Instruktioner för att vistas och färdas i Pyhä-Luosto

I ett vintrigt fjällutsikt finns det ett varningsskylt med texten: Begränsningsområde Peurakero.

 

I Pyhä-Luosto nationalpark är det

Tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella begränsningsområden
  • I Isokuru begränsningsområde är det tillåtet at färdas bara längs den markerade sommar leden. Det finns ingen vinterled i Isokuru på grund av lavinfara. Detaljerad karta (utflyktskarta.fi) över Isokuru begränsningsområde (begränsningen markerad med röd).
  • I Peurakero begränsningsområde är det tillåtet at röra sig mellan 1.6.-14.2. Detaljerad karta (utflyktskarta.fi) över Peurakero begränsningsområde (begränsningen markerad med röd).
 • att plocka bär och svamp och att meta och pilka på sjövatten.

Flera vandrare går längs leden i botten av en stenig klyfta.

 

Begränsat

 • att göra upp eld tillåts på rekreations- och begränsningszoner endast de för ändamålet anvisade platserna.
 • kortvarig tältning är tillåtet utom begränsningszon. Tältning rekomenderas på de platser som anvisats för ändamålet.
 • vintercykling är tillåtet utom på markerade skidspåret och på Isokuru och Peurakero begränsningzonerna.
 • cykling på sommaren är tillåtet på markerade lederna utom Isokurus, Noitatunturis och Isonkurunkangas lederna.
 • att fiska. De som har betalat fiskevårdsavgift har rätt att fiska med handredskap med ett spö. Fiske i fors- och strömområden och med flera spön är möjligt med ett spöfisketillstånd.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • att jaga; endast lokalbefolkning har rätt att jaga i Pyhä-Luosto nationalpark
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förbjudet

 • att röra sig utanför den markerade leden i Isokuru begränsningsområden. Det är ochså förbjudet att flyga drönare i Isokuru begränsningsområden året runt. Detaljerad karta (utflyktskarta.fi) över Isokuru begränsningsområde (begränsningen markerad med röd).
 • att röra sig och flyga drönare i Peurakero begränsningsområde mellan 15.2.-31.5. Detaljerad karta (utflyktskarta.fi) över Peurakero begränsningsområde (begränsningen markerad med röd).
 • att göra upp eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte kokskjul i Ahvenlampi och Huttujärvi, kåtor i Isokuru och Ukko-Laavu och täckta eldplatser med skorsten i Isokuru och Karhunjuomalampi. Vänligen notera, det är förbjudet at göra upp eld i skärmskydd i Karhunjuomalampi.
  • Förbudet gäller inte stugornas eldstäder i Yli-Luosto och Huttuloma ödestugor och Huttujärvi, Kuukkeli och Yrjölä hyrestugor heller.
 • att cykla på sommaren utanför markerade leder
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att simma och låta hunden simma i Pyhänkasteenlampi dammen och i andra i dammer i Isokuru samt i Karhunjuomalampi dammen
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Två personer med en hund i koppel promenerar längs spångar genom den höstfärgarde myren.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Pyhä-Luosto nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

En vandrare håller en mobiltelefon i handen med en karta öppen på skärmen. I bakgrunden två hundar i ett koppel.

Säkerhet

 • Friluftsliv på vintern är krävande. Väder- och ljusförhållandena är svåra under midvintern eftersom det kan vara t.o.m. -40 ºC kallt och det är ljust endast ett par timmar.
 • Vårvintern är en populär tid för friluftsliv, men även då måste man utrusta sig enligt förhållandena. Man bör inte åka utanför skidspåren med vanliga terrängskidor!
 • Man bör iaktta försiktighet då man följer snöskoterspår, eftersom bl.a. renkarlar kör med snöskoter på området.
 • Idka friluftsliv och slå läger utan att lämna några spår efter dig, använd de markerade lederna och rastplatserna.
 • Anteckna ditt besök i gästböckerna på rastplatserna. Dina anteckningar hjälper räddningstjänsten att hitta dig om något skulle hända. Även förbättringsförslag är välkomna!
 • Höjdskillnaderna är ställvis stora på fjällkedjan.
 • Spångerna kan vara hala vid regn.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Inne i en stuga en vedkamin med ved och lite tändved bredvid.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer