Instruktioner och regler för Oulanka

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

En kopplad tax stirrar på fotografen från sidan av stigen.

Instruktioner för att vistas och färdas i Oulanka

Om du rör dig i Oulanka på vintern ska du tänka på att isen på de strömmande älvarna - särskilt Oulankajoki - kan vara svag hela vintern. Var försiktig när du rör dig på isen på älvarna.

I Oulanka nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella begränsningsdelar och gränszon, läs mer om förbjudet 
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka i sjöar och tjänar. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
  • mera om fiske i Oulanka 

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • begränsningsdelar och gränszon, läs mer om förbjudet
 • Enligt ordningsstadgarna är terrängcykling endast tillåten på för ändamålet lämpliga rutter: Taivalköngäs - Oulanka naturum (9 km).
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • begränsningsdelar och gränszon:
  • Juuman vuomat begränsade område, rörelse förbjudet 1.4.-31.12.
  • Pähkänäs begränsade område, rörelse förbjudet 1.4.-15.8.
  • Korvasvaara begränsade område, rörelse förbjudet 1.4.-31.12.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Det skadar aldrig att skaffa förhandsuppgifter om bl.a. inkvartering, påfyllning av vägkosten, tvättningsmöjligheter, väder eller friluftssäsongen!

Årstiderna

 • I Kuusamo börjar höstbranden (ruskan) vanligtvis i mitten av september och varar till början av oktober, då den första hårda kölden får löven att lossa från träden.
 • Vintern är sträng i Koillismaa p.g.a. den hårda kölden och det tjocka snötäcket. Längre vinterfärder rekommenderas endast åt erfarna vandrare.
 • Snötäcket kommer årligen omkring mitten av oktober, och under vintern är snötäcket i medeltal 80 cm. Den hårdaste kölden som uppmätts i Kiutaköngäs är -46 ºC.
 • Våren anländer oftast till Koillismaa i sista veckan i april då dagarna blir längre.
 • Våröversvämningen börjar ofta först runt mitten av maj och den varar ända till nornans blomningstid alltså början av juni innan vattennivån åter sjunker.
 • Sommaren infaller ofta först runt mitten av juni, då tjälen har smultit och jorden värmts upp.

Myggor

I Kuusamo uppenbarar sig myggorna ofta i juni efter midsommaren och försvinner efter den första frosten i september. Förutom de surrande myggorna kommer knotten och svidknotten i slutet av sommaren. Den tiden det finns mest myggor kallas i norr för räkkä på finska.

Högsäsong

Största delen av de ca 165 000 årliga besökarna i Oulanka besöker parken under sommaren. Högsäsongen varar från slutet av juni till slutet av augusti. De flesta besökarna vistas i Kiutaköngasområdet, vandrar längs leder Karhunkierros och Pieni karhunkierros i Juuma.

Säkerhet

 • Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen. Det är också lönt att ta reda på ifall det utfärdats varning för skogsbrand för området. Rukatunturi-Oulanka 1:50 000 är en bra friluftskarta, som det lönar sig att skaffa redan innan man börjar vandringen.
 • Brand- och räddningstjänstens hjälp når även svårframkomliga ställen. Oulanka nationalparks brand- och räddningsplan uppdateras årligen.
 •  Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC. 
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga i nationalparken. Kontrollera mobiltelefonnätets täckning av din egen operator. Dessutom finns det alltid platser där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana diskussioner hjälper det ofta att söka sig högre än den övriga terrängen och till en öppen plats. Det lönar sig också att ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Oulanka nationalpark med undantag för vissa raviner och kanjoners områden med radioskugga.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Avfallshantering

 • I Oulanka nationalpark följer man reglerna för skräpfritt friluftsliv
 • Det finns sorteringspunkter i Oulanka nationalparks campingområd och i Juuma. I punkternas kärl kan man sortera glas, metall, papper samt farligt avfall.
 • Dessutom är nästan alla parkens toaletterkomposterande torrtoaletter, där man kan kompostera bioavfall. Vid eldplatserna kan man bränna brännbart avfall, ifall det ej utfärdats varning för skogsbrand.

 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer