Instruktioner och regler för Valtavaara-Pyhävaara

Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområde har grundats för att skydda delar av Koillismaas fjäll-, skog- och myrnatur som består av vildmark i naturtillstånd och för att ge möjligheter till miljöforskning och friluftsliv.

Bekanta dig med Valtavaara-Pyhävaara ordningsstadga (endast på finska; pdf, 1,2 MB, julkaisut.metsa.fi), fastställd 14.5.2021.

I Juhannuskallio gränsområde är rörelsefriheten begränsad. Ta en titt på begränsningsområdena på Röra sig i naturskyddsområde.

Respektera naturen
Husdjur 
Röra sig i naturskyddsområde 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär och svamp 
Cykla 
Rida 
Övriga regler 
Flyga drönare 
Förbjudna aktiviteter 
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområde regleras av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Här kan du läsa om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot naturskyddsområdes regler.

Det är förbjudet att låta husdjur springa fritt. Hundar som används för jakt och renskötsel får vara lösa i samband med aktiviteten i fråga.

Röra sig i naturskyddsområde

På naturskyddsområdet är det tillåtet att röra sig fritt till fots, med snöskor och på skidor, förutom i begränsningsområdet:

 • Det är förbjudet att röra sig i Juhannuskallio begränsningsområde under tiden 1.4–15.8. I begränsningsområdets nordöstra del går leden Juhannuskallion reitti och det är inte tillåtet att avvika från leden ut på begränsningsområdet.

Karta över Juhannuskallio begränsningsområde.

Slå läger

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger i omedelbar närhet av de rast- och eldplatser samt stugor som är markerade på naturskyddsområdets kartor och i terrängen, samt på lägerplatser som är utmärkta i terrängen. Stugorna och vindskydden finns listade på Service-sidorna. Alla stugor, vindskydd och eldplatser i Valtavaara-Pyhävaara finns på Utflyktskarta.fi.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp öppen eld i naturskyddsområde på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig.

När varning för terrängbrand har utfärdats:

 • Att göra upp öppen eld är förbjudet överallt, också på markerade eldplatser, när varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats för området.
  • Förbudet gäller inte kokskjul eller andra eldstäder som är utrustade med skorsten, närmare bestämt kokskjulen i Valtavaaralampi och Valtavaara kåta.
 • När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräpfritt friluftsliv

Valtavaara-Pyhävaara har inga blandavfallskärl i terrängen. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.  Ta med dig en soppåse så att du kan samla ihop och föra bort skräp ur naturen.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i ödestugans eldstad. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Fiska

Isfiske och mete är tillåtet i områdets sjöar och tjärnar. Den som tänker fiska ska kontrollera fiskebegränsningarna på adressen kalastusrajoitus.fi.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp om det inte finns rörelsebegränsningar som hindrar det.

Cykla

Cykling är tillåten året runt längs leden Pyhän jyssäys som ligger i delområdet Pyhävaara. Se Pyhän jyssäys leden.

På övriga platser är cykling förbjuden: i Juhannuskallio, Konttainen och Valtavaara.

Rida

Ridning är förbjuden överallt förutom längs Iso Kumpuvaara skogsbilväg.

Andra regler och anvisningar

Förbjuden verksamhet i Valtavaara-Pyhävaara

 • att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon,
 • att jaga och samla in ryggradslösa djur, att ta med sig och skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem,
 • att ta jordmaterial, skada jordmånen och berggrunden samt dika ut en skog, myr eller annat område,
 • att uppföra byggnader, konstruktioner eller vägar,
 • att skräpa ner,
 • att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen,
 • att hålla hundar eller andra husdjur lösa, med undantag för hundar som används för jakt och renskötsel,
 • att utföra aktiviteter som stör andra människor,
 • att göra upp öppen eld när det råder varning för terrängbrand,
 • att vidta andra åtgärder som kan påverka naturförhållandena, landskapet eller bevarandet av djur- eller växtarterna i området negativt.
 • Det är förbjudet att landa med bemannade luftfarkoster i området.

Valtavaara-Pyhävaara ordningsstadga

Valtavaara-Pyhävaara ordningsstadga (pdf, 1,2 Mt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 14.5.2021.

Hösåsong

Valtavaara-Pyhävaaraområdet har omkring 155 000 besökare årligen.  Valtavaaras mest besökta tid är på vårvintern under sportloven, då det ofta är hundratals utflykts- och aktivskidåkare som åker skidor från Ruka till Valtavaara varje dag. Vindskydden, rastskyddet och kåtan med eldstäder är dock dimensionerade för bara ett fåtal besökare åt gången, något som är värt att beakta bl.a. när man gör i ordning sin färdkost.

Säkerhet

Läs på om utflyktsmålet i förväg. Inför utflykten lönar det sig att skaffa friluftskartan Rukatunturi-Oulanka 1:50 000 ulkoilukartta. För att utfärden ska bli lyckad är det bäst att hålla sig till leden och följa väderprognoserna. Det är också skäl att ta reda på om det råder varning för terrängsbrand.

 • Klä dig färgglatt och efter väder inför utflykten. Ta reda på hur vädret och förhållandena är i förväg.
 • Vintertid bör du beakta risken för snöskred när du rör dig i den djupa snön i Valtavaara-Pyhävaaraområdet. Därför rekommenderas inte längdskidåkning långt från ett preparerat skidspår, utan skidåkare bör hålla sig nära den markerade skidleden. Speciellt fjällens randområden kan vara farliga.  I Valtavaaraområdet är det tryggt att röra sig endast längs markerade leder.
 • Ta med dig en första hjälpen-låda på utflykten. Om du hamnar i ett nödläge under din utflykt, till exempel går vilse, skadar dig eller upptäcker en terrängbrand, ska du ringa 112 och göra en nödanmälan. Information om hur man agerar i en nödsituation.
 • På Valtavaara är mobiltäckningen vanligtvis god. 
 • Gå också in och titta på Valtavaara-Pyhävaara Aktuellt-sida (för närvarande endast på finska).

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer