Instruktioner och regler för Valtavaara-Pyhävaara

Instruktioner för den som vistas och färdas i Valtavaara

På Valtavaara skyddsområde är det

tillåtet

 • att röra sig längs de markerade lederna, bortsett från förbud mot rörelse: På spetsen av Juhannuskallio och på västra sluttningen gäller ett rörelseförbud från 1 april till 15 augusti (karta nedan).
  • Vi rekommenderar att man inte heller på andra ställen av Valtavaaraområdet rör sig utanför de markerade lederna, eftersom det p.g.a. terrängförhållandena är farligt och eftersom det förekommer utrotningshotade växter på området.
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka enligt allemansrätten. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.
 • cykling på Pyhän jyssäys leden.

begränsat

 • att slå läger och att göra upp eld, vilka är tillåtet enbart på anvisade platser
 • att rida utanför vägarna.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • På spetsen av Juhannuskallio och på västra sluttningen gäller ett rörelseförbud från 1 april till 15 augusti (karta nedan).
 • att göra upp eld då varning för skogsbrand har utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • att landa med luftfartyg
 • att jaga, förutom lokal invånare
 • att cykla på andra ställen än Pyhän jyssäys leden.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på naturskyddsområdet. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också beakta, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • På Valtavaara har mobiltelefoner god hörbarhet:
  • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.
 • Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.

Branta trätrappor längs Valtavara-leden.

Säkerhet

 • De som gör vintertida utflykter i Valtavaara-Pyhävaara-området med dess tjocka snötäcke bör se upp för risken med snöskred. Därför rekommenderas det inte att man skidar långt borta från det underhållna spåret, utan skidlöparen bör hålla sig i närheten av det markerade skidspåret. Speciellt kan de trädbevuxna bergens randområden vara farliga.
 • På Valtavaaraområdet är det säkert att endast röra sig längds de markerade lederna.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Högsäsong

 • Den populäraste tiden för friluftsliv på Valtavaara infaller på vårvintern vid sportlovstider, då hundratals skidlöpare både aktiva och nöjesåkare varje dag färdas från Ruka till Valtavaara. Skärmskydden och kåtan försedda med eldplatser är planerade endast för några besökare per gång, vilket man bör beakta t.ex. då man gör i ordning sin vägkost.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer