Vandringsledernas startpunkter och parkeringsplatser

Karta över Oulanka nationalpark © Forststyrelsen

Vandringsleder i Oulanka

Könkään kuohu, tillgänglig led, 100 m/riktning

Vandringsbar vid bar mark, 15 min.
Svårighetsgrad: lätt lätt rullstolsled medelsvår

Kan du höra skillnaden mellan forsens dån på våren och på sommaren? Den tillgänglighetsanpassade Könkään kuohu-leden för vandraren ända till Kiutaköngäs sista brusande fors i fjällsippans rike.

Runt eldplatsen sitter åtta personer. Två av personerna sitter i rullstol.

Startpunkt
Könkään kuohu parkeringsplats (i mellersta delen av parken vid vägen Liikasenvaarantie)

Koordinater
ETRS-TM35FIN N: 7363181 Ö: 604426, WGS84 lat 66o 22.2423' lon 29o 20.1119'

En handikappanpassad toalett i skogen. En grusväg leder fram till toaletten från skogen.

Friluftskonstruktioner
Tillgänglig eldplats som även lämpar sig för rullstolsburna. I början av leden finns en tillgänglig toalett och ställvis längs stigen finns vägvisning med snören. Passage från parkeringsplatsen till sjösättningsplats för kanoter. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Nedersta delen av forsen Kiutaköngäs, stort lugnvatten och sandbrink vid älven Oulankajoki.

Ruttbeskrivning  
Ledmarkering: omarkerad. Ljusa tallmoar och en ny eldplats lockar besökare att vila sig en stund utmed Könkään kuohu-leden. Den breda stigen leder till den sista brusande forsen efter nedre lugnvattnet vid Kiutaköngäs, härefter lugnar sig forsen och blir en bred och lugntflytande älv.

Ett rep som spänts mellan pålar i metall leder mot den brusande forsen. I omgivningen finns små träd.

Napapiirin nopia, tillgänglig led, 500 m/riktning

Vandringsbar vid bar mark, 0,5–1 h
Svårighetsgrad: lätt lätt rullstolsled

Vackert porlande Rytiniva rastplats lockar till en paus vid den nya, tillgängliga halvkåtan i början av Karhunkierros-leden vid Hautajärvi by.

En person går med en banvagn längs en grusstig. Barnet går bredvid och håller tag i vagnen.

Startpunkt
Karhunkierros startpunkt, Hautajärventie 414, 98995 Hautajärvi

Koordinater
ETRS-TM35FIN N: 7379263 Ö: 591365, WGS84 lat 66o 31.1391' lon 29o 03.3162'

Friluftskonstruktioner
Ny halvkåta och tillgänglig toalett vid Rytiniva rastplast. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Rytiniva rastplats vid Koutajoki vattendrag, första etappen av Karhunkierros-leden

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: orange färg. Rytiniva är en trevlig, tillgänglig rastplats vid Koutajoki älv. Leden dit går genom tallskog och längs en grusbelagd, bred stig som lämpar sig såväl för rullstolar som för barnvagnar. De modigaste kan ta sig ett dopp i Koutajoki. Den tillgängliga leden följer samma stig som Karhunkierros-leden.

Kiutaköngäs-stigen, 1 km/riktning

Vandringsbar året runt, 1 h
Svårighetsgrad: lätt

Kiutaköngäs sevärdhetsstig är ett utmärkt mål för en dagsutfärd året runt.

En familj på fyra personer går längs en grusstig mitt i skogen.

Startpunkt
Oulanka naturums parkeringsplats

Koordinater
ETRS-TM35FIN N: 7362886 Ö: 603506, WGS84 lat 66o 22.1023' lon 29o 18.8632'

Friluftskonstruktioner
Utmed stigen som förbättrats med grus finns trappor av trä och jord samt några breda broar av trä. Intill rastskyddet finns ett skjul och en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Oulankajoki älv, Kiutaköngäs vattenfall, minnesmärke över Reino Rinne, växttavlor, klippväggar av dolomit

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: orange färg, grön färg, blåvita kottar
Rekommenderad vandringsriktning: finns ej.

Sevärdhetsstig som är öppen året runt, startar vid Oulanka naturum, följer älven och leder till forsen Kiutaköngäs. Stigen är en del av flera olika leder, bl.a. Karhunkierros-leden och Hiiden hurmos-leden. Stigen besöks av vandrare året runt och den trampas upp även på vintern. Något egentligt vinterunderhåll finns inte på stigen. En rastplats finns 100 meter framåt längs älven från forsen Kiutaköngäs.

Hiiden hurmos, 5 km, rundslinga

Vandringsbar året runt, på sommaren som vandringsled och på vintern som snöskoled, vandringstid 2–3 h
Svårighetsgrad: medelsvår

Längs rundslingan Hiiden hurmos får du vandra i det farliga naturväsendet Hiisis fotspår till forsen Kiutaköngäs genom Oulankas vidsträckta tallskogar. Beroende på årstiden kan du möta renar på stigen eller beundra den spänstiga nornan eller den tåliga fjällsippan. Informationstavlorna som finns utmed leden har intressanta historier att berätta och kan även tänkas ge svar på frågan vilken sorts sten Kiutaköngäs ståliga klippa är gjord av.

Tre vandrare går längs spänger mot fotografen. Spängerna leder genom en tät skog.

Startpunkt
Oulanka naturum

Koordinater
ETRS-TM35FIN N: 7362886 Ö: 603506, WGS84 lat 66o 22.1023' lon 29o 18.8632'

Friluftskonstruktioner
Renskiljningsgärdets utsiktstorn, träspångar vid Hiidenlampi-tjärnarna, gammal ängslada, Kiutaköngäs rastskydd inklusive skjul och utedass. I skjulet finns en yxa och en såg för vedhuggning. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Kiutaköngäs brusande fors är en ståtlig syn oavsett årstid. Vid det robusta renskiljningsgärdet av trä kan man nästan höra klappret av hovar och ljudet av snabba steg från svunna tider.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: blåvit tallkotte eller blåvit snöflinga
Rekommenderad vandringsriktning: motsols
Hiiden hurmos-ledens stig som förbättrats med grus går genom varierande, lätt kuperad skogsterräng och passerar en av Oulankas mest berömda sevärdheter, den nästan 200 meter långa forsen Kiutaköngäs. Leden börjar och slutar vid Oulanka naturum.

Observera
Leden fungerar som vandringsled på sommaren och som snöskoled på vintern. Oulanka vildmarksled gränsar till Hiiden hurmos-leden på vårvintern.

Rytisuon reissu, 5 km, rundslinga

Sommartid, vandringstid 2 h
Svårighetsgrad: lätt
Rytisuon reissu leden erbjuder högsommarens besökare fantastiska upplevelser i form av nornor, guckuskor och andra blomsterskönheter. Stigen visar hur våra gamla förfäder levde. Längs stigen finns även en världsrekordstjärn – det finns enormt mycket småspigg i tjärnen.

En tätbevuxen kärräng där en gamman stockbyggnad kan ses. 

Startpunkt
Parkeringsplatsen vid Oulanka campingområde. Oulanka naturum, då campingområdet är stängt i början av våren och i slutet av hösten. Ledens längd är då 7 km.
 
Koordinater
(Oulanka campingområde) ETRS-TM35FIN N: 7363358 Ö: 602685, WGS84 lat 66o 22.3721' lon 29o 17.7870'
 
Friluftskonstruktioner
Servicen vid Oulanka campingområde kan användas 1.6–31.8. Sorteringsstation för avfall finns på campingområdets parkeringsplats. Längs leden finns spångar av trä. Det finns ingen eldplats och ingen toalett utmed leden.
 
Sevärt
Myrnatur inklusive växter, sjön Rytilampi, Rytiköngäs bäckvattenfall, Runsuniitty äng, Oulankajoki älv.
 
Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg
Rekommenderad vandringsriktning: motsols 
 
Här får du lära känna en mångsidig natur som presenterar Oulankas flora och fauna och ängskulturen. Stigen går via sjön Rytilampi till Rytiköngäs bäckvattenfall och Runsuniitty äng som pryds av smörbollar. En del av stigen vandrar du längs Karhunkierros-leden. Du kan ladda ner ett material om Oulankas historia och natur med din mobiltelefon med QR-koden som finns på startpunktens informationstavla.
 
Observera
Ingen toalett.

Kanjonin kurkkaus, 6 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark, vandringstid 2–3 h
Svårighetsgrad: medelsvår

Oulankajoki älv som brusar genom den smala, steniga kanjondalen är vandringsleden Kanjonin kurkkaus dagstigs pärla. I den norra delen av nationalparken kan man få uppleva vildmarkskänsla även under högsäsong och vandra en stund längs Karhunkierros-leden. Naturens små under kommer en nära på denna vandringsled – kan du hitta hålbyggarnas flervåningshus?

En vandrare och en hund mellan träd vid kanten av en ravin. Mellan trästammarna syns en älv.

Startpunkt
Savilampi parkeringsplats

Koordinater
ETRS-TM35FIN N: 7370872 Ö: 596408, WGS84 lat 66o 26.5344' lon 29o 09.7197'

Friluftskonstruktioner
Kirkasvetinenlampi eldplats, Oulanka kanjons utsiktsplats, Savilampi ödestuga. Ta med dig eget toalettpapper. 

Sevärt
Oulanka kanjon och det fjärran landskapet ovanifrån kanjonen över sjön Savilampi belönar vandraren. Den som vill kan stanna för att vila sig en stund vid sjön Kirkasvetinenlampi rastplats som precis som det finska namnet på sjön förtäljer är en sjö med klart vatten. En annan rastplats är Savilampi ödestuga.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: grön färg

Rekommenderad vandringsriktning: motsols

Rundslingan Kanjonin kurkkaus går genom varierande skogsterräng i norra delen av Oulanka nationalpark. Leden går nästan obemärkt upp mot kanjonens krön via sjön Kirkasvetinenlampi. Det imponerande landskapet över kanjondalen går att beundra även från södra sidan av Oulankajoki älv bara man först korsar hängbron som går från Savilampi ödestuga.

Könkään keino, 8 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark, vandringstid 3–4 h
Svårighetsgrad: lätt medelsvår

Oulankajoki älv har holkat ur sin väg i den fina sandbrinken under årtusenden. Rundslingan Könkään keino för vandraren till en urgammal älvdalsled som har en vacker utsikt över Oulankajoki älvdal. Kiutaköngäs vattenfall är vandringens höjdpunkt.

Två vandrare sitter på en hög älvbrink och tittar ut över älven.

Startpunkt
Oulanka naturum

Koordinater
ETRS-TM35FIN N: 7362886 Ö: 603506, WGS84 lat 66o 22.1023' lon 29o 18.8632' 

Friluftskonstruktioner
Renskiljningsgärdets utsiktstorn, träspångar vid Hiidenlampi-tjärnarna, Merenoja eldplats, Kiutaköngäs vindskydd. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Kiutaköngäs vattenfall med sina roströda klippor är denna leds största sevärdhet. Bäcklunden i Merenoja bäckdal som täcks av strutbräken och den förtrollande utsikten från Loseikko sandbrink över Oulankajoki älvdal.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg
Rekommenderad vandringsriktning: motsols

Rundslingan Könkään keino som i början av leden följer samma stig som Hiiden hurmous-leden visar Oulankas varierande landskap för vandraren. Torra, ljusa tallmoar övergår i myrar och de i sin tur i frodiga lundar. Det finns en del höjdskillnader och spångar av trä utmed leden, men stigen är bred och lättframkomlig. Oulanka-vildmarksled följer vintertid delvis samma väg som Könkään keino-leden.

Keroharju-leden, 17 km / riktning

Vandringsbar vid bar mark, en dag
Svårighetsgrad: medelsvår

Den kargt vackra och smala åsen Keroharju går genom ett vidsträckt aapamyrområde i nationalparkens östligaste del. På denna ödemarksbetonade led går vandraren i istidens spår och kommer i kontakt med människans historia.  Hur märkte kronan ut sina ståtligaste furor i början av 1900-talet? Varför byggde man en gång i tiden en ödestuga med bastu i Keroharju?

Från eldplatsen utanför vildmarksstugan stiger rök. En vandrare sitter på verandan och tittar mot brasan.

Start- och slutpunkt:
Vägen Harjulammentie i byn Liikasenvaara och vägen Niitselyksentie i byn Hautajärvi. Älven Niitselysjoki korsas med dragfärja.

Koordinater
Vägen Harjulammentie i byn Liikasenvaara i Kuusamo: ETRS-TM35FIN N: 7366323 Ö: 611066, WGS84 lat 66o 23.7942' lon 29o 29.1780'
Vägen Niitselyksentie 119 i byn Hautajärvi i Salla: ETRS-TM35FIN N: 7378233 Ö: 601633, WGS84 lat 66o 30.3936' lon 29o 17.1064' 

Friluftskonstruktioner
Älven Niitselyksenjoki dragfärja, Elijoki och Kirkonnurkanlampi vindskydd, Keroharju ödestuga och bastu. Intill ödestugan finns ett skjul och en komposterande toalett. I skjulet finns en yxa och en såg för vedhuggning. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Åsen som formats av istiden, vidsträckta aapamyrområden, träd som märkts av kronan i början av 1900-talet.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: blå färg
Rekommenderad vandringsriktning: ej fastställd

Keroharju-leden är en vacker åsstig, omgiven av myrar i norra delen av Oulanka nationalpark. Efter starten i Hautajärvi by genast i början av leden korsas Niitselysjoki älv med dragfärja. Utmed denna ödemarksbetonade led kan man möta djur och till och med få se spår av björn. Halvvägs längs leden finns Keroharju ödestuga med parkens enda bastu. Den fiskrika sjön Kerojärvi lockar till sig fiskare.

Observera
Dragbåten vid älven Niitselysjoki i norra delen av leden tas ur bruk inför vintern 1.10. Det finns en del höjdskillnader längs leden. Stigen är delvis smal och det finns träd som fallit över den. Spångarna är ställvis i dåligt skick.

Pieni Karhunkierros leden, 12 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark, vandringstid 4-6 h
Svårighetsgrad: medelsvår krävande led
Kräver grundläggande utflyktsfärdigheter och god kondition: leden är ställvis krävande på grund av höjdskillnader.

Pieni Karhunkierros -leden leder vandraren med sin ryggsäck till den sydligaste delen av Oulanka nationalpark. Dagsutflyktsleden kallas också landskapsleden och längs den kan man beundra den fantastiska naturen i Oulanka: brusande forsar, branta klippor och skyddande skogar. Längs Pieni Karhunkierros -leden kan man utöver fantastiska sevärdheter även bekanta sig med det mångsidiga artbeståndet med fjällsippor och smultron. Packa din ryggsäck med matsäck, häng kameran runt halsen och bege dig ut på Pieni Karhunkierros -leden!

En vandrare tar ett fotografi med sin telefon av vattendraget som löper mellan fjällen.

Start- och slutpunkt
Juuma parkeringsplats (Juumantie 134) och Basecamp Oulanka, Juuma (Myllykoskentie 30).

Friluftskonstruktioner 
Myllykoski raststuga, Siilastupa ödestuga, Harrisuvanto skärmskydd, på norra sidan om hängbron), Pyöreälampi eldplats.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats.

 • Längs Pieni Karhunkierros finns det två stugor och vid dem finns det torrtoaletter. I toaletterna kan man även lägga bioavfall.
 • Inomhustoaletter finns på Basecamp Oulanka (www.basecampoulanka.fi, på finska och engelska) längs leden, tel. 0400 509 741 och vid ledens startpunkt vid Retki-Etappi i Juuma, tel. (08) 863 218. Kontrollera öppettiderna. 

Två vandrare går upp för trappor mot fotografen mitt i skogen.

Sevärt
Jyrävä, Aallokkokoski, Myllykoski, Kitkajoki, Kallioportti, Harrisuvanto, hängbroarna.

Färdriktning

Vid Kallioportti finns en brant stigning och terrängtrappor. Av denna orsak fastställs ledens färdriktning efter årstiden.

 1. Medsols under perioder med bar mark (lättare att ta sig nerför trapporna): Myllykoski - Kallioportti - Harrisuvanto - Jyrävä - Juuma
 2. Under perioder med snö (lättare att ta sig uppför trapporna): Juuma - Jyrävä - Harrisuvanto - Kallioportti - Myllykoski - Juuma

Forsen dånar och i bakgrunden vid en stockbyggnad står vandrare.

Ledbeskrivning 
Pieni Karhunkierros-leden har markerats med grön färg i träden längs rutten. Du kan också vandra längs leden på vintern. Då är leden markerad med trästolpar som är försedda med reflexband.

Pieni Karhunkierros-leden underhålls inte under vintern.

1) Ledbeskrivning för Pieni Karhunkierros-leden under perioder med bar mark:

Juuma - Myllykoski - Pyöreälampi - Kallioportti, 3.2 km 

Vid blöta partier längs vägen finns spångar och stigen är delvis stenig på grund av slitage. 

 • 1,5 km från Juuma till Myllykoski. Raststuga, eldplats och toalett. Hängbro över älven Kitkajoki. 
 • Vid sjön Pyöreälampi finns en eldplats och ett tältområde. 
 • Vid Kallioportti finns en utsiktsplattform med svindlande utsikt över Kitkajokidalen.
 • Rutten från sjön Pyöreälampi till Harrisuvanto går genom Oulanka nationalparks område med tillträdesförbud (Juumas aapamyrar) där det endast är tillåtet att röra sig längs markerade rutter. 

Kallioportti - Harrisuvanto - Jyrävä, 4,6 km  

Leden består både av lättframkomlig moterräng och av svårframkomliga nedförsbackar och terrängtrappor. Avsnittet rekommenderas inte för personer med sämre kondition. 

 • Krävande nedförsbacke från Kallioportti: man tar sig ner 100 meter i dalen längs terrängtrappor. 
 • Efter Harrisuvanto vindskydd kommer man till Harrisuvanto hängbro. 
 • Vid Jyräväs lugnvatten finns stugan Siilastupa och eldplatser samt en toalett.   

Jyrävä - Myllykoski - Juuma, 3,5 km 

Leden är lättframkomlig och har fina sevärdheter. Därför rekommenderas leden för alla. Inga svåra partier, men stigen är delvis stenig på grund av slitage. Längs vandringsleden finns ett 1,5 kilometer långt avsnitt från startpunkten till Myllykoski som vandras både på vägen fram och på vägen tillbaka.

 • Vid den vitskummande forsen Jyrävä finns stugan Siilastupa. På ett några meters avsnitt har forsen Jyrävä ett fall på 9 meter. Vid stugan Siilastupa finns två eldplatser. 
 • Myllykoski är en sädkvarn som byggts av Juuma kvarnandelslag 1926. Kvarnen har varit i funktion så sent som under åren 1947–1948. Kvarnen har rustats upp av Kuusamo stad. Numera fungerar kvarnen som raststuga. Vid forsen Myllykoski finns en eldplats och en toalett. 
 • Över älven Kitkajoki går Niskakoski hängbro som ligger 200 meter från ledens ändpunkt.  

En person på snöskor läser en informationstavla.
 

2) Ledbeskrivning för Pieni Karhunkierros-leden under vinterperioden: 

Juuma - Myllykoski - Jyrävä, 3,5 km   

Leden är lättframkomlig och har fina sevärdheter. Därför rekommenderas leden för alla. Inga svåra partier, men stigen är delvis stenig på grund av slitage. Längs leden finns en 1,5 kilometer lång sträcka från startpunkten till Myllykoski som vandras både på vägen fram och på vägen tillbaka. 

 • Över älven Kitkajoki går Niskakoski hängbro som ligger 200 meter från ledens start- och ändpunkt.
 • Myllykoski är en sädkvarn som byggts av Juuma kvarnandelslag 1926. Kvarnen har varit i funktion så sent som under åren 1947–1948. Kvarnen har rustats upp av Kuusamo stad. Numera fungerar kvarnen som raststuga. Vid forsen Myllykoski finns en eldplats.
 • Efter forsen Myllykoski går man inte över hängbron, utan tar riktning mot forsen Aallokkokoski som är 200 meter lång.
 • Vid den vitskummande forsen Jyrävä finns stugan Siilastupa. På ett några meters avsnitt har forsen Jyrävä ett fall på 9 meter. Vid stugan Siilastupa finns en eldplats.

Jyrävä - Harrisuvanto - Kallioportti, 4,6 km 

I början går leden genom en lättframkomlig moterräng, i slutet består terrängen av svårframkomliga stigningar och terrängtrappor. Avsnittet rekommenderas inte för personer som har sämre kondition.

Rutten från Harrisuvanto till Pyöreälampi går genom Oulanka nationalparks område med tillträdesförbud (Juumas aapamyrar) där det endast är tillåtet att röra sig längs markerade rutter. 

 • Stugan Siilastupa och eldplatsen ligger vid stranden till Jyräväs lugnvatten.
 • Efter Harrisuvanto hängbro kommer man till Harrisuvanto vindskydd. 
 • Stigningen upp till Kallioportti är brant: från dalen uppför 100 meter terrängtrappor. 

Kallioportti - Pyöreälampi - Myllykoski - Juuma, 3,2 km

Leden går genom en förhållandevis lättframkomlig moterräng. Vid blöta partier längs vägen finns spångar och stigen är delvis stenig på grund av slitage. 

 • Vid Kallioportti finns en utsiktsplattform med hisnande utsikt över Kitkajokidalen.
 • Vid sjön Pyöreälampi finns en eldplats och ett tältområde.
 • Längs leden finns Myllykoski hängbro. 
 • Efter Myllykoski fortsätter färden till startpunkten i Juuma. 

En vandrare går på en spång mot en liten sjö.

Observera 

Avsnitt med tillträdesförbud: Ledavsnittet mellan Harrisuvanto och sjön Pyöreälampi går genom Oulanka nationalparks område med tillträdesförbud (Juumas aapamyrar) där det endast är tillåtet att röra sig längs markerade rutter.

Säkerhet: Då man går runt vandringsleden bör man vara uppmärksam i korsningarna och försäkra sig om att man går i rätt riktning. Det finns flera korsningar längs vägen. Vandringsleden Karhunkierros går längs samma rutt som Pieni Karhunkierros-leden.
Isen på älven är farlig. Gå aldrig ut på isen. 

Pieni Karhunkierros-leden är en vandringsled; det är inte tillåtet att cykla längs leden.
Längs leden finns tre hängbroar: Niskakoski, Myllykoski och Harrisuvanto. Längs hängbroarna kan man tryggt ta sig över älven. 

Eldplatser: Notera att det inte är tillåtet att göra upp öppen eld ens på eldplatserna under perioder med varning för skogsbrand. 

Det går åt mycket ved varje år i Oulanka nationalpark. Parken är ett populärt utflyktsmål: bl.a. Siilastupa längs Pieni Karhunkierros-leden är en av de mest använda ödestugorna i Oulanka. Vi ber dig att använda sparsamt med ved. Veden körs ut till ödestugorna och eldplatserna med snöskoter på vintern. Under sommaren fyller man på vedförråden vid behov. 

Skräpfritt friluftsliv: Vid rastplatserna längs leden finns inga avfallskärl. Biologiskt avfall kan man lämna i toaletten och brännbart avfall kan man elda upp. Resten ska man ta med sig. Vid Myllykoski finns en ekopunkt. Läs mer om Skräpfritt friluftsliv.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Oulankas karta i Utflyktskarta.fi.

Utfärdsförslag

Utfärdsförslag på vintern

½ dag: Beundra vintriga Kiutaköngäs vattenfall och besök naturumet.

1 dag: Snöskovandra i Oulankas vintriga natur, längs Hiiden hurmos-leden (5 km) eller besök naturumet.

2 dagar: Upplev vinterns magi på Oulanka-vildmarksled (26 km) med skidor eller snöskor och övernatta i en ödestuga.

Mer information om Oulankas vinterleder.
 

Utfärdsförslag på våren

½ dag: Beundra naturens skådespel på våren, vårflödet i Oulankajoki älv och besök naturumet.

1 dag: Vandra längs Oulankas dagstigar (Hiiden hurmos-leden 5 km, Könkään keino-leden 8 km eller Pieni Karhunkierros-leden 12 km) och besök naturumet.


Utfärdsförslag på sommaren

½ dag: Beundra det skummande vattenfallet Kiutaköngäs (2 km) och de röda klippväggarna av dolomit, besök Oulanka naturum eller vandra längs Kanjonin kurkkaus-leden (6 km).

1 dag: Upplev det vackra älvlandskapet i Oulanka på en vattenutfärd (13–25 km), lär känna nationalparken med kanot!

2 dagar: Vandra längs en del av Karhunkierros-leden. Lyssna till forsarnas brus, beundra vyerna längs älven, övernatta i en ödestuga. Flera ruttalternativ.

3 dagar: Vandra längs Karhunkierros-leden (3–5 dagar) och se de hemlighetsfulla kanjonerna, de vackra älvarna Oulankajoki och Kitkajoki, de vidsträckta aapamyrarna och de nordliga tallskogarna.


Utfärdsförslag på hösten

½ dag: Njut av den färgsprakande nordliga naturen, beundra det skummande vattenfallet Kiutaköngäs (2 km) och de röda klippväggarna av dolomit och besök naturumet.

1 dag: Vandra längs den fantastiska landskapsleden Pieni Karhunkierros (12 km), beundra skummande forsar, branta klippor och skyddande skogar. Längs leden finns hängbroar, eldplatser och två ödestugor.

2 dagar: Vandra längs en del av Karhunkierros-leden, lyssna till skummande forsar, beundra älvlandskapet, smaka på naturens gåvor, övernatta i en ödestuga. Flera ruttalternativ.

3 dagar: Vandra längs Karhunkierros-leden (3–5 dagar) och se de hemlighetsfulla kanjonerna, de vackra älvarna Oulankajoki och Kitkajoki, de vidsträckta aapamyrarna och de nordliga tallskogarna.

Alla leder i Oulanka.