningsläge

Boka via Eräluvat

Bokningsvillkor

Läs stugornas bokningsvillkor.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer