Vandra längs markerade leder

Kuusamos berömda Karhunkierros ("Björnrunda") går över Valtavaara ända till Hautajärvi naturstuga. Valtavaara lämpar sig också väl som mål för dagsutflykter.

Skidning i preparerade spår och i terrängen

Det vintriga landskapet är en fröjd för ögat i Valtavaara. Koillismaas fuktiga klimat och stränga köld tillsammans med milda vindar ger upphov till tjocka dimfrostlager på träden. På vintern kan man skida till Valtavaara från Ruka skidcenter. Mera om områdets skidspår (kuusamo.fi, på finska och engelska) och Valtavaaras leder. Man kan också skida utanför de markerade skidspåren så länge man aktar sig för att inte skida för nära de branta sluttningarna (fara för snöskred).

En vandrare och en person på snöskor vid Konttainen fjället.

Skåda fåglar

På Valtavaara ser eller hör du tämligen säkert blåstjärten. Man har goda förutsättningar för en lyckad fågelexkursion ifall man börjar den t.ex. i juni på morgonnatten från Konttainens parkeringsplats som är belägen vid Virkkulavägen och därifrån kan man fortsätta längs Karhunkierros till Valtavaara. Man kan också pröva sin lycka från Rukahållet. Med sig behöver man en lätt friluftsutrustning (stadiga skor, en kikare och öronen på helspänn). Det är rätt stora höjdskillnader längs leden, så det är skäl att reservera tillräckligt med tid.

Titta på utsikter

Från Valtavaara, som tidigare även har fungerat som brandspaningsplats, har man god utsikt tiotals kilometer över Kuusamo och österut ända till Ryssland. Blockmarkerna i sluttningarna till de granbevuxna bergen samt de små vattendragen utgör ett vackert spektrum. På vintern tyngs träden ner av fuktig dimfrost och gör skogarna i Valtavaara sagolikt vackra. Deras mystik framhävs under klara månskensnätter.

I tiderna lät Forststyrelsen bygga en stuga för brandspanare på krönet av Valtavaara till stödjepunkt för skyddet av skogsbränder. Stugan fungerar numera som dagsstuga.

En vandrares fötter i solnedgången på Kottainen-fjällets topp.

Övriga aktiviteter

  • Fiske: Det är tillåtet att meta och pilka enligt allemansrätten i Valtavaaraområdets vattendrag. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
  • Plockning bär och svamp: Det är tillåtet att plocka bär och svamp med traditionella plockningsmetoder på Valtavaara.