Kundtjänst och vägledning

En byggnad med ingången till naturum Naava och Café Loimu. Utanför i toppen av en flaggstång viftar Forststyrelsens flagga.

 • Pyhä-Luostos naturum Naava
  • En inspirerande utställning, som berättar om särdragen i Pyhä-Luostos geologi, natur och kulturhistoria på ett upplevelsegivande sätt.
  • Multivisionen Från fjälldalgångar till runda bergskrön diaserier, videofilmer, naturlitteratur och cd-rom.
  • Information om och vägledning till Pyhä-Luosto nationalpark samt skid- och vandringslederna på Pyhä-Luosto området. 
  • En café-restaurang Loimu öppet dagligen 
  • Ett auditorium för 160 personer och möteslokaler för 12 och 20 personer.
  • Service för grupper: avgiftsbelagda utställningsguidningar både för grupper av vuxna och av skolelever.
  • Naava Shop, där man kan finna ett och annat nyttigt för vandrarens ryggsäck.

Produkter till salu som naturböcker, vandringsutrustning, kramdjur och hantverksprodukter.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Anskaffning av matsäck

Eldplatser, kokskjul, kåtan och stugor

 • Ahvenlampi: kokskjul 
 • Huttujärvi: hyrestuga och kokskjul
 • Huttuloma: ödestuga, kåta och eldplats
 • Isokuru: kåta och eldplats
 • Kapusta: raststuga och eldplats
 • Karhunjuomalampi: raststuga och två eldplatser
 • Kuukkeli: hyrestuga och eldplats
 • Lampivaara: eldplats
 • Oravalampi: eldplats
 • Porolaavu: eldplats
 • Pyhälampi: raststuga och eldplats
 • Pyhänlatva: eldplats
 • Rykimäkero: kåta och eldplats. Rykimäkero kåta lämpar sig som rastplats även för större grupper.
 • Rykimäkuru: eldplats
 • Tiaislaavu: eldplats 
 • Tikkalaavu: eldplats
 • Ukko-Laavu: kåta och eldplats 
 • Ukko-Luosto utsiktsstuga, inte eldplats
 • Yli-Luosto: ödestuga och eldplats
 • Yrjölä: hyrestuga och eldplats
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte kokskjul i Ahvenlampi och Huttujärvi, kåtor i Isokuru och Ukko-Laavu och täckta eldplatser med skorsten i Isokuru och Karhunjuomalampi. Vänligen notera, det är förbjudet at göra upp eld i skärmskydd i Karhunjuomalampi.
  • Förbudet gäller inte stugornas eldstäder i Yli-Luosto och Huttuloma ödestugor och Huttujärvi, Kuukkeli och Yrjölä hyrestugor heller.
 • Mer information om att göra upp eld på de för ändamålet avsedda eldplatserna finns på sidorna Friluftslivets ABC.

 I mitten av en snöig skog en liten stuga med två par skidor och skidstavar som lutar sig mot räcket av stugans veranda.

Dricksvatten

 • Man kan fylla på dricksvattensflaskan i naturumet.
 • I Rykimäkero och Huttujärvi finns det brunnar, vars vattenkvalitet undersöks regelbundet.
 • Det lönar sig att koka ytvatten, dvs. vatten från sjöar, åar och bäckar, ett par minuter innan man använder det som dricksvatten, för vattenkvaliteten varierar beroende på område och temperatur.
 • Läs mer om drickvattnet på friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • På nationalparkens område gäller principen för skräpfritt friluftsliv. Forststyrelsens fältpersonal underhåller stugorna och skärmskydden i nationalparken. Vandrarna ansvarar för renheten och avfallshanteringen i stugorna och skärmskydden.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Övrigt avfall bör du föra till ekopunkterna vid ledernas startpunkter där du kan sortera avfall av olika typ, såsom metall-, glas- och blandavfall. Du får tilläggsinformation om återanvändning och avfallshantering i Pyhä-Luostos naturum Naava och på webbsidorna för skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns torrtoaletter vid stugorna och eldplatserna.
 • Toaletter vid Isokuru och Rykimäkero kotor, Karhunjuomalampi raststuga, Huttuloma ödestuga, Huttujärvi hyrestuga, Lampivaara skärmskydd och Ukko-Luosto utsiksstuga töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp i den. 
 • Vid andra rastplatserna finns det torrtoaletter där kan man lägga avfall som förmultnar.
 • I Pyhä-Luostos naturum Naava finns det tillgängliga toaletter och vid Isokuru kåta och Rykimäkero finns det tillgängliga torrtoaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Man får tälta i skärmskyddens och kåtornas omedelbara närhet. Man får också övernatta i skärmskydden och kåtorna på området.

Ödestugor

Hyresstugor

En grå stuga i en björkskog. Framför stugan finns det trätrappor som leder till stranden av en liten bäck och en träbro över bäcken.

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • I Pyhä-Luostos naturum Naava finns all service i samma plan och det finns tillgänglig toalett i byggnaden. Byggnaden är tillgänglig med rullstol, och inga trösklar hindrar framfarten.
 • Till Rykimäkero kommer man längs en jämn sandstig (ca 300 m) som är tillgänglig med rullstol.
 • Det finns tillgänglig toaletter såväl vid Isokuru kåta som vid Rykimäkero.

En eldplats i skogen vid en vandringsled. En vandrare går längs stigen. Blåbärkvistar växer bredvid leden.

Övrig service i omnejden