Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Oulankas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

 • Ruka Oulanka Karhunkierros vattentålig friluftskarta, 1:50 000 / 1:25 000, Karttakeskus 2022.
 • Karhunkierros Utflyktsguide och karta, 1:50 000 / 1:25 000. Karttakeskus ja Jouni Laaksonen 2022.
 • Karhunkierros, vattentålig utflyktskarta, 1:25 000, Calazo 2021.
 • Kuusamo, vattentålig utflyktskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2021.
 • Salla Savukoski friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2016.
 • Grundkarta/terrängkarta nr 4611: 12, 4613: 03, 05, 06, 08, 09, 4614: 01, 04, 07, 1:20 000, Lantmäteriverket.
 • Grundkartor T5312 Juuma, T5321 Liikasenvaara, 1:25 000, Lantmäteriverket.
 • Terrängkartor 4613 Rukatunturi, 4613 Selkälä, 1:50 000, Lantmäteriverket.
 • Terrängkartor T531 Juuma, T532 Hautajärvi, 1:50 000, Lantmäteriverket 2007.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.
 • Pieni Karhunkierros: karta, Forststyrelsen 2009.