Vinterledernas startpunkter och parkeringsplatser

Karta över Oulanka nationalpark © Forststyrelsen

Kiutaköngäs-stigen, 1 km/riktning

Vandringsbar året runt
Vandringstid 1 timme
Svårighetsgrad:  lätt

Kiutaköngäs sevärdhetsstig är en utmärkt dagstig året runt.

En fors omgiven av klippor i ett snöigt landskap.

Startpunkt
Oulanka naturums parkeringsplats

Friluftskonstruktioner
Utmed stigen som förbättrats med grus finns trappor av trä och jord samt några breda broar av trä. Intill rastskyddet finns ett skjul och en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Oulankajoki älv, Kiutaköngäs vattenfall, minnesmärke över Reino Rinne, växttavlor, klippväggar av dolomit

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: orange färg, grön färg, blåvita kottar
Rekommenderad vandringsriktning: finns ej

Denna sevärdhetsstig som är vandringsbar året runt, startar vid Oulanka naturum, följer älven och leder till forsen Kiutaköngäs. Stigen är en del av flera olika leder, bl.a. Karhunkierros-leden och Hiiden hurmos-leden. Stigen besöks av vandrare året runt och den trampas upp även på vintern. Något egentligt vinterunderhåll finns inte på stigen. En rastplats finns 100 meter framåt längs älven från forsen Kiutaköngäs.

Hiiden hurmos, 5 km, rundslinga

Vandringsbar året runt, på vintern som snöskoled
Vandringstid 2–3 timmar
Svårighetsgrad: medelsvår

Längs rundslingan Hiiden hurmos får du vandra i det farliga naturväsendet Hiisis fotspår till forsen Kiutaköngäs och genom Oulankas vidsträckta tallskogar. Beroende på årstiden kan du möta renar på stigen eller beundra den spänstiga nornan eller den tåliga fjällsippan. Informationstavlorna som finns utmed leden har intressanta historier att berätta och kan även tänkas ge svar på frågan vilken sorts sten Kiutaköngäs ståliga klippa är gjord av.

Fem personer på snöskor går på rad bort från fotografen längs en led i skogen.

Startpunkt
Oulanka naturum
 
Friluftskonstruktioner
Renskiljningsgärdets utsiktstorn, träspångar vid Hiidenlampi-tjärnarna, gammal ängslada, Kiutaköngäs rastskydd inklusive skjul och utedass. I skjulet finns en yxa och en såg för vedhuggning. Ta med dig eget toalettpapper.
 
Sevärt
Kiutaköngäs brusande fors är en ståtlig syn oavsett årstid. Vid det robusta renskiljningsgärdet av trä kan man nästan höra klappret av hovar och ljudet av snabba steg från svunna tider.
 
Ruttbeskrivning
Ledmarkering: blåvit tallkotte eller blåvit snöflinga
Rekommenderad vandringsriktning: motsols
 
Hiiden hurmos-ledens stig som förbättrats med grus går genom varierande, lätt kuperad skogsterräng och passerar en av Oulankas mest berömda sevärdheter, den nästan 200 meter långa forsen Kiutaköngäs. Leden börjar och slutar vid Oulanka naturum.  
 
Observera
Leden fungerar som vandringsled på sommaren och som snöskoled på vintern. Oulanka vildmarksled gränsar till Hiiden hurmos-leden på vårvintern.

Pieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan), 12 km, rundslinga

Vandringsbar nästan året runt, på vintern med snöskor och övriga tider med vandringskängor
Vandringstid 5–6 timmar
Svårighetsgrad: medelsvår

Vilken av Pieni Karhunkierros-ledens hängbroar är längst? Fryser vattenfallet Jyrävä till is på vintern? Oulankas populäraste dagstig tar vandraren (året runt?) till älven Kitkajokis landskap över forsar, genom tallmoar och bäcklundar till den ena utsikten mera storslagen än den andra.

En person på snöskor läser en informationstavla. I bakgrunden strömmar en älv och landskapet är snöigt.

Startpunkt
Juuma parkeringsplats (Juumantie 133) eller Basecamp Oulanka (basecampoulanka.fi).
 
Friluftskonstruktioner
Utmed denna led som förbättrats med grus finns flera eldplatser, ett vindskydd, en öde- och raststuga, tre hängbroar och långa trätrappor vid Kallioportti utsiktsplats. Intill rastplatserna finns skjul och toaletter. Det finns inga sopkärl på rastplatserna. Ta med dig eget toalettpapper.
 
Sevärt
Hängbroarna, forsarna Niskakoski och Myllykoski, vid Myllykoski finns en restaurerad kvarnbyggnad Myllytupa kvarnstuga, forsen Aallokkokoski, vattenfallet Jyrävä, Kallioportti utsiktsplats.
 
Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg
Rekommenderad vandringsriktning: motsols
 
Vandringsleden Pieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan) är en dagstig med vackra landskap i den södra delen av nationalparken vid älven Kitkajoki. På leden som delvis följer Karhunkierros-leden finns flera av Oulankas mest kända sevärdheter. Höjdskillnaderna och längden gör leden till en av Oulankas mest krävande dagstigar.
 
Det går att börja leden antingen från byn Juuma eller från Basecamp Oulankas parkeringsplats i närheten av Myllykoski. Det finns inget vinterunderhåll på leden, men i allmänhet hålls delen Myllykoski–Jyrävä vandringsbar även på vintern.

Avstånd

Juuma - Myllykoski - Jyrävä, 3,5 km   

Leden är lättframkomlig och har fina sevärdheter. Därför rekommenderas leden för alla. Inga svåra partier, men stigen är delvis stenig på grund av slitage. Längs leden finns en 1,5 kilometer lång sträcka från startpunkten till Myllykoski som vandras både på vägen fram och på vägen tillbaka. 

 • Över älven Kitkajoki går Niskakoski hängbro som ligger 200 meter från ledens start- och ändpunkt.
 • Myllykoski är en sädkvarn som byggts av Juuma kvarnandelslag 1926. Kvarnen har varit i funktion så sent som under åren 1947–1948. Kvarnen har rustats upp av Kuusamo stad. Numera fungerar kvarnen som raststuga. Vid forsen Myllykoski finns en eldplats.
 • Efter forsen Myllykoski går man inte över hängbron, utan tar riktning mot forsen Aallokkokoski som är 200 meter lång.
 • Vid den vitskummande forsen Jyrävä finns stugan Siilastupa. På ett några meters avsnitt har forsen Jyrävä ett fall på 9 meter. Vid stugan Siilastupa finns en eldplats.

Jyrävä - Harrisuvanto - Kallioportti, 4,6 km 

I början går leden genom en lättframkomlig moterräng, i slutet består terrängen av svårframkomliga stigningar och terrängtrappor. Avsnittet rekommenderas inte för personer som har sämre kondition.

Rutten från Harrisuvanto till Pyöreälampi går genom Oulanka nationalparks område med tillträdesförbud (Juumas aapamyrar) där det endast är tillåtet att röra sig längs markerade rutter. 

 • Stugan Siilastupa och eldplatsen ligger vid stranden till Jyräväs lugnvatten.
 • Efter Harrisuvanto hängbro kommer man till Harrisuvanto vindskydd. 
 • Stigningen upp till Kallioportti är brant: från dalen uppför 100 meter terrängtrappor. 

Kallioportti - Myllykoski - Juuma, 3,2 km

Leden går genom en förhållandevis lättframkomlig moterräng. Vid blöta partier längs vägen finns spångar och stigen är delvis stenig på grund av slitage. 

 • Vid Kallioportti finns en utsiktsplattform med hisnande utsikt över Kitkajokidalen.
 • Toaletterna i Pyöreälampi är stängda. Eldstaden kommer att demonteras vid ett senare tillfälle, och rastplatsen kommer att tas ur bruk 2024.
 • Längs leden finns Myllykoski hängbro. 
 • Efter Myllykoski fortsätter färden till startpunkten i Juuma.

Oulanka-vildmarksled, 26 km / riktning

Tillgänglig från mitten av februari till april med skidor, snöskor eller tjockcykel (fatbike)
Vandringstid 1–2 dagar
Svårighetsgrad: krävande

En djupdykning i Oulankas vintriga natur med snöskor, skidor eller tjockcykel (fatbike) – längs Oulanka-vildmarksled kan du få se en räv springa över isen och en pärluggla hålla utkik i en grantopp.

En fat bike ovanpå älvbrinken i ett vintrigt landskap.

Startpunkt
Oulanka naturum eller Juuma by (Juumantie 133).
 
Friluftskonstruktioner
Ansakämppä ödestuga, Jussinkämppä ödestuga, eldplatser. Ta med dig eget toalettpapper.  
 
Sevärt
Kiutaköngäs vattenfall, Oulankas mest ödemarksbetonade delar
 
Ruttbeskrivning
Ledmarkering: gul-orangea band
Rekommenderad vandringsriktning: ej fastställd
 
Vildmarksleden visar vandraren hur skogen ser ut på vårvintern antingen som dagsutfärd eller som ett äventyr med övernattning. Leden går från Kiutaköngäs till Jussinkämppä ödestuga. Leden följer Karhunkierros-leden ända till Jussinkämppä varefter den viker av och fortsätter in på en egen väg mot byn Juuma.
 
Leden jämnas en gång i veckan med snöskoter. Det finns inga skidspår längs leden. På grund av höjdskillnaderna och det smala spåret är leden krävande. Leden underhålls i april så länge som skaren bär.

Kundtjänst

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Oulanka naturum i Kuusamo är stängt från och med den 29 februari 2024 för våren. Vandrare kan fortfarande få råd i frågor som rör Oulanka nationalpark på webbplatsen Utinaturen.fi och mån-fre kl. 12.00-15.00 per telefon och e-post.

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Utfärdsförslag

Utfärdsförslag på vintern

½ dag: Beundra vintriga Kiutaköngäs vattenfall och besök naturumet.

1 dag: Snöskovandra i Oulankas vintriga natur längs Hiiden hurmos-leden (5 km) eller besök naturumet.

2 dagar: Upplev vinterns magi på Oulanka-vildmarksled (26 km) med skidor eller snöskor och övernatta i en ödestuga.