Kundtjänst och vägledning

Oulanka naturum är Oulanka nationalparks huvudsakliga guidepunkt mitt i nationalparken.

 • Guidning, förevisningar, utställningar, friluftsrådgivning för nationalparken och närområdena.
 • Kartor, fisketillstånd, Oulanka och Riisitunturi temaprodukter.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Oulanka nationalparken

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Oulanka nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, kiosker och restauranger

 • I Käylä by samt i Rukatunturi finns det butiker.
 • I Ruka finns det flera restauranger.
 • Vid Oulanka campingområde och i Retki-Etappi i Juuma finns det kiosker.

Tilläggsinformation från Oulanka naturum.

Ett öppet vindskydd med en eldplats framför. Byggnaden är omgiven av skog och sandmark.

Eldplatser och kokplatser

I Oulanka nationalpark finns det

 • Ca 50 eldplatser, som i allmänhet ligger längs Karhunkierros -leden.
 • Dessutom finns det ödestugor försedda med gasspisar (Savilampi ödestuga, Puikkokämppä raststuga, Taivalköngäs ödestuga, Ansakämppä ödestuga, Jussinkämppä ödestuga, Siilastupa ödestuga och Kerojärvi ödestuga).

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • Naturvatten används som dricksvatten på eget ansvar.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området vid varje rastplats. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Det finns tre ekopunkterna för sortering. I ekopunkterna kan man sortera återvinningsavfall såsom glas och metall samt batterier.

Torrtoaletter

 • I Oulanka naturum finns det toaletter.
 • Vid Oulanka och Juuma campingområden finns det såväl inne- som utewc.
 • I samband med stugorna och eldplatserna finns det torrtoalett.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Vid Kitkajoki finns det flera skärmskydd och på parkens område finns det tiotals tältningsområden. Det är även tillåtet att sätta upp tält i närheten av ödestugorna.

Ödestugor

På Oulanka nationalparks område finns det sju ödestugor och en raststuga.

Vid Karhunkierros:

Vid Keroharju led: Kerojärvi ödestuga, på Kerojärvi strand. Bastu i stugan.

Campingområden

Övernattning i omnejden

 • I omnejden i Hautajärvi, Käylä och Juuma byar (ca 10 km från nationalparken) finns det stugbyar, av vilka en del är i bruk året om.
 • I Kuusamo finns det sammanlagt nästan 40 000 bäddplatser, varav största delen ligger i Ruka skidcenter, ca 22 km från Oulanka. I Ruka finns det också flera hotell. 

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Oulanka naturum samt dess café och utställningar är tillgängliga med rullstol och barnvagn. Det finns tillgänglig toalett i byggnaderna.
 • Könkään kuohu, tillgänglig led

Övrig service i omnejden

 • Ruka.fi och Visitsalla.fi (på finska).
 • I Käylä by finns det en bank, en ombudsmannapost och en butik, som även har bränsledistribution. På området finns det några hyresstugor även i åretruntbruk.
 • I Juuma finns det flera campingområden och stugbyar, varav endel även är i åretruntbruk. I Juuma fungerar två programserviceföretag, som organiserar bl.a forsränning och vandringsturer i Oulanka nationalpark samt hyr friluftsutrustning.
 • I Hautajärvi by området finns det några hyresstugor i åretruntbruk.
 • I Ruka finns det åtskilliga programserviceföretag som ordnar bl.a. forsrännings-, paddlings-, och vandringsturer i Oulanka nationalpark och hyr friluftsutrustning. I Ruka finns det också butiker och den närmaste bankautomaten.
 • I Salla finns det hälsocentralen, apotek, butiker och specialaffärer.
 • I Kuusamo finns det omfattande service. I centrum ligger bl.a. den närmaste hälsocentralen samt två apotek, en friluftsutrustningsaffär samt flera övriga specialaffärer.
 • Omnejdens sevärdheter är Riisitunturi nationalpark, Ruka (ruka.fi, på finska), Valtavaara, Kuusinkijoki och Aholanvaaras jättegrytor i Salla kommuns södra del.
 • Kuusamos fågelklubb (kuusamonlintukerho.fi, på finska)