Leder i Pyhä-Luosto

Två vandrare och en hund sett ovanifrån på spångar i höstfärgad myrnatur.

 

Vi rekommenderar på Pyhä-Luosto 

Informationstavlor i korsningen av spångar. Fjäll i bakgrunden. Tunturiaapa naturstig, 7 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 2–3 timmar
Lätt vandringsled

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava

Uppe i fågeltornet har du den bästa panoramautsikten över fjällkedjans sydligaste krön.

Tunturiaapa naturstigens ruttbeskrivning

 

 

En damm med stenig strand i solskenet med ett rinnande vattenfall i bakgrunden.

Karhunjuomalampileden, 10 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 3–4 timmar

Medelsvår led bl.a. på grund av branta trappkonstruktioner

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava

Längs leden finns nationalparkens mest kända sevärdheter: vattenfallet Pyhäkasteenputous, kanjonen Isokuru och åsen Uhriharju.

Karhunjuomalampiledens ruttbeskrivning

En lavskrika landar på vandrarens hand. Det växer skog i bakgrunden.

Pyhä-Luosto vandringsled, 30 km/riktning

 

Sommarled, vandringstid 2-3 dagar. Under vintern längs nätverken av skidspår.

Medelsvår led.
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi) eller Pyhä-Luosto naturum Naava

Utsikt från Ukko-Luosto, Lampivaara ametistgruva, Isokuru, vattenfallet Pyhänkasteenputous och tjärnen Pyhänkasteenlampi.

Pyhä-Luosto vandringsledens ruttbeskrivning

 

 Andra leder

Två vandrare promenerar på toppen av fjället.

Ukko-Luostos krön, 4-6,5 km

 

Sommarled, vandringstid 3–5 timmar.

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Från Ukko-Luostos krön öppnar sig en fantastisk utsikt.

Ukko-Luostos kröns ruttbeskrivning

 
 

 

Hjortron växer famför spångar i skogen.

Poropolkuleden, 7 km, rundslinga

 

Sommarled, vandringstid 2–3 timmar

Lätt men på platser våt vandringsled

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava
Renskiljningsplats, rester av en flottningsstuga

Poropolkuledens ruttbeskrivning

 

 

En utsikt över skogar från en hög topp med fjäll i bakgrunden.

Luosto-Yli-Luostoleden, 8-12 km/riktning

 

Sommarled, vandringstid 4–6 timmar

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti eller Luostonluoma parkeringsplats (utflyktskarta.fi)

Fjärrlandskapet mot Ukko-Luosto och den omgivande myren samt Yli-Luosto gamla ödestuga

Luosto-Yli-Luostoledens ruttbeskrivning

 

En tallskog med utsikt över trädtopparna till ett fjäll.

Rykimäkuruleden, 12-14 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 3–4 timmar.

Lätt vandringsled.
Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi)

Rykimäkero njalla och timmerbod, Lampivaara ametistgruva, Rykimäkuru.

Rykimäkuruledens ruttbeskrivning

 

I förgrunden en krypljung och stenar, ett fjäll i bakgrunden.

Erövring av Noitatunturi, 14,5 km, rundslinga

 

Sommarled, vandringstid 5–6 timmar.
Svår led
Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava

Noitatunturis krön som är den högsta punkten i Pyhä-Luosto nationalpark, Kuorinkikuru och Isokuru kanjoner, Uhriharju ås

Erövring av Noitatunturi ruttbeskrivning

 

 

Luosto vandringsnaturstig, 17 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 6–8 timmar.

Medelsvår led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Urskogarna i Luosto, aapamyrarna, Ukko-Luosto utsiktsplats.

Luosto vandringsnaturstigens ruttbeskrivning

 

 

Ukko-Luosto vandringsled, 18 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandingstid 3-6 timmar

Medelsvår led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Lampivaara ametistgruva, Ukko-Luostos gamla skogar. 

Ukko-Luosto vandringsledens ruttbeskrivning

 

 

Terrängcykelleder


Ukko-Luosto runt på terrängcykling, 18 km, rundslinga

 Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 2 timmar

Lätt led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), terrängcykelleder karta (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska) 

Ukko-Luosto runt på terrängcykling ruttbeskrivning

 

Rykimäkuruleden på terrängcykling, 12 km,  rundslinga  

torrtoalett för rörelsehämmade

Sommarled, vandringstid 2 timmar

En normal led
Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi), terrängcykelleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf 3,4 Mt, på finska och engelska)

Rykimäkuruleden på terrängcykling ruttbeskrivning  

 

Luosto-Pyhä terrängcyklingled, 35 km

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 4-6 timmar

Till största delen lätt, ställvis normal led

Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi) eller Pyhä-Luosto naturum Naava, terrängcykelleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf  3,4 Mt, på finska och engelska)

Luosto-Pyhä terrängcyklingled ruttbeskrivning  

 

Snöskoleder

Luosto-Torvisen Maja snöskoled, 8 km, rundslingaVinterled, vandringstid 2-3 timmar

Normal led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Luosto-Torvisen Maja snöskoled ruttbeskrivning 

 

 

Lampivaara snöskoled, 10 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. 

Vinterled, vandringstid 2-3 timmar

Normal led

Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Lampivaara snöskoled ruttbeskrivning 

 

 

Tunturiaapa naturstig (snöskoled), 8 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterled, vandringstid 2 timmar

Lätt led (normal till krävande på etapper med trappor)
Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava, vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Tunturiaapa naturstig (snöskoled) ruttbeskrivning 

 

 

Vintercykelleder


Lampivaara vintercykelled, 10 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterled, vandringstid 2,5 timmar

Normal led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi)

Lampivaara vintercykelled ruttbeskrivning 

 

 

Tunturiaapa vintercykelled, 8,5 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterled, vandringstid 2 timmar

Lätt led (ibland normal led på grund av föret)

Längden på leden varierar mellan 6,5-10,5 km med olika alternativ

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava, vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Tunturiaapa vintercykelled ruttbeskrivning 

Två cyklar lutar mot träskyltar. Vinterfjälllandskap i backgrundet.

Pyhä Vildmarksleden, 31-33 km, rundslinga

 

Vintercycklingsled, cycklingstid 4-6 timmar
Medelsvår / krävande (längd, vinterväderförhållanderna)

Den här längre cykelleden tar dig cycklande runt Pyhätunturi’s fem fjälltoppar. Upplev vildmarkens atmosfär, se de finaste landskaperna i södra delen av nationalparken, rymliga landskap vid myrarna och många ålders skogar.

Pyhä Vildmarksledens ruttbeskrivning

 

 

Skidleder


Ukko-Luosto spårslinga, 18 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterled, för skidåkning, vandringstid 2-4 timmar

Normal led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Ukko-Luosto spårslinga ruttbeskrivning 

 

 

Rykimäkuruleden (skidspår), 14 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterleder, leden är öppen för skidåkning från och med vecka 8 när spåret har satts i.

Normal led, vandringstid 2-4 timmar
Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi)

Rykimäkuruleden (skidspår) ruttbeskrivning 

 

 

Luosto-Pyhä skidspår, circa 38 km / riktning

 

Vinterled, leden är öppen för skidåkning från och med vecka 8 när spåret har satts i 

Vandringstid 4-7 timmar

Normal till krävande led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Luosto-Pyhä skidspår ruttbeskrivning 

Pyhä-Luosto © Metsähallitus

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset