Ledernas startpunkter

En byggnad med ingången till naturum Naava och Café Loimu. Utanför i toppen av en flaggstång viftar Forststyrelsens flagga.

Naava Naturum i Pyhätunturi, södra delen av parken

Luoston Portti i Luosto, i norra delen av parken

Rykimäkero parkeringsplats vid Pyhä-Luosto vägen, i mittersta delen av parken

Luostonloma parkeringsplats, vid Luosto-Torvinen vägen, i norra delen av parken

Pyhä-Luosto © Metsähallitus

Lättframkomliga leder

 

Tunturiaapa naturstig, 7 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 2–3 timmar
Lätt grusbelagd vandringsled.

På spångleden har du den bästa panoramautsikten över fjällkedjans sydligaste krön.

Informationstavlor i korsningen av spångar. Fjäll i bakgrunden.

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m.

Under den snö- och isfria perioden kan du även starta vandringen från nationalparkens gräns nära slalombacken (utflyktskarta.fi).

Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.0935' lon: 27° 14.0685'
ETRS-TM35FIN N: 7433432m O: 510213m. 

Utflyktskonstruktioner
Vid Tiaislaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi) finns en torrtoalett och en vedbod. Vid Isokuru kåta (utflyktskarta.fi)) finns vedbod, skärmskydd och tillgänglig toalett (med sugtank, inte kompost). Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Den bästa panoramautsikten över fjällkedjans sydligaste krön.

Ledbeskrivning
Markering av leden: blå kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

I början går leden 600 meter längs gång- och cykelleden intill Pyhäntie. Stigen leder vandraren till en mystisk doftrik myrnatur som kantas av en fjällkedja som är så vacker att man tappar andan. Stigen går delvis i en varierande moskogsterräng med en del höjdskillnader. Längs de brantaste avsnitten finns trappor. Spångar underlättar vandringen på väg till myren. Vid Tiaislaavu skärmskydd kan man vila och grilla korv i sällskap av lavskrikor. Under den mörka tiden kan man även få beundra norrskenet. Det är förhållandevis lätt att ta sig till Tiaislaavu skärmskydd även med barnvagn. 

Det finns inget vinterunderhåll på Tunturiaapa naturstig, men på vinter kan man gå längs stigen med snöskor. Med bra underhåll kan man även gå utan snöskor till Isokuru kåta och Tiaslaavu skärmskydd. I södra delen av Tunturiaapa myren går det en vitercycklingsled som är markerad med blåa plöjningsmärken.

Spångar på den höstliga myren med fjäll i bakgrunden.

Observera
Tidigare fanns ett fågeltorn i myren, men det revs hösten 2023 på grund av dåligt skick. Några spångar är också i dåligt skick, var försiktig på spångleden. Under vårflödet rekommenderar vi gummistövlar eller vattentäta vandringsskor med längre skaft. Under sommaren kan man gå längs leden i vanliga träningsskor. Under hjortronsäsongen lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för utflykten så att man även hinner njuta av myrens gåvor. Vinterlederna har inget vinterunderhåll, de hålls framkomliga på grund av besökare. Avstånderna i metallskyltarna i Pyhä-Luosto nationalpark är plana avstånd, vilket menar att om en rutt har stora höjdskillnader kan avståndet vara lite längre än i skyltarna.

Poropolkuleden, 7 km, rundslinga

Sommarled, vandringstid 2–3 timmar
Lätt men på platser våt vandringsled

Se renskiljningsplatsen, hittar du ochså resterna av den gamla flottningsstugan?

Hjortron växer famför spångar i skogen.

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m

Utflyktskonstruktioner
Tiaislaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi) (100 m från korsningen vid Porolaavu skärmskydd) och Porolaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi); vid rastplatserna finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Renskiljningsplats, rester av en flottningsstuga.

Myren med fjäll i bakgrunden.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: trästolpar med blåvita vandrarsymboler.
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

I början går leden längs med Tunturiaapa naturstig, men viker sedan av mot sydost i riktning mot Porolaavu skärmskydd kort före Tiaislaavu skärmskydd. Poropolkuleden går först i en torr moskog. Om man tittar noggrant kan man se rester av en gammal flottningsstuga i kanten av en liten myrsänka. Kort därefter kan man se Pyhä-Kallio renbeteslags renskiljningsstaket. Från Porolaavu skärmskydd fortsätter leden på spångar över myren till ett belyst skidspår. Längs med skidspåret kommer man till vägen Kerontie, och genom att fortsätta längs gång- och cykelleden kommer man tillbaka till naturumet.

Observera
Det finns blöta avsnitt längs leden. Det lönar sig att beakta detta då man väljer skor. Inget vinterunderhåll. Avstånderna i metallskyltarna i Pyhä-Luosto nationalpark är plana avstånd, vilket menar att om en rutt har stora höjdskillnader kan avståndet vara lite längre än i skyltarna.

Rykimäkuruleden, 12-14 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 3–4 timmar
Lätt, delvis grusbelagd vandringsled

Längs leden ser man regionens ståtligaste ravin, Rykimäkuru, som har uppstått i en spricka i jordskorpan, till skillnad från de andra fjälldalarna i området som bildats av istidens smältvattnets framfart.

En tallskog med utsikt över trädtopparna till ett fjäll.
Startpunkt

Adress: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi) längs Pyhä–Luosto-landsvägen (cirka 19 km från Pyhä i riktning mot Luosto, cirka 5,5 km från Luosto).  
Koordinater: WGS84 lat: 67° 07.1405' lon: 26° 58.8467'
ETRS-TM35FIN N: 7444644m O: 499169m


Utflyktskonstruktioner
Rykimäkero kåta och eldplats, Rykimäkuru skärmskydd (utflyktskarta.fi), Pyhälampi raststuga och skärmskydd samt Lampivaara skärmskydd (utflyktskarta.fi); vid alla rastplatser finns en torrtoalett och en vedbod. I Lampivaara och i Rykimäkero finns tillgänglig toalett. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns ett café som är öppet då ametistgruvan är öppen. I Rykimäkero finns en hushållsvattenbrunn där man får dricksvatten året runt.

 

Sevärdheter
Rykimäkero njalla och timmerbod, Lampivaara ametistgruva, Rykimäkuru.

 

Ledbeskrivning
Ledmarkering: röda kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

Leden går via Lampivaara och Pyhälampi och går över älven Pyhäjoki ett par gånger. Det finns en naturstig med skyltar mellan Rykimäkero parkeringsplats och Lampivaara. Längs leden ser man regionens ståtligaste ravin, Rykimäkuru, som har uppstått i en spricka i jordskorpan, till skillnad från de andra fjälldalarna i området som bildats av istidens smältvattnets framfart. Längs leden finns ett rikt fågelliv – det är sannolikt att man ser eller hör åtminstone bergfink, rödstjärt och lavskrika. Från leden finns även en förbindelse till Pyhä-Luosto vandringsled.

Från parkeringsområdet kan man ta sig till Rykimäkero kåta med rullstol och assistent samt med barnvagn (tillgänglig led, 0,7 km i en riktning).

På sommaren fungerar leden även som terrängcykelled, med undantag av avsnittet Rykimäkero–Lampivaara. På vintern går ett skidspår nästan längs med sommarleden.

En vandringsled i den höstliga skogen.

Observera
Från Pyhälampi raststuga söderut finns en 75 meter lång stålspång, men hundar kan ganska lätt ta sig fram vid sidan av spången. Avstånderna i metallskyltarna i Pyhä-Luosto nationalpark är plana avstånd, vilket menar att om en rutt har stora höjdskillnader kan avståndet vara lite längre än i skyltarna.

 

Andra leder 0-10 km

 

Ukko-Luostos krön, 4-6,5 km

Sommarled, vandringstid 3–5 timmar.
Medelsvår led, 575 trappsteg och branta backar

Från Ukko-Luostos krön öppnar sig en fantastisk utsikt. Besök också den nya Utsiktsstugan uppe på Ukko-Luostos norra sluttningen.

I den steniga fjällterrängen finns en utsiktsplattform där tre personer ser landskapet utspela sig i bakgrunden.

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi); torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. Ukko-Luosto Utsiktsstuga (raststuga, på finska).

Sevärdheter
Från Ukko-Luostos krön öppnar sig en fantastisk utsikt.

Ledmarkering: blåa kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols

Sommarleden mot Ukko-Luostos krön börjar från Luoston portti och går först längs ett skidspår genom Hopukankuusikko mot de trappor som leder upp till fjällets topp. 575 trappsteg och när toppen en grusväg tar vandraren upp till Ukko-Luostos krön och en utsiktsplattform där man kan beundra en oförglömlig vy mot myren Siurunaapa. På Ukko-Luostos krön kan man gå tillbaka längs trapporna då blir leden 5 km lång. Från toppen kan man också fortsätta norrut till Ukko-Luostos Utsiktsstuga och därifrån vidare via Tikkalaavu skärmskydd tillbaka till Luoston portti. Då blir ledens sammanlagda längd cirka 6,5 kilometer.

Två personer reser sig uppför en lång trätrappa som slingrar sig uppför en stenig fjällsluttning.

Observera
Leden har långa trappor. Det finns också branta backar i leden speciellt mellan Ukko-Luostos utsiktsstuga och Tikkalaavu skärmskydd. Avstånderna i metallskyltarna i Pyhä-Luosto nationalpark är plana avstånd, vilket menar att om en rutt har stora höjdskillnader kan avståndet vara lite längre än i skyltarna. Det finns inget vinterunderhåll på trapporna eller på leden.

Karhunjuomalampileden, 10 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 3–4 timmar
På stort del lätt led, men delvis medelsvår led bl.a. på grund av branta trappkonstruktioner

Längs leden finns nationalparkens mest kända sevärdheter: vattenfallet Pyhäkasteenputous, kanjonen Isokuru och åsen Uhriharju. Därför lönar det sig absolut att inkludera denna led i programmet under sitt första besök i Pyhä-Luosto.

En stenig fjälldalgång med en träbro i botten.

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m

Utflyktskonstruktioner
Isokuru kåta (utflyktskarta.fi) och Karhunjuomalampi raststuga; skärmskydd vid båda rastplatserna, torrtoaletter (med sugtank, inte kompost) och vedbodar. Ta med eget toalettpapper.

En vuxen och ett barn promenerar på en träbro.

Sevärdheter
Längs leden finns nationalparkens mest kända sevärdheter: vattenfallet Pyhäkasteenputous, kanjonen Isokuru och åsen Uhriharju. Därför lönar det sig absolut att inkludera denna led i programmet under sitt första besök i Pyhä-Luosto.

Ledbeskrivning
Markering av leden: röda kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

I början går leden 600 meter längs gång- och cykelleden intill Pyhäntie. Stigen går delvis i en varierande moskogsterräng och delvis på Isokurus botten. Höjdskillnader skapar utmaningar och i kanjonens båda ändar finns mycket trappor, men det är lätt att följa leden. Via Kultakeros norra sluttningar kan man gå längs en grusbelagd stig förbi hotell Pyhätunturi och ner längs vägen Kultakerontie till naturumet. Leden erbjuder en fin överblick av områdets geologi. Längs leden finns bland annat stenar med vågmönster som påminner om att fjällen en gång varit havsbotten. Från leden finns även en förbindelse till Tunturiaapa naturstig och Pyhä-Luosto vandringsled.

Det finns inget vinterunderhåll på leden, men det har dragits upp ett skidspår med spårmaskin som stiger till raststugan vid Karhunjuomalampi från det upplysta spåret på den norra sidan av fjället och från Kiimaselkä-spåret. Skyltar finns i terrängen. På vintern kan man ta sig från Pyhä till Isokuru kåta även med snöskor. I själva Isokuru kanjon finns det inga markedare vinterled och vi rekommenderar inte att man skulle vandra där på vintern.

Människor på matrast utanför en stuga.

Observera
Isokuru är ett område som omfattas av begränsningar. För att naturen ska bevaras och även med tanke på besökarnas egen säkerhet är det inte tillåtet att avvika från den utstakade sommarleden. På vintern råder lavinfara i Isokuru, och därför finns det ingen markerad led i kanjonen på vintern. Spångarna och stenarna kan vara väldigt hala i synnerhet vid regn och höstfrost. Avstånderna i metallskyltarna i Pyhä-Luosto nationalpark är plana avstånd, vilket menar att om en rutt har stora höjdskillnader kan avståndet vara lite längre än i skyltarna.

Andra leder över 10 km

 

Luosto-Yli-Luostoleden, 8-12 km/riktning

Sommarled, 4–6 timmar
Medelsvår led, det finns steniga delar och delvis kan stigen vara lite svårt att upptäcka

Beundra fjärrlandskapet mot Ukko-Luosto och den omgivande myren, kolla samt Yli-Luosto gamla ödestugan.

En utsikt från toppen över det öppna skogslandskapet. I bakgrunden syns fjäll.

Startpunkt
Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m

Man kan även påbörja utflykten från Luostonloma parkeringsplats (utflyktskarta.fi). Koordinater: WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi) och Yli-Luosto ödestuga; vid rastplatserna finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Fjärrlandskapet mot Ukko-Luosto och den omgivande myren samt Yli-Luosto gamla ödestuga

En somrig landskap.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: trästolpar med blåvita vandrarsymboler och gula kvadrater. Vid korsningarna finns skyltar.
Rekommenderad färdriktning: leden kan gås i en riktning

Luosto–Yli-Luostoleden leder dig till fantastiska landskap i väldigt branta och steniga fjällsluttningar. Då du startar från Luoston portti, gå först längs skidspåret till Luostonloma parkeringsområde. Gå över landsvägen och fortsätt längs fjällryggen till Keski-Luosto och vidare till Yli-Luosto. I närheten av Luostonoja i Yli-Luostos nedre sluttning finns Yli-Luosto ödestuga från 1949 som fungerar som en bra rastplats. Luostonoja, som finns i närheten av stugan, är den enda vattenposten längs leden. Vattnet bör kokas innan det används som dricksvatten. Då du går tillbaka längs samma led blir resan dubbelt längre. Du kan även komma överens om att få skjuts från Perhe-Luosto föredetta skidcentrum (cirka 4 km tillbaka från Yli-Luosto stuga) dit man kan ta sig med bil. Leden har klassats som en medelsvår led eftersom stigen till största delen är stenig.

Observera
Leden är stenig och delvis brant. Därför rekommenderas rejäla vandringsskor. Inget vinterunderhåll. Avstånderna i metallskyltarna i Pyhä-Luosto nationalpark är plana avstånd, vilket menar att om en rutt har stora höjdskillnader kan avståndet vara lite längre än i skyltarna.

Erövring av Noitatunturi, 14,5 km, rundslinga

Sommarled, vandringstid 5–6 timmar
Svår led, bl.a. på grund av det steniga fjället och den branta stigningen

Underbara utsikter från Noitatunturis krön som är den högsta punkten i Pyhä-Luosto nationalpark.

En brant och stenig sluttning av en fjäll.

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m


Utflyktskonstruktioner
Isokuru kåta, Oravalampi skärmskydd (utflyktskarta.fi), Karhunjuomalampi raststuga samt skärmskydd; vid rastplatserna finns toalett och vedbod, vid Isokuru kåta finns en tillgänglig toalett (med sugtank, ej kompost). Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Noitatunturis krön som är den högsta punkten i Pyhä-Luosto nationalpark, Kuorinkikuru, Uhriharju, Isokuru.

En vandrare går ned i trapporna med ett barn i bärstol.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: gröna kvadrater i träden och stolpar med grön spets på det öppna fjället
Rekommenderad färdriktning: medsols

Erövring av Noitatunturi är en utmanande men belönande led. Fjället var en helig plats för de forna skogssamerna. Fjället höjer sig 540 meter över havet och bjuder på en vidsträckt utsikt över aapamyrarna och fjällen som är typiska för Mellersta Lappland. I början går leden 600 meter längs gång- och cykelleden intill Pyhäntie. Längs leden kan man beundra stenar med vågmönster som påminner om att fjällen en gång varit havsbotten. Leden går delvis längs en naturstig förbi Isokuru och viker sedan av till skärmskyddet vid tjärnen Oravalampi. På ledavsnittet finns även en 70 meter lång stålspång, vilket bör beaktas av personer som rör sig tillsammans med hund. Från tjärnen Oravalampi börjar en brant och stenig stigning till Noitatunturis topp. Då man går ner från Noitatunturis topp öppnas en fantastisk utsikt mot höger till kanjonen Kuorinkikuru. Leden ansluter till en stig som går till Karhunjuomalampi raststuga. Stigen går via Uhriharju samt Isokuru, som är Finlands djupaste kanjon (220 m), och tillbaka till startpunkten. Nerstigningen från Uhriharju till Isokuru underlättas av nästan 400 trappsteg. I den södra ändan av Isokuru finns även ett par hundra trappsteg. En alternativ led utan trappor går via Kultakeros norra sluttningar längs en grusbelagd stig förbi hotell Pyhätunturi och ner längs Kultakerontie till naturumet. Längs leden kan man även ta sig till bland annat Tunturiaapa naturstig och Pyhä-Luosto vandringsled.

Fötter av en vandrare som står på stenarna.

Observera
Leden är väldigt stenig och vid dåligt väder kan det vara svårt att följa ledmarkeringarna. Vi rekommenderar Erövring av Noitatunturi vid klart väder. Isokuru är ett område som omfattas av begränsningar. För att naturen ska bevaras och även med tanke på besökarnas egen säkerhet är det inte tillåtet att avvika från den utstakade sommarleden. På vintern råder lavinfara i Isokuru, och därför finns det ingen markerad led i kanjonen på vintern. Spångarna och stenarna kan vara väldigt hala i synnerhet vid regn och höstfrost. Inget vinterunderhåll. Avstånderna i metallskyltarna i Pyhä-Luosto nationalpark är plana avstånd, vilket menar att om en rutt har stora höjdskillnader kan avståndet vara lite längre än i skyltarna.

Luosto vandringsnaturstig, 17 km, rundslinga

Sommarled, vandringstid 6–8 timmar
Medelsvår led, bl.a. eftersom leden är lång och fjället stenigt

Upptäck urskogarna i Luosto, se aapamyrarna och vyer från Ukko-Luosto utsiktsplats och Ukko-Luosto utsiktsstuga.

Uppifrån luften syns två vandrare som går längs spångar med en hund i kopplet på den höstliga myren.

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m

Utflyktskonstruktioner
Yrjölä hyresstuga (vid hyresstugan finns även en bastu), Tikkalaavu skärmskydd och Pyhänlatva skärmskydd (utflyktskarta.fi), Ukko-Luosto utsiktsstuga (raststuga); vid rastplatserna finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.

Två personer med en hund i koppel går längs spångar genom den höstfärgarde myren.

Sevärdheter
Urskogarna i Luosto, aapamyrarna, Ukko-Luosto utsiktsplats, Ukko-Luosto utsiktsstuga. Längs stigen finns informationstavlor som berättar om den omgivande naturen.

Ledbeskrivning 
Ledmarkering: gröna kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols, beskrivningen är motsols.

Leden går genom en mångsidig skogs-, fjäll- och myrnatur i Mellersta Lappland. I börjän tar man sig upp via Tikkalaavu skärmskydd till Ukko-Luostos norra sluttningen och när raststugan Ukko-Luosto utsiktsstuga. Sedan går man nerför en stenig stig in i urskogar och vidare in i Pyhälatva-aapa myret och till Pyhänlatva skärmskydd. Efter skärmskydden passeras stigen som leder till Yrjölä hyrestuga. Spångleden tar dig över de blötaste delarna av myret, därifrån kan du också beundra landskapet i riktning mot Ukko-Luosto Fjäll. I slutet av leden tar man sig upp till det trädlösa krönet av Ukko-Luosto (514 m) längs ibland mycket stenig stig. 575 trätrappor gör nedstigningen från krönet lättare. Efter trappan går en lätt stig tillbaka till startpunkten.

Vandrare beundrar vyer från utsiktsplatsen.

Observera
Under vårflödet rekommenderar vi gummistövlar, på sommaren och hösten vattentäta vandringsskor när vädret är blött. Inget vinterunderhåll men i tjock snö kan man ta sig fram med snöskor och skogsskidor. Avstånderna i metallskyltarna i Pyhä-Luosto nationalpark är plana avstånd, vilket menar att om en rutt har stora höjdskillnader kan avståndet vara lite längre än i skyltarna.

Ukko-Luosto vandringsled 18 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 3–6 timmar

Medelsvår led

Beundra Ukko-Luostos gamla skogar eller stanna till vid Lampivaara ametistgruva.

Två vandrare med en hund promenerar längs naturstigen. Ett fjäll i bakgrunden.

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan även starta från Luostonloma parkeringsplats (utflyktskarta.fi) (Torvinens stuga). Koordinater WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskydd, Ukko-Laavu skärmskydd  och kåtan Ukko-Kota, Lampivaara skärmskydd (utflyktskarta.fi) samt Torvinens och Lampivaaras spårcaféer; vid rastplatserna finns toalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns en tillgänglig toalett.

Två vandrare sitter vid brasan vid ett skärmskydd. Hunden är fastspänd vid ett träd i förgrunden.

Sevärdheter
Lampivaara ametistgruvaUkko-Luostos gamla skogar.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: trästolpar med blåvita vandrar-/skidsymboler
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols

Friluftsleden går via Luostonloma till Torvinens stuga. Från Torvinens stuga fortsätter färden längs med Ukko-Luostos bakre sluttning genom en gammal skog till Lampivaara. Från Lampivaara kan man bland annat beundra landskapet som öppnar sig i riktning mot Pyhätunturi innan man tar sig tillbaka till Luoston portti. Leden har klassats som en medelsvår led, men leden är lång och kräver god kondition. Längs leden finns en förbindelse till Luostos vandringsnaturstig och till Pyhä-Luosto vandringsled.

På sommaren fungerar leden som terrängcykelled och på vintern som skidspår.

Observera
Längs leden finns inga vattenposter. Avstånderna i metallskyltarna i Pyhä-Luosto nationalpark är plana avstånd, vilket menar att om en rutt har stora höjdskillnader kan avståndet vara lite längre än i skyltarna.

Pyhä-Luosto vandringsled, 30 km/riktning

Sommarled, vandringstid 2-3 dagar. Under vintern längs nätverken av skidspår.
Medelsvår led, men passar även för nybörjare

Vandringsleden förenar fjällen och kan vandras året runt. Pyhä-Luosto vandringsled passar även för nybörjare trots att den är klassad som en medelsvår led. Avstånden mellan rastplatserna är korta och leden är noggrant utstakad.

Fjälllandskap.

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m

Man kan börja vandringen från Naava naturum, Luontotie 1 98530 Pyhätunturi.
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m

Vandrare promenerar på botten av kanjonen i den höstliga naturen.

Utflyktskonstruktioner
Huttuloma ödestuga, Huttujärvi och Kuukkeli hyresstugor (vid hyrstugorna finns även en bastu), Karhunjuomalampi, Kapusta och Pyhälampi raststugorna, Oravalampi, Porontahtoma och Lampivaara skärmskydd (utflyktskarta.fi); vid alla rastplatser finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. 

Från brunnarna vid Rykimäkero kåta (utflyktskarta.fi) och Huttujärvi hyresstuga kan man ta upp dricksvatten året runt. Vid Kuukkeli kan man ta dricksvatten från älven och koka det före användning.

Sevärdheter
Utsikt från Ukko-Luosto, Lampivaara ametistgruva, Isokuru, vattenfallet Pyhänkasteenputous och tjärnen Pyhänkasteenlampi

Ledbeskrivning
Ledmarkering: gula kvadrater i träden
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

Från leden finns förbindelser till de flesta dagslederna i Pyhä-Luosto. Vandringsleden förenar fjällen och kan vandras året runt; till fots på sommaren och på vintern fungerar en del av leden som skidspår. Längs leden får du se fina fjälltoppar och kanjoner och massor av geologiska och historiska objekt. Du kan själv påverka resans längd och svårighetsgrad genom att välja en led som passar dig. Stigarna som går på fjällens och sluttningarnas krön är smala och delvis steniga. Lederna längre ner är delvis bredare och följer skidspåren medan andra är grusbelagda och lämpar sig för terrängcykling. På den södra sidan av Pyhälampi raststuga finns en 75 meter lång stålspång, men hundar kan ganska lätt ta sig fram vid sidan av spången. Man kan även ta sig runt stålspången genom att gå avsnittet mellan Lampivaara och Latvavaara via Rykimäkero och Rykimäkuru. Det går broar över älven. Pyhä-Luosto vandringsled passar även för nybörjare trots att den är klassad som en medelsvår led. Avstånden mellan rastplatserna är korta och leden är noggrant utstakad. Den största utmaningen längs leden är att det finns få vattenposter.

Under den snöfria perioden fungerar leden på avsnittet Huttuloma– Luosto även som terrängcykelled.

På vintern fungerar vandringsleden delvis som en 35 km long skidspår på avsnittet Luosto–Lampivaara–Kapusta–Huttujärvi–Huttuloma (fr.o.m. ca vecka 8). Därifrån fortsätter skidspårnätet utanför parken.

En utsikt från toppen över det öppna skogslandskapet. I bakgrunden  syns fjäll.

Observera
Kontrollera var vattenposterna finns innan du beger dig ut på utflykten. Isokuru är ett område som omfattas av begränsningar. För att naturen ska bevaras och även med tanke på besökarnas egen säkerhet är det inte tillåtet att avvika från den markerade sommarleden. På vintern råder lavinfara i Isokuru, och därför finns det ingen markerad led i kanjonen på vintern. Spångarna och stenarna kan vara väldigt hala i synnerhet vid regn och höstfrost. Avstånderna i metallskyltarna i Pyhä-Luosto nationalpark är plana avstånd, vilket menar att om en rutt har stora höjdskillnader kan avståndet vara lite längre än i skyltarna.

Kundtjänst

Pyhä-Luostos naturum Naava

Tfn. 0206 39 7302
pyhaluosto(at)metsa.fi

Parkeringsplatser

I Pyhätunturi

I Luosto

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pyhä-Luostos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktsförslag

Utflyktsförslag för vintern

½ dag: Gå med snöskor till snölandskapen i Yli-Luosto (8–12 km)

1 dag: Skida från ett fjäll till nästa (30 km).

Utflyktsförslag för våren

½ dag: Bonga flyttfåglar på Tunturiaapa naturstig (7 km).

Utflyktsförslag för sommaren

½ dag: Gör runt Tunturiaapa natursitg ( 5-7 km).

1 dag: Gå runt Rykimäkeroleden (12-14 km).

2-3 dagar: Ta dig genom nationalparken längs Pyhä-Luosto vandringsled (30–42 km). 

Utflyktsförslag för hösten

½ dag: Klättra upp till Ukko-Luostos krön och låt dig hänföras av höstfärgerna (4-6,5 km).

1 dag: Upplev höstnaturen i Lappland och gå runt Noitatunturi (14,5 km).