Leder i Oulanka

Lär känna Olankas fantastiska nationallandskap till fots, genom att paddla, cykla, åka skidor eller vandra med snöskor. Nationalparken erbjuder utmärkta utfärds- och vandringsmöjligheter, allt från korta 5–8 kilometers dagstigar till den långa Karhunkierros-leden som är en av Finlands populäraste vandringsleder.  

Välj den led som passar dig bäst och vandra längs brusande forsar och vackra svämängar, genom vintriga skogar och storslagna landskap. Hitta ditt Oulanka!

Lättframkomliga leder

 

Könkään kuohu, tillgänglig led, 100 m/riktning

   

Vandringsbar vid bar mark.
Vandringstid 15 min.
Svårighetsgrad: lätt, lätt tillgänglighetsanpassad led/rullstolsled
Startpunkt: Könkään kuohu parkeringsplats
Ruttbeskrivning för Könkään kuohu-leden

 

Napapiirin nopia, tillgänglig led, 500 m/riktning

   

Vandringsbar vid bar mark.
Vandringstid 0,5–1 h.
Svårighetsgrad: lätt, lätt tillgänglighetsanpassad led/rullstolsled
Startpunkt: Karhunkierros startpunkt vid Hautajärvi. Leden är en del av Karhunkierros-leden.
Ruttbeskrivning för Napapiirin nopia-leden

 

Kiutaköngäs-stigen, 1 km/riktning 

   

Vandringsbar året runt.
Vandringstid 1 h.
Svårighetsgrad: lätt
Startpunkt: Oulanka naturums parkeringsplats 
Ruttbeskrivning för Kiutaköngäs-stigen

 

 

Övriga vandringsleder under 10 km

 

Hiiden hurmos, 5 km, rundslinga

  

Vandringsbar året runt, på sommaren som vandringsled och på vintern som snöskoled. Vandringstid 2–3 h.
Svårighetsgrad: medelsvår 
Startpunkt: Oulanka naturum
Ruttbeskrivning för Hiiden hurmos-leden

 

Rytikönkään reissu, 5–7 km, rundslinga

 

Vandringsbar på sommaren.
Vandringstid 2 h.
Svårighetsgrad: lätt 
Startpunkt: parkeringsplatsen vid Oulanka campingområde
Ruttbeskrivning för Rytikönkään reissu naturstig


 


Kanjonin kurkkaus, 6 km, rundslinga

   

Vandringsbar vid bar mark.
Vandringstid 2–3 h.
Svårighetsgrad: medelsvår 
Startpunkt: Savilampi parkeringsplats
Ruttbeskrivning för Kanjonin kurkkaus-leden Könkään keino, 8 km, rundslinga 

   

Vandringsbar vid bar mark.
Vandringstid 3–4 h.
Svårighetsgrad: lätt  medelsvår
Startpunkt: Oulanka naturum
Ruttbeskrivning för Könkään keino-leden

 

 

Övriga vandringsleder över 10 km

 

Pieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan), 12 km, rundslinga

   

Vandringsbar nästan året runt.
Vandringstid 4–6 h.
Svårighetsgrad: medelsvår - krävande
Startpunkt: Retkietappi semesterby i Juuma
Ruttbeskrivning: Pieni Karhunkierros-ledens webbsidor

 

Keroharju-leden, 17 km/riktning

    

Vandringsbar vid bar mark.
Vandringstid en dag
Svårighetsgrad: medelsvår
Start- och slutpunkt: vägen Harjulammentie i byn Liikasenvaara och vägen Niitselyksentie i byn Hautajärvi. Älven Niitselysjoki korsas med dragfärja.
Ruttbeskrivning för Keroharju-leden

 


Karhunkierros (Björnrundan), 82 km

     

 

Vandringsbar vid bar mark.
Vandringstid 4 dagar.
Svårighetsgrad: medelsvår
Startpunkt: flera startpunkter
Ruttbeskrivning: Karhunkierros-ledens webbsidor 

Kanotleder

 

Kiutaköngäs lugnvatten – Jäkälämutka, 25 km 

       

Paddlingsbar i juni–oktober, vid isfritt vatten.
Paddlingstid 5–7 h. Leden lämpar sig för oerfarna paddlare och familjer.
Svårighetsgrad:  lätt. 
Startpunkt: Könkään kuohu parkeringsplats, i mellersta delen av parken vid vägen Liikasenvaarantie 
Ruttbeskrivning: Kiutaköngäs lugnvatten–Jäkälämutka-kanotled

 

Savilampi–Oulanka naturum, 13 km 

        

Paddlingsbar i juni–oktober, vid isfritt vatten.
Paddlingstid 2–4 h. Lämpar sig för erfarna paddlare.
Svårighetsgrad:  medelsvår -  krävande. Forsklassificering: I–IV
Startpunkt: Savilampi parkeringsplats i slutet av en skogsbilväg vid gränsen mellan Salla och Kuusamo
Ruttbeskrivning: Savilampi–Oulanka naturum-kanotled

 

 

Cykelleder

 

Oulanka naturum–Taivalköngäs, 9 km

    

Cyklingsbar vid bar mark.
Cyklingstid 3–4 h. 
Svårighetsgrad:  krävande  medelsvår
Startpunkt: Oulanka naturum
Ruttbeskrivning: Oulanka naturum–Taivalköngäs


 

Oulanka-vildmarksled Oulanka naturum–Juuma, 26 km - Stängd 

    

Cyklingsbar från mitten av februari till april.
Cyklingstid 4 h–en dag. 
Svårighetsgrad:  krävande 
Startpunkt: Oulanka naturum eller byn Juuma 
Ruttbeskrivning: Oulanka-vildmarksled

 

Skidleder

 

Oulanka-vildmarksled, 26 km - Stängd 

    

På vårvintern.
Skidningstid 1–2 dagar. 
Svårighetsgrad:  krävande 
Startpunkt: Oulanka naturum eller byn Juuma 
Ruttbeskrivning för Oulanka-vildmarksled

 

Snöskoleder

 

Hiiden hurmos, 5 km

    

Vandringsled på sommaren och snöskoled på vintern.
Vandringstid 2–3 h.
Svårighetsgrad:  medelsvår
Startpunkt: Oulanka naturum
Ruttbeskrivning för Hiiden hurmos-leden

 

 

Pieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan), 12 km

     

Hela vintern.
Vandringstid 4–6 h
Svårighetsgrad:  medelsvår 
Startpunkt: Retkietappi semesterby i byn Juuma
Ruttbeskrivingen till Pieni Karhunkierros leden.


 

Oulanka-vildmarksled, 26 km - Stängd

   

Vandringsbar från mitten av februari till april.
Vandringstid 1–2 dagar.
Svårighetsgrad:  krävande
Startpunkt: Oulanka naturum eller byn Juuma
Ruttbeskrivning för Oulanka-vildmarksled, leden lämpar sig även för tjockcykling (fatbike).

 

Övriga vandringsleder i närheten av Oulanka och Ruka 

 

Karta över Oulanka nationalpark © Forststyrelsen