Kundtjänst och guidning

Tjänster som erbjuds av turistföretag i Valtavaara

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker och restauranger

 • I Ruka turistcenter, ca 4 km från Valtavaara, finns det butiker, flera restauranger och andra matställen.

Skärmskydd, eldplatser och dagsstuga

 • Suolampis skärmskydd
 • Valtavaaranlampi skärmskydd.
 • Valtavaara kåta

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Valtavaara kåtan under hösten. Dörren står öppen.

Dricksvatten

 • Det är skäl att rena vatten som tages från ytvatten såsom sjöar, älvar och bäckar innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar på olika ställen.
 • Vi rekommenderar att man tar med sig vatten i dricksflaskor från ställen med kundtjänst. Användning av ytvatten som dricksvatten sker på eget ansvar.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen på området så avfallshanteringen sker på eget initiativ. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Det finns torrtoaletter vid Valtavaaralampi skärmskydd, Suolampi skärmskydd och Valtavaara.

Övernattning

En vandrare vid vindskyddet bredvid en kraftigt rykande lägereld.

Tältning och skärmskydd

 • På Valtavaaraområdet finns Suolampi och Valtavaara skärmskydd samt Valtavaara kåta.
 • I den omedelbara närheten till kåtorna, skärmskydden och eldplatserna är det tillåtet att slå upp tält.

Raststuga

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset