Leder i Oulanka

Två vandrare står högt på en stenig platå och tittar på älvdalen.

Lär känna Oulankas fantastiska nationallandskap till fots, genom att paddla, cykla, åka skidor eller vandra med snöskor. Nationalparken erbjuder utmärkta utfärds- och vandringsmöjligheter, allt från korta 5–8 kilometers dagstigar till den långa Karhunkierros-leden som är en av Finlands populäraste vandringsleder.  

Välj den led som passar dig bäst och vandra längs brusande forsar och vackra svämängar, genom vintriga skogar och storslagna landskap. Hitta ditt Oulanka!

Lättframkomliga leder

Könkään kuohu, 100 m/riktning, tillgänglig led

Runt eldplatsen sitter åtta personer. Två av personerna sitter i rullstol.

Vandringsbar vid bar mark (juniseptember)
Vandringstid: 15 minuter
Svårighetsgrad: lätt /  Tillgänglig naturled. tillgänglig naturled, medelsvår
Startpunkt: Könkään kuohu parkeringsplats
Ruttbeskrivning för Könkään kuohu-leden

Napapiirin nopia, 500 m/riktning, tillgänglig led

Bilden visar en vandrare som sitter i rullstol vid ruttens startpunkt. På grinden ovanför rutten står det TERVETULOA WELCOME KARHUNKIERROS.

Vandringsbar vid bar mark (juniseptember)
Vandringstid: 30 minuter–1 timme
Svårighetsgrad: lätt /  Tillgänglig naturled. tillgänglig naturled,  medelsvår
Startpunkt: Karhunkierros startpunkt vid Hautajärvi. Leden är en del av Karhunkierros-leden.
Ruttbeskrivning för Napapiirin nopia-leden

Kiutaköngäs-stigen, 1 km/riktning 

Vandrare i skärningspunkten mellan vägar. Några av dem tittar på skyltarna.

Vandringsbar året runt
Vandringstid: 1 timme
Svårighetsgrad: lätt
Startpunkt: Oulanka naturum
Ruttbeskrivning för Kiutaköngäs-stigen

Övriga vandringsleder under 10 km

Hiiden hurmos, 5 km, rundslinga

Gul färgmärkning på en trädstam. I bakgrunden syns stigen och skogen svagt.
 

Vandringsbar året runt, på sommaren som vandringsled och på vintern som snöskoled.
Vandringstid: 2–3 timmar
Svårighetsgrad: medelsvår 
Startpunkt: Oulanka naturum
Ruttbeskrivning för Hiiden hurmos-leden

Rytikönkään reissu, 5–7 km, rundslinga

Sommarträsket har en gammal ladugård. Det finns en damm i förgrunden.

Vandringsbar vid bar mark (juni–oktober)
Vandringstid: 2-3 timmar
Svårighetsgrad: lätt 
Startpunkt: parkeringsplatsen vid Oulanka campingområde
Ruttbeskrivning för Rytikönkään reissu-leden

Kanjonin kurkkaus, 6 km, rundslinga

Två vandrare står högt på en stenig platå och tittar på älvdalen.

Vandringsbar vid bar mark (junioktober)
Vandringstid: 2–3 timmar
Svårighetsgrad: medelsvår 
Startpunkt: Savilampi parkeringsplats
Ruttbeskrivning för Kanjonin kurkkaus-leden


Könkään keino, 8 km, rundslinga 

Ett foto taget från toppen av sluttningen, med en sommarböj i floden nedanför.

Vandringsbar året runt, på sommaren som vandringsled och på vintern som snöskoled.
Vandringstid: 3–4 timmar
Svårighetsgrad: lätt  medelsvår
Startpunkt: Oulanka naturum
Ruttbeskrivning för Könkään keino-leden

Övriga vandringsleder över 10 km

Pieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan), 12 km, rundslinga

En sommarflod bakvatten med en lång hängbro över sig. Vandrare går i andra änden av bron.

Vandringsbar året runt, på sommaren som vandringsled och på vintern som snöskoled.
Vandringstid: 4–6 timmar
Svårighetsgrad: medelsvår - krävande
Startpunkt: Juuma (Juumantie 133)
Ruttbeskrivning för Pieni Karhunkierros-leden

Keroharju-leden, 17 km/riktning

Tre gjorda av trä hänvisar till gruppen. De läser NIITSELYSJOKI, KEROHARJU TRAIL och KEROHARJU HUT.

Vandringsbar vid bar mark (juni-september)
Vandringstid: 1 dag
Svårighetsgrad: medelsvår
Start- och slutpunkt: vägen Harjulammentie i byn Liikasenvaara och vägen Niitselyksentie i byn Hautajärvi. Älven Niitselysjoki korsas med dragfärja.
Ruttbeskrivning för Keroharju-leden


Karhunkierros (Björnrundan), 82 km

Vandrare med ryggsäckar på ryggen springer sträckan mitt i en sommarskog.Vandringsbar vid bar mark (juni-oktober)
Vandringstid: 4 dagar
Svårighetsgrad: medelsvår
Startpunkt: flera startpunkter (Hautajärvi, Ristikallio/Sallantie, Juuma, Ruka)
Karhunkierros-ledens webbsidor

Kanotleder

Oulankajoki: Mataraniemi – Jäkälämutka, 25 km 

En kajakpaddlare mitt i älven. I bakgrunden finns en hög strandbrink, ovanpå brinken växer barrskog.

Paddlingsbar vid isfritt vatten (juni–oktober). Leden lämpar sig för oerfarna paddlare och familjer.
Paddlingstid: 5–7 timmar
Svårighetsgrad:  lätt 
Startpunkt: Mataraniemi, Könkään kuohu parkeringsplats
Ruttbeskrivning för Mataraniemi–Jäkälämutka-kanotleden

Oulankajoki: Savilampi–Oulanka naturum, 13 km 

Två vuxna och ett barn i en kanot mitt i en flod som kantas av en sommarskog.

Paddlingsbar vid isfritt vatten (juni–oktober). Lämpar sig för erfarna paddlare.
Paddlingstid: 2–4 timmar
Svårighetsgrad:  medelsvår -  krävande. Forsklassificering: I–IV.
Startpunkt: Savilampi parkeringsplats i slutet av en skogsbilväg vid gränsen mellan Salla och Kuusamo.
Ruttbeskrivning för Savilampi–Oulanka naturum-kanotleden

Cykelleder

Oulanka naturum–Taivalköngäs, 9 km/riktning

En vandrare håller en smartphone på sommaren i Oulanka nationalpark. I förgrunden blommar en generation skogssnäppar. Smartphoneskärmen visar en bild av blomman och forslandskapet.

Cyklingsbar vid bar mark (juni–oktober)
Cyklingstid: 3–4 timmar
Svårighetsgrad:  krävande  medelsvår
Startpunkt: Oulanka naturum
Ruttbeskrivning för Oulanka naturum–Taivalköngäs-cykelleden

Oulanka-vildmarksled Oulanka naturum–Juuma, 26 km/riktning

En fat bike på en snöig vildmarksled i skogen.

Vinterleden. Cyklingsbar från mitten av februari till april.
Cyklingstid: 4 timmar–1 dag
Svårighetsgrad:  krävande 
Startpunkt: Oulanka naturum eller byn Juuma (Juumantie 133)
Ruttbeskrivning för Oulanka-vildmarksled

Skidleder

Oulanka-vildmarksled, 26 km/riktning

Snöskoåkaren stannade för att titta på fotografen bakom honom. Ett öppet finskt landskap öppnar sig mitt i skogen.

På vårvintern
Skidningstid: 1–2 dagar
Svårighetsgrad:  krävande 
Startpunkt: Oulanka naturum eller byn Juuma (Juumantie 133)
Ruttbeskrivning för Oulanka-vildmarksleden

Snöskoleder

Hiiden hurmos, 5 km

Bilden visar grangrenar i förgrunden, två vandrare oskarpa i bakgrunden.

Vandringsled på sommaren och snöskoled på vintern
Vandringstid: 2–3 timmar
Svårighetsgrad:  medelsvår
Startpunkt: Oulanka naturum
Ruttbeskrivning för Hiiden hurmos-leden

Pieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan), 12 km

En vuxen och ett barn står på en hängbro i ett vinterlandskap. Floden nedanför är delvis smält.

Vandringsled på sommaren och snöskoled på vintern
Vandringstid: 4–6 timmar
Svårighetsgrad:  medelsvår 
Startpunkt: Juuma (Juumantie 133)
Ruttbeskrivning för Pieni Karhunkierros leden

Oulanka-vildmarksled, 26 km/riktning

Tre vandrare går längs vägen i vinterskogen.

Vandringsbar från mitten av februari till april.
Vandringstid 1–2 dagar
Svårighetsgrad:  krävande
Startpunkt: Oulanka naturum eller byn Juuma (Juumantie 133)
Ruttbeskrivning för Oulanka-vildmarksleden, leden lämpar sig även för tjockcykling (fatbike).

Övriga vandringsleder i närheten av Oulanka och Ruka 

Karta över Oulanka nationalpark © Forststyrelsen

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Oulankas karta i Utflyktskarta.fi.