Leder i Pyhä-Luosto

Två vandrare och en hund sett ovanifrån på spångar i höstfärgad myrnatur.

 

Vi rekommenderar på Pyhä-Luosto 

Informationstavlor i korsningen av spångar. Fjäll i bakgrunden. Tunturiaapa naturstig, 7 km, rundslinga

Vandringsled symbol. Naturstig symbol. Snöskoled symbol. Utsiktstorn. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Kåta symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 2–3 timmar
Lätt vandringsled

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava

Uppe i fågeltornet har du den bästa panoramautsikten över fjällkedjans sydligaste krön.

Tunturiaapa naturstigens ruttbeskrivning

 

 

En damm med stenig strand i solskenet med ett rinnande vattenfall i bakgrunden.

Karhunjuomalampileden, 10 km, rundslinga

Vandringsled symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 3–4 timmar

Medelsvår led bl.a. på grund av branta trappkonstruktioner

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava

Längs leden finns nationalparkens mest kända sevärdheter: vattenfallet Pyhäkasteenputous, kanjonen Isokuru och åsen Uhriharju.

Karhunjuomalampiledens ruttbeskrivning

En lavskrika landar på vandrarens hand. Det växer skog i bakgrunden.

Pyhä-Luosto vandringsled, 30 km/riktning

Vandring symbol. Ski på skidspår symbol. Skärmskydd symbol. Kåta symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol. Ödestuga symbol. Hyresstuga symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 2-3 dagar. Under vintern längs nätverken av skidspår.

Medelsvår led.
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi) eller Pyhä-Luosto naturum Naava

Utsikt från Ukko-Luosto, Lampivaara ametistgruva, Isokuru, vattenfallet Pyhänkasteenputous och tjärnen Pyhänkasteenlampi.

Pyhä-Luosto vandringsledens ruttbeskrivning

 

 Andra leder

Två vandrare promenerar på toppen av fjället.

Ukko-Luostos krön, 4-6,5 km

Vandringsled symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 3–5 timmar.

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Från Ukko-Luostos krön öppnar sig en fantastisk utsikt.

Ukko-Luostos kröns ruttbeskrivning

 

 

Hjortron växer famför spångar i skogen.

Poropolkuleden, 7 km, rundslinga

Vandring symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 2–3 timmar

Lätt men på platser våt vandringsled

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava
Renskiljningsplats, rester av en flottningsstuga

Poropolkuledens ruttbeskrivning

 

En utsikt över skogar från en hög topp med fjäll i bakgrunden.

Luosto-Yli-Luostoleden, 8-12 km/riktning

Vandringsled symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol. 

Sommarled, vandringstid 4–6 timmar

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti eller Luostonluoma parkeringsplats (utflyktskarta.fi)

Fjärrlandskapet mot Ukko-Luosto och den omgivande myren samt Yli-Luosto gamla ödestuga

Luosto-Yli-Luostoledens ruttbeskrivning

 

En tallskog med utsikt över trädtopparna till ett fjäll.

Rykimäkuruleden, 12-14 km, rundslinga

Fotvandring symbol. Cykelled symbol. Skidspår symbol. Skärmskydd symbol. Kåta symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 3–4 timmar.

Lätt vandringsled.
Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi)

Rykimäkero njalla och timmerbod, Lampivaara ametistgruva, Rykimäkuru.

Rykimäkuruledens ruttbeskrivning

I förgrunden en krypljung och stenar, ett fjäll i bakgrunden.

Erövring av Noitatunturi, 14,5 km, rundslinga

Fotvandring symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Kåta symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 5–6 timmar.
Svår led
Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava

Noitatunturis krön som är den högsta punkten i Pyhä-Luosto nationalpark, Kuorinkikuru och Isokuru kanjoner, Uhriharju ås

Erövring av Noitatunturi ruttbeskrivning

Luosto vandringsnaturstig, 17 km, rundslinga

Fotvandring symbol. Naturstig symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Hyresstuga symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 6–8 timmar.

Medelsvår led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Urskogarna i Luosto, aapamyrarna, Ukko-Luosto utsiktsplats.

Luosto vandringsnaturstigens ruttbeskrivning

Ukko-Luosto vandringsled, 18 km, rundslinga

Fotvandring symbol. Cykelled symbol. Skidspår symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Kåta symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandingstid 3-6 timmar

Medelsvår led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Lampivaara ametistgruva, Ukko-Luostos gamla skogar. 

Ukko-Luosto vandringsledens ruttbeskrivning

 

Terrängcykelleder


Ukko-Luosto runt på terrängcykling, 18 km, rundslinga

 Cykelled symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Kåta symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 2 h

Lätt led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), terrängcykelleder karta (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska) 

Ukko-Luosto runt på terrängcykling ruttbeskrivning

Rykimäkuruleden på terrängcykling, 12 km,  rundslinga  

Cykelled symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Kåta symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol. torrtoalett för rörelsehämmade Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 2

En normal led
Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi), terrängcykelleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf 3,4 Mt, på finska och engelska)

Rykimäkuruleden på terrängcykling ruttbeskrivning  

Luosto-Pyhä terrängcyklingled, 35 km

Cykelled symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Kåta symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol. Hyresstuga symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Sommarled, vandringstid 4-6 h

Till största delen lätt, ställvis normal led

Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi) eller Pyhä-Luosto naturum Naava, terrängcykelleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf  3,4 Mt, på finska och engelska)

Luosto-Pyhä terrängcyklingled ruttbeskrivning  

Snöskoleder

Luosto-Torvisen Maja snöskoled, 8 km, rundslinga

Snöskor symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. torrtoalett Parkeringsplats symbol.

Vinterled, vandringstid 2-3 timmar

Normal led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Luosto-Torvisen Maja snöskoled ruttbeskrivning 

 

Lampivaara snöskoled, 10 km, rundslinga

Snöskor symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol. 

Vinterled, vandringstid 2-3 timmar

Normal led

Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Lampivaara snöskoled ruttbeskrivning 

 

Tunturiaapa naturstig (snöskoled), 8 km, rundslinga

Snöskor symbol. Fågeltornet symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Kåta symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled, vandringstid 2 timmar

Lätt led (normal till krävande på etapper med trappor)
Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava, vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Tunturiaapa naturstig (snöskoled) ruttbeskrivning 

 

 

Vintercykelleder


Lampivaara vintercykelled, 10 km, rundslinga

Cykelled symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled, vandringstid 2,5 timmar

Normal led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi), vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi)

Lampivaara vintercykelled ruttbeskrivning 

Tunturiaapa vintercykelled, 8,5 km, rundslinga

Cykelled symbol. Fågeltornet symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Kåta symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled, vandringstid 2 timmar

Lätt led (ibland normal led på grund av föret)

Längden på leden varierar mellan 6,5-10,5 km med olika alternativ

Startpunkt: Pyhä-Luosto naturum Naava, vinterleder karta (julkaisut.metsa.fi, pdf, på finska och engelska)

Tunturiaapa vintercykelled ruttbeskrivning 

Två cyklar lutar mot träskyltar. Vinterfjälllandskap i backgrundet.

Pyhä Vildmarksleden, 31-33 km, rundslinga

Cykelled symbol. Ski på skidspår symbol. Skärmskydd symbol. Kåta symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol. Ödestuga symbol. Hyresstuga symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Vintercycklingsled, cycklingstid 4-6 h
Medelsvår / krävande (längd, vinterväderförhållanderna)

Den här längre cykelleden tar dig cycklande runt Pyhätunturi’s fem fjälltoppar. Upplev vildmarkens atmosfär, se de finaste landskaperna i södra delen av nationalparken, rymliga landskap vid myrarna och många ålders skogar.

Pyhä Vildmarksledens ruttbeskrivning

Skidleder


Ukko-Luosto spårslinga, 18 km, rundslinga

Skidspår symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Kåta symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled, för skidåkning, vandringstid 2-4 timmar

Normal led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Ukko-Luosto spårslinga ruttbeskrivning 

 

 

Rykimäkuruleden (skidspår), 14 km, rundslinga

Skidspår symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. kåta Raststuga (ej övernattning) symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.   

Vinterleder, leden är öppen för skidåkning från och med vecka 8 när spåret har satts i.

Normal led, vandringstid 2-4 timmar
Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi)

Rykimäkuruleden (skidspår) ruttbeskrivning 

 

Luosto-Pyhä skidspår, circa 38 km / riktning

Skidspår symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Kåta symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol. Ödestuga symbol. Hyresstuga symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.  

Vinterled, leden är öppen för skidåkning från och med vecka 8 när spåret har satts i 

Vandringstid 4-7 timmar

Normal till krävande led
Startpunkt: Luoston portti (utflyktskarta.fi)

Luosto-Pyhä skidspår ruttbeskrivning 

Pyhä-Luosto © Metsähallitus

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset