Leder i Oulanka

Oulanka kanjon. Bild: Minna Koramo.

Lär känna Olankas fantastiska nationallandskap till fots, genom att paddla, cykla, åka skidor eller vandra med snöskor. Nationalparken erbjuder utmärkta utfärds- och vandringsmöjligheter, allt från korta 5–8 kilometers dagstigar till den långa Karhunkierros-leden som är en av Finlands populäraste vandringsleder.  

Välj den led som passar dig bäst och vandra längs brusande forsar och vackra svämängar, genom vintriga skogar och storslagna landskap. Hitta ditt Oulanka!

Lättframkomliga leder

Könkään kuohu är en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Bild: Susanna Kolehmainen/ForststyrelsenKönkään kuohu, tillgänglig led, 100 m/riktning
Parkeringsplats Eldplats Fotvandring Inva-toalettNaturstigBåtramp

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 15 min.  

Svårighetsgrad: lätt lätt, lätt lätt tillgänglighetsanpassad led/rullstolsled

Startpunkt: Könkään kuohu parkeringsplats

Ruttbeskrivning för Könkään kuohu-leden


 

Rytiniva är en tillgänglighetsanpassad led vid Hautajärvi by. Bild: Airi Kallunki/ForststyrelsenNapapiirin nopia, tillgänglig led, 500 m/riktning

Parkeringsplats Eldplats Fotvandring Kåta

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 0,5–1 h

Svårighetsgrad: lätt lätt, lätt lätt tillgänglighetsanpassad led/rullstolsled  

Startpunkt: Karhunkierros startpunkt vid Hautajärvi. Leden är en del av Karhunkierros-leden.

Ruttbeskrivning för Napapiirin nopia-leden

 

 

Kiutaköngäs-stigen passar tack vare sin längd de flesta som vill bekanta sig med Oulanka. Bild: ForststyrelsenKiutaköngäs-stigen, 1 km/riktning 

Parkeringsplats Eldplats Fotvandring Sevärdhet

Vandringsbar året runt. Vandringstid 1 h

Svårighetsgrad: lätt lätt

Startpunkt: Oulanka naturums parkeringsplats 

Ruttbeskrivning för Kiutaköngäs-stigen

 

 

Övriga vandringsleder under 10 km

Hiiden hurmos-leden. Bild: Susanna Kolehmainen/ForststyrelsenHiiden hurmos, 5 km, rundslinga
Parkeringsplats Fotvandring Eldplats Torrtoalett Besök till sevärdheter och utkiksplatser Besök till naturum

Vandringsbar året runt, på sommaren som vandringsled och på vintern som snöskoled. Vandringstid 2–3 h 

Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår 

Startpunkt: Oulanka naturum

Ruttbeskrivning för Hiiden hurmos-leden

 

 

Rytisuo naturstig. Bild: Susanna Kolehmainen/ForststyrelsenRytikönkään reissu, 5–7 km, rundslinga

Parkeringsplats Fotvandring Besök till sevärdheter och utkiksplatser Bär- och svampplockning Naturstig

Vandringsbar på sommaren. Vandringstid 2 h

Svårighetsgrad: lätt lätt 

Startpunkt: parkeringsplatsen vid Oulanka campingområde

Ruttbeskrivning för Rytikönkään reissu naturstig


 

Kanjonin kurkkaus-leden. Bild: Minna Koramo/ForststyrelsenKanjonin kurkkaus, 6 km, rundslinga  

Parkeringsplats Fotvandring Ödestuga Eldplats Torrtoalett Besök till sevärdheter och utkiksplatser

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 2–3 h 

Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår 

Startpunkt: Savilampi parkeringsplats

Ruttbeskrivning för Kanjonin kurkkaus-leden 

Könkään keino-leden. Bild: Susanna Kolehmainen/ForststyrelsenKönkään keino, 8 km, rundslinga  

Parkeringsplats Fotvandring Eldplats Torrtoalett Besök till sevärdheter och utkiksplatser Besök till naturum

Vandringsbar vid bar mark . Vandringstid 3–4 h

Svårighetsgrad: lätt lätt,  medelsvår medelsvår

Startpunkt: Oulanka naturum

Ruttbeskrivning för Könkään keino-leden

 

 

Övriga vandringsleder över 10 km

Myllykoski raststuga vid Pieni Karhunkierros-leden. Bild: Juho MäättäPieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan), 12 km, rundslinga  

Parkeringsplats Fotvandring Ödestuga Skärmskydd Torrtoalett Besök till sevärdheter och utkiksplatser

Vandringsbar nästan året runt. Vandringstid 4–6 h

Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår - krävande krävande

Startpunkt: Retkietappi semesterby i Juuma

Ruttbeskrivning: Pieni Karhunkierros-ledens webbsidor

 

 

Keroharju-leden går över åsar och tallmoar. Bild: Juho Määttä/ForststyrelsenKeroharju-leden, 17 km/riktning
Parkeringsplats Vandring Fotvandring Ödestuga Skärmskydd Ödebastu

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid en dag

Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår

Start- och slutpunkt: vägen Harjulammentie i byn Liikasenvaara och vägen Niitselyksentie i byn Hautajärvi. Älven Niitselysjoki korsas med dragfärja.

Ruttbeskrivning för Keroharju-leden


 

Karhunkierros passar bra för nybörjare och mindre erfarna vandrare. Bild: Vastavalo/Jari HindströmKarhunkierros (Björnrundan), 82 km  

Parkeringsplats Vandring Fotvandring Ödestuga Skärmskydd Torrtoalett Besök till sevärdheter och utkiksplatser

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 4 dagar

Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår

Startpunkt: flera startpunkter

Ruttbeskrivning: Karhunkierros-ledens webbsidor

Kanotleder

Kiutaköngäs lugnvatten – Jäkälämutka, 25 km  
Paddling Fiske Skärmskydd Ödestuga Tältningsområde Eldplats  Parkeringplats

Paddlingsbar i juni–oktober, vid isfritt vatten. Paddlingstid 2–4 h. Leden lämpar sig för oerfarna paddlare och familjer.  

Svårighetsgrad: lätt lätt. Forsklassificering: I–III 

Startpunkt: Könkään kuohu parkeringsplats, i mellersta delen av parken vid vägen Liikasenvaarantie 

Ruttbeskrivning: Kiutaköngäs lugnvatten–Jäkälämutka-kanotled

 

 

Från vattnet kan man uppleva Oulanka ur ett annat perspektiv. Bild: Kjell Erik ReinhardtsenSavilampi–Oulanka naturum, 13 km  

Paddling Fiske Skärmskydd Ödestuga Tältningsområde Eldplats  Parkeringplats Besök till naturum

Paddlingsbar i juni–oktober, vid isfritt vatten. Paddlingstid 2–4 h. Lämpar sig för erfarna paddlare.

Svårighetsgrad: medelsvår - krävande. Forsklassificering: I–IV  

Startpunkt: Savilampi parkeringsplats i slutet av en skogsbilväg vid gränsen mellan Salla och Kuusamo

Ruttbeskrivning: Savilampi–Oulanka naturum-kanotled

 

 

Cykelleder

Oulanka-vildmarksled lämpar sig utmärkt för tjockcykling. Bild © Harri MourujärviOulanka naturum–Taivalköngäs, 9 km

Cykling Eldplats Ödestuga Besök till naturum Torrtoalett

Cyklingsbar vid bar mark. Cyklingstid 3–4 h.  medelsvårkrävande

Svårighetsgrad: krävande 

Startpunkt: Oulanka naturum

Ruttbeskrivning: Oulanka naturum–Taivalköngäs


 

Oulanka-vildmarksled Oulanka naturum–Juuma, 26 km  

Cykling Eldplats Ödestuga Besök till naturum Torrtoalett

Cyklingsbar från mitten av februari till april. Cyklingstid 4 h–en dag. 

Svårighetsgrad: krävande 

Startpunkt: Oulanka naturum eller byn Juuma 

Ruttbeskrivning: Oulanka-vildmarksled

Skidleder

Oulanka-vildmarksled, 26 km  

Parkeringplats Terrängskidning Ödestuga Skärmskydd Besök till naturum

På vårvintern. Skidningstid 1–2 dagar. 

Svårighetsgrad: krävande 

Startpunkt: Oulanka naturum eller byn Juuma 

Ruttbeskrivning för Oulanka-vildmarksled

Snöskoleder   

Hiiden hurmos, 5 km 

Snöskoturer Torrtoalett Naturtorn Besök till naturum Eldplats

Vandringsled på sommaren och snöskoled på vintern. Vandringstid 2–3 h.

Svårighetsgrad: medelsvår

Startpunkt: Oulanka naturum

Ruttbeskrivning för Hiiden hurmos-leden

 

Snöskovandrare vid Myllykoski raststuga. Bild: Sanna SaarelaPieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan), 12 km

Parkeringplats Snöskoturer Ödestuga Skärmskydd Torrtoalett Besök till sevärdheter och utkiksplatser

Hela vintern. Vandringstid 4–6 h

Svårighetsgrad: medelsvår 

Startpunkt: Retkietappi semesterby i byn Juuma

Ruttbeskrivingen till Pieni Karhunkierros leden.

 

Oulanka-vildmarksled, 26 km

Snöskoturer Besök till naturum Eldplats Ödestuga

Vandringsbar från mitten av februari till april. Vandringstid 1–2 dagar.

Svårighetsgrad: krävande

Startpunkt: Oulanka naturum eller byn Juuma 

Ruttbeskrivning för Oulanka-vildmarksled, leden lämpar sig även för tjockcykling (fatbike)

Övriga vandringsleder i närheten av Oulanka och Ruka 

Karta över Oulanka nationalpark © Forststyrelsen

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Oulanka

Broschyr över utflyktsmål

Broschyr över Oulanka

På finska och engelska, pdf 8,8 Mb (julkaisut.metsa.fi) 

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!