Kanotledernas startpunkter och parkeringsplatser

  • Savilampi parkeringsplats i slutet av en skogsbilväg vid gränsen mellan Salla och Kuusamo. Parkeringsplatsen har ingen officiell adress utan den ligger i slutet av den skogsbilväg som viker av från vägen Teeriahontie.
  • Könkään kuohu parkeringsplats, Mataraniemi (i mellersta delen av parken vid vägen Liikasenvaarantie)
  • Parkeringsplatsen har ingen officiell adress utan den ligger i slutet av den skogsbilväg som viker av från vägen Liikasenvaarantie (Liikasenvaarantie 138, Kuusamo).

Karta över Oulanka nationalpark © Forststyrelsen

Det finns utmärkta paddlingsmöjligheter i Oulanka. Älvarna Oulankajoki och Kitkajoki som båda flyter genom parken lämpar sig väl för paddling. Ytterligare information om kanotleder, service och vattensäkerhet får du från paddlingsguiden för Oulankajoki älv (pdf 1,7 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Oulankajokis nedre lopp: Mataraniemi – Jäkälämutka, 25 km

Paddlingsbar i juni–oktober, vid isfritt vatten, paddlingstid ca 5–7 h.
Leden lämpar sig för oerfarna paddlare och för familjer.
Svårighetsgrad: lätt. 

Kanotleden lämpar sig för familjer och för nybörjare eftersom det inte finns några forsar utmed leden med undantag av några små strömdrag. Leden slutar vid Jäkälämutka i vars lugnvatten det finns en kanotupptagningsplats. Det finns ett rep som markerar var gränszonen börjar och förhindrar att någon fortsätter dit.

Två glada paddlare i en kanot på väg mot fotografen. Bakom kanoten finns en grönskande strand.

Startpunkt 
Könkään kuohu parkeringsplats, Mataraniemi (i mellersta delen av parken vid vägen Liikasenvaarantie).

Service 
Ansakämppä ödestuga, vindskydd vid bäcken Sirkkapuro och Alaniemi, eldplatser vid Mataraniemi, Merenoja och Nurmisaarenniemi, Karhunkierros-leden följer älven ända till bäcken Ansaoja (6 km från startpunkten).

Landstigningsplatser finns vid Nurmisaarenniemi (eldplats) och Jäkälämutka (Jäkälämutka hör inte till Oulanka nationalpark).

Sevärt
Lundarna vid bäckarna Purkuputaanoja och Merenojas mynning, älven Oulankajokis sandiga stränder och växtlighet.

Ytterligare information
Beskrivning av Oulankajokiälv på Kuusamon koskimelojats webbplats (på finska) (koskimelojat.blogspot.fi).

En kajakpaddlare mitt i älven. I bakgrunden finns en hög strandbrink, ovanpå brinken växer barrskog.
 

Oulankajokis övre lopp: Savilampi–Oulanka naturum, 13 km

Paddlingsbar i juni–oktober, vid isfritt vatten, paddlingstid ca 2–4 h. Lämpar sig för erfarna paddlare.
Svårighetsgrad: medelsvår krävande. Forsklassificering: I–IV 

Början av kanotleden går mellan mäktiga klippväggar och mot slutet slingrar den sig lugnt genom ett kulturlandskap av svämängar. Från Savilampi ödestuga kan du beundra Oulanka kanjon till fots. Forsarna vid Taivalköngäs bör passeras landvägen. De små vattenfallspartierna utmed leden gör att den lämpar sig för erfarna paddlare. 

Startpunkt
Savilampi parkeringsplats i slutet av en skogsbilväg vid gränsen mellan Salla och Kuusamo.

Service
Savilampi och Taivalköngäs ödestugor, Runsulampi campingområde

Landstigningsplatser finns vid Savilampi ödestuga, Taivalköngäs ödestuga och Runsulampi campingområde.

Sevärt
Oulanka kanjon, Taivalköngäs forsar

Ytterligare information
Beskrivning av kanotleden Savilampi–Oulanka naturum på Kuusamon koskimelojats webbplats (på finska, koskimelojat.blogspot.fi).  

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.