Leder i Pyhä-Luosto

Två vandrare och en hund sett ovanifrån på spångar i höstfärgad myrnatur.

 

Vi rekommenderar i Pyhä-Luosto

Informationstavlor i korsningen av spångar. Fjäll i bakgrunden. Tunturiaapa naturstig, 7 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Sommarled, vandringstid 2–3 timmar
Lätt vandringsled

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava

På leden har du den bästa panoramautsikten över fjällkedjans sydligaste krön.

Tunturiaapa naturstigens ruttbeskrivning

 

 

En damm med stenig strand i solskenet med ett rinnande vattenfall i bakgrunden.

Karhunjuomalampileden, 10 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Sommarled, vandringstid 3–4 timmar

Medelsvår led bl.a. på grund av branta trappkonstruktioner

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava

Längs leden finns nationalparkens mest kända sevärdheter: vattenfallet Pyhäkasteenputous, kanjonen Isokuru och åsen Uhriharju.

Karhunjuomalampiledens ruttbeskrivning

En lavskrika landar på vandrarens hand. Det växer skog i bakgrunden.

Pyhä-Luosto vandringsled, 30 km/riktning

 

Sommarled, vandringstid 2-3 dagar. Under vintern längs nätverken av skidspår.

Medelsvår led.
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi) eller Pyhä-Luosto naturum Naava

Utsikt från Ukko-Luosto, Lampivaara ametistgruva, Isokuru, vattenfallet Pyhänkasteenputous och tjärnen Pyhänkasteenlampi.

Pyhä-Luosto vandringsledens ruttbeskrivning

 

 Andra leder

Två vandrare promenerar på toppen av fjället.

Ukko-Luostos krön, 4-6,5 km

 

Sommarled, vandringstid 3–5 timmar.

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Från Ukko-Luostos krön öppnar sig en fantastisk utsikt.

Ukko-Luostos kröns ruttbeskrivning

 
 

 

Hjortron växer famför spångar i skogen.

Poropolkuleden, 7 km, rundslinga

 

Sommarled, vandringstid 2–3 timmar

Lätt men på platser våt vandringsled

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava
Renskiljningsplats, rester av en flottningsstuga

Poropolkuledens ruttbeskrivning

 

 

En utsikt över skogar från en hög topp med fjäll i bakgrunden.

Luosto-Yli-Luostoleden, 8-12 km/riktning

 

Sommarled, vandringstid 4–6 timmar

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti eller Luostonluoma parkeringsplats (utflyktskarta.fi)

Fjärrlandskapet mot Ukko-Luosto och den omgivande myren samt Yli-Luosto gamla ödestuga

Luosto-Yli-Luostoledens ruttbeskrivning

 

En tallskog med utsikt över trädtopparna till ett fjäll.

Rykimäkuruleden, 12-14 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Sommarled, vandringstid 3–4 timmar.

Lätt vandringsled.
Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi)

Rykimäkero njalla och timmerbod, Lampivaara ametistgruva, Rykimäkuru.

Rykimäkuruledens ruttbeskrivning

 

I förgrunden en krypljung och stenar, ett fjäll i bakgrunden.

Erövring av Noitatunturi, 14,5 km, rundslinga

 

Sommarled, vandringstid 5–6 timmar.
Svår led
Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava

Noitatunturis krön som är den högsta punkten i Pyhä-Luosto nationalpark, Kuorinkikuru och Isokuru kanjoner, Uhriharju ås

Erövring av Noitatunturi ruttbeskrivning

 

 

En gammal trästuga i den somriga naturen. Fjäll i bakgrunden.

Luosto vandringsnaturstig, 17 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Sommarled, vandringstid 6–8 timmar.

Medelsvår led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Urskogarna i Luosto, aapamyrarna, Ukko-Luosto utsiktsplats.

Luosto vandringsnaturstigens ruttbeskrivning

 

 

Två personer med en hund i koppel går i skogen.

Ukko-Luosto vandringsled, 18 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Sommarled, vandingstid 3-6 timmar

Medelsvår led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Lampivaara ametistgruva, Ukko-Luostos gamla skogar. 

Ukko-Luosto vandringsledens ruttbeskrivning

 

 

Terrängcykelleder


En terrängcykel lutar mot en tall i skogen med fjäll i bakgrunden.

Ukko-Luosto runt på terrängcykling, 18 km, rundslinga

 Tillgänglig torrtoalett symbol.

Sommarled, vandringstid 2 timmar

Lätt led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), terrängcykelleder karta (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska) 

Ukko-Luosto runt på terrängcykling ruttbeskrivning

 

En cyklist i skogen.

Rykimäkuruleden på terrängcykling, 12 km,  rundslinga  

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Sommarled, vandringstid 2 timmar

En normal led
Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi), terrängcykelleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf 3,4 Mt, på finska och engelska)

Rykimäkuruleden på terrängcykling ruttbeskrivning  

 

Uppifrån luften syns två cyklister på en cykkelled. I bakgrunden finns fjäll med en kanjon i mitten.

Luosto-Pyhä terrängcyklingled, 35 km

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Sommarled, vandringstid 4-6 timmar

Till största delen lätt, ställvis normal led

Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi) eller Pyhä-Luosto naturum Naava, terrängcykelleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf  3,4 Mt, på finska och engelska)

Luosto-Pyhä terrängcyklingled ruttbeskrivning  

 

Snöskoleder

Ett soligt vinterlandskap med en vandrare med snöskor på fötterna.

Luosto-Torvisen Maja snöskoled, 8 km, rundslingaVinterled, vandringstid 2-3 timmar

Normal led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Luosto-Torvisen Maja snöskoled ruttbeskrivning 

 

 

Ett soligt vinterlandskap med en vandrare med snöskor på fötterna.

Lampivaara snöskoled, 10 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Vinterled, vandringstid 2-3 timmar

Normal led

Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Lampivaara snöskoled ruttbeskrivning 

 

 

Vinterlandskap med ett fågeltorn. En vandrare står vid tornet med en hund.

Tunturiaapa naturstig (snöskoled), 8 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Vinterled, vandringstid 2 timmar

Lätt led (normal till krävande på etapper med trappor)
Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava, vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Tunturiaapa naturstig (snöskoled) ruttbeskrivning 

 

 

Vintercykelleder


En cyklist i vinterskogen.

Lampivaara vintercykelled, 10 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Vinterled, vandringstid 2,5 timmar

Normal led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi)

Lampivaara vintercykelled ruttbeskrivning 

 

 

Två glada cyklister ler i bilden med terrängcyklar i den snöiga skogen.

Tunturiaapa vintercykelled, 8,5 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Vinterled, vandringstid 2 timmar

Lätt led (ibland normal led på grund av föret)

Längden på leden varierar mellan 6,5-10,5 km med olika alternativ

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava, vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Tunturiaapa vintercykelled ruttbeskrivning 

Två cyklar lutar mot träskyltar. Vinterfjälllandskap i backgrundet.

Pyhä Vildmarksleden, 31-33 km, rundslinga

 

Vintercycklingsled, cycklingstid 4-6 timmar
Medelsvår / krävande (längd, vinterväderförhållanderna)

Den här längre cykelleden tar dig cycklande runt Pyhätunturi’s fem fjälltoppar. Upplev vildmarkens atmosfär, se de finaste landskaperna i södra delen av nationalparken, rymliga landskap vid myrarna och många ålders skogar.

Pyhä Vildmarksledens ruttbeskrivning

 

 

Skidleder


Skidor och stavar lutar mot en stor tall i den snötäckta skogen.

Ukko-Luosto spårslinga, 18 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Vinterled, för skidåkning, vandringstid 2-4 timmar

Normal led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Ukko-Luosto spårslinga ruttbeskrivning 

 

 

Vinterlandskap med en skidåkare i spåren.

Rykimäkuruleden (skidspår), 14 km, rundslinga

Tillgänglig torrtoalett symbol.

Vinterleder, leden är öppen för skidåkning från och med vecka 8 när spåret har satts i.

Normal led, vandringstid 2-4 timmar
Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi)

Rykimäkuruleden (skidspår) ruttbeskrivning 

 

 

En timmerstuga med en tjock lager av snö på taket. Det finns längdspåren framför stugan.

Luosto-Pyhä skidspår, circa 38 km / riktning

 

Vinterled, leden är öppen för skidåkning från och med vecka 8 när spåret har satts i 

Vandringstid 4-7 timmar

Normal till krävande led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Luosto-Pyhä skidspår ruttbeskrivning 

Pyhä-Luosto © Metsähallitus