Vinterleder i Pyhä-Luosto

Skidleder, 150 km

Landskapen i Pyhä-Luosto nationalpark är en dröm för skidåkaren. Packa matsäck och ta god tid på dig i spåret! I området finns cirka 150 km underhållna skidspår. En erfaren skidåkare kan skida från ett fjäll till ett annat under en dagstur och åka tillbaka med SkiBus. Alla underhållna spår i nationalparken lämpar sig för skidåkning i både klassisk stil och fristil. Det finns 40 km upplysta spår, så du kan avsluta en dag i skidbackarna med en skidtur. Ta en paus under skidturen i ett skidcafé. Spårkartor delas ut av företagare i regionen och i Naava naturum. Mer information om spårens skick finns här (pyha.fi, på engelska)

 

Populära skidleder:

Ukko-Luosto spårslinga, 18 km, rundslinga

Skidspår symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Kåta symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled, för skidåkning
Normal led, vandringstid 2-4 timmar

Ett skönt kuperat spår som leder runt fjället, genom Luostos urskogar och upp på Lampivaara, så att hemfärden blir fartfylld.

 

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan även påbörja utflykten från Luostonluoma parkeringsplats (utflyktskarta.fi). Koordinater: WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskydd, Ukko-Laavu skärmskydd och kåtan Ukko-Kota, Lampivaara skärmskydd (utflyktskarta.fi) samt Torvinens och Lampivaaras spårcaféer; vid rastplatserna finns toalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns en handikappanpassad toalett.

Sevärdheter
Lampivaara ametistgruva, Ukko-Luostos gamla skogar.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Det tydliga spåret följer sommarleden, som är markerad med blåvita vandrar-/skidsymboler på korta trästolpar. I korsningarna finns skyltar.

Rekommenderad färdriktning: Leden skidas ofta motsols, men om du åker medsols är etappen från Lampivaara norrut mot Ukko-Laavu skärmskydd markerad som mycket krävande, eftersom spåret utför backen i den riktningen är brant och slingrande.

Du kan åka leden både medsols och motsols, men de flesta väljer att åka motsols, det vill säga från Luoston portti mot Torvisen Maja. Leden sluttar först lätt uppåt förbi Tikkalaavu skärmskydd och klättrar sedan upp i passet mellan Ukko-Luosto och Keski-Luosto, som under förvintern står snötäckt i sin vinterskrud. Ett kort utförslut går förbi Luostonloma parkeringsplats mot mysiga Torvisen Maja, regionens äldsta café som fortfarande drivs utan el. Spåret fortsätter väster om Ukko-Luosto i kuperad terräng mellan gamla furor. När du närmar dig rastplatsen vid Ukko-Laavu skärmskydd börjar Ukko-Luostos storslagna kala fjällbranter skymta fram mellan träden. Landskapet är fint från Ukko-Luosto fram till fjället. Från skärmskyddet fortsätter leden med mindre backar fram till den brantare stigningen före Lampivaara. I Lampivaara finns ett skärmskydd och skidcafé, samt en ametistgruva som är öppen för besökare. Resten av leden tillbaka till Luosto är snabb utförsbacke.

Observera
Leden rekommenderas inte för nybörjare eftersom det finns några relativt branta utförsbackar, snabba kurvor och långa uppförsbackar. Skidleden sätts i skick så fort det finns tillräckligt mycket natursnö och beroende på snöläget är spåret öppet fram till mitten eller slutet av april. Det är inte tillåtet att vandra, använda snöskor eller vintercykla på spåret.

Rykimäkuruleden (skidspår), 14 km, rundslinga

Skidspår symbol. Eldplats symbol.  Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol.  Kåta symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterleder, leden är öppen för skidåkning från och med vecka 8 när spåret har satts i
Normal led, vandringstid 2-4 timmar

Utmed leden kan du beundra den storslagna ravinen Rykimäkuru, den mysiga raststugan vid Pyhälampi och vyerna från Lampivaara samt njuta av fartens tjusning i utförsbackarna.

Startpunkt
Adress: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi) längs Pyhä–Luosto-landsvägen (cirka 19 km från Pyhä i riktning mot Luosto, cirka 5,5 km från Luosto).  
Koordinater: WGS84 lat: 67° 07.1405' lon: 26° 58.8467'
ETRS-TM35FIN N: 7444644m O: 499169m

Utflyktskonstruktioner
Rykimäkero kåta och eldplats, Rykimäkuru skärmskydd (utflyktskarta.fi), Pyhälampi raststuga och skärmskydd samt Lampivaara skärmskydd (utflyktskarta.fi); vid alla rastplatser finns en torrtoalett och en vedbod. I Lampivaara och i Rykimäkero finns handikappanpassad toalett. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns ett spårcafé. I Rykimäkero finns en hushållsvattenbrunn där man får dricksvatten året runt.

Sevärdheter
Rykimäkero njalla och timmerbodLampivaara ametistgruva, Rykimäkuru

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Där leden följer sommarleden är den markerad med orangeröda kvadrater på träden. På vissa platser går spåret en annan rutt (vid Pyhälampi och Rykimäkero). I korsningarna finns skyltar.

Rekommenderad färdriktning: Motsols, det vill säga från Rykimäkero parkeringsplats mot Lampivaara. Om du åker medsols är utförslöporna brantare och en av dem slutar med en tvär sväng.

 

Spåret står i förbindelse med Pyhä-Luostos spårnät med skidåkare startar vanligtvis från Rykimäkero parkeringsplats. Spåret börjar från norra ändan av parkeringsplatsen och går en sväng fram till Rykimäkero där det sedan stiger ganska brant i cirka en kilometer mot Lampivaara skidcafé. Från Lampivaara kan du beundra den vackra utsikten mellan träden och spåret fortsätter söderut från caféet utför sluttningen mellan snötyngda träd mot Pyhälampi raststuga och skärmskydd. Från Pyhälampi stiger leden över Latvavaaras sluttningar och går sedan utför igen till Pyhäjoki älv. Efter ett stycke längs älven stiger leden till Rykimäkuru skärmskydd, som ligger vid den ståtliga ravinen Rykimäkuru. Resten av leden fram till parkeringsplatsen går genom vacker skog i relativt jämn terräng. Den sista rastplatsen är Rykimäkero kåta, där du hittar en gammal njalla och timmerbod.

Observera
Skidleden är öppen från och med vecka 8 beroende på snöläget fram till mitten eller slutet av april. Det är inte tillåtet att vandra, använda snöskor eller vintercykla på spåret.

Luosto-Pyhä skidspår, circa 38 km / riktning

 Skidspår symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Kåta symbol. Raststuga (ej övernattning) symbol. Ödestuga symbol. Hyresstuga symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled, leden är öppen för skidåkning från och med vecka 8 när spåret har satts i 
Normal till krävande led, vandringstid 4-7 timmar

En storslagen längre skidled utmed fjällkedjan från Luosto till Pyhä. 

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan börja vandringen från Naava naturum, Luontotie 1 98530 Pyhätunturi.
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m

Utflyktskonstruktioner
Huttuloma ödestugaHuttujärvi och Kuukkeli hyresstugor (vid hyrstugorna finns även en bastu), Kapusta och Pyhälampi raststugorna, OravalampiPorontahtoma och Lampivaara skärmskydd och Lampivaaras spårcaféer (utflyktskarta.fi), Kiimaselkä raststugorna och skärmskydd; vid alla rastplatser finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. Du kan också göra en avstickare till Karhunjuomalampi raststuga (2,5 km/riktning).

Sevärdheter
Ukko-Luostos gamla skogar, Lampivaara ametistgruva.

 

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Leden är ett tydligt spår som till största delen följer sommarleder med många olika ledmarkeringar. I korsningarna finns skyltar.

Rekommenderad färdriktning: Färdriktningen är i allmänhet från Luosto till Pyhä, eftersom utförslöporna är längre och vyerna vackrare. 

Leden börjar i närheten av skidbackarna vid Luoston portti och stiger först mot Lampivaara, där du hittar din första rastplats och ett skidcafé. Från Lampivaara susar du behändigt nerför backen mot Pyhälampi raststuga. Från Pyhälampi slingrar spåret uppför Latvavaara, dyker nedåt nära Kuukkeli hyresstuga och klättar sedan på nytt uppåt mot Porontahtoma skärmskydd och Kapusta raststuga. Spårets högsta punkt finns på Kapusta och med lite tur får du skida genom skog i vinterskrud med snötyngda grenar. Spåret fortsätter utför mot Huttujärvi hyresstuga. Därifrån får du välja om du vill åka den kortare leden via Kiimaselkä eller ta en längre tur runt Pyhä fjällkedja via raststugorna vid Salmiaapa och Haarainselkä. Om du väljer den kortare leden åker du efter en liten höjd förbi Huttuloma ödestuga och fortsätter sedan utför en flack sluttning mot Kiimaselkä raststuga. Resten av leden mot Pyhä går över myrmark och genom skogar där fjällandskapet skymtar mellan träden. Det går bra att åka turresan eller returresan med SkiBus.

Observera
Skidleden är öppen från och med vecka 8 beroende på snöläget fram till mitten eller slutet av april. Det är inte tillåtet att vandra, använda snöskor eller vintercykla på spåret.

Snöskoleder 19,1 km

På snöskor får du njuta av friden i nationalparken. Ta en tur i skogen längs Tunturiaapa naturstig eller vandra bland snötyngda träd till Pikku-Luosto. I Pyhä-Luosto nationalpark och dess omgivning finns det totalt cirka 19 km markerade snöskoleder. Pyhä har 7,8 km leder huvudsakligen längs Tunturiaapa naturstig (7 km). Luosto har 11,3 km leder i form av en rundslinga till Lampivaara (10 km) och en 4,5 km lång avstickare över Ukko-Luosto till Torvisen Maja. Snöskovandrare får också använda lederna som är avsedda för vintercykling. I Pyhä börjar lederna från Pyhä-Luostos naturum Naava och i Luosto från Luoston portti i närheten av skidbackarna. Observera att föret kan påverka i vilket skick lederna är och att de inte underhålls separat. Pyhä-Luosto vinterleder finns på vinterledskartan (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska)

Snöskolederna är markerade i terrängen med reflekterande blåa plogningsmärken. Sällskapsdjur är välkomna men ska hållas kopplade. Snöskor kan du hyra av företagare i regionen.

Luosto-Torvisen Maja snöskoled, 4,5 km / riktning

Snöskor symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled
Normal led, vandringstid 2-3 timmar

Fin utsikt mellan träden från fjällkrönet, krokiga urskogstallar och rast på skidcafé är ledens höjdpunkter.

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan även starta från Luostonloma parkeringsplats (utflyktskarta.fi) (Torvinens stuga). Koordinater WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi); torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Fjällandskapet som skymtar mellan träden och Luostos urskogar.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blåa plogningsmärken, i korsningarna bruna metallskyltar

Rekommenderad färdriktning: Leden är enkelriktad.

Leden börjar vid Luoston portti och går först över parkeringen vid skidbackarna till det nordvästra hörnet. I skogskanten bredvid pistrestaurangen visar en brun skylt var snöskoleden börjar. Stigen går först till Tikkalaavu skärmskydd och fortsätter sedan brant uppåt mot Ukko-Luostos norra krön. Ledens högsta punkt är en magisk plats, i synnerhet när skogen vilar under sin vinterskrud och trädens grenar är snötyngda. Leden fortsätter längs krönet norrut och skogen blir ställvis glesare så att du kan beundra det storslagna fjällandskapet. Till slut går stigen nedåt till skidspåret som går runt Ukko-Luosto och Torvisen Maja lyser röd mellan träden. Leden är en avstickare så återfärden går längs samma led.

Observera
Leden är ställvis brant och kan vara hal. Vandrare bör beakta att snömassor kan falla från träden under vissa omständigheter på vintern.

Lampivaara snöskoled, 10 km, rundslinga

Snöskor symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled
Normal led, vandringstid 2-3 timmar

Leden slingrar fram till foten av ståtliga Ukko-Luosto och genom gammelskogen över Pikku-Luostos krön. I Lampivaara kan du besöka ametistgruvan och hitta en egen ametist.

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan även starta från Luostonloma parkeringsplats (utflyktskarta.fi) (Torvinens stuga). Koordinater WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Lampivaara skärmskydd och Lampivaaras spårcaféer (utflyktskarta.fi); vid rastplatserna finns toalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns en handikappanpassad toalett.

Sevärdheter 
Lampivaara ametistgruva, Pikku-Luosto gammelskog och fjällkrönet

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blåa plogningsmärken, i korsningarna bruna metallskyltar

Rekommenderad färdriktning: motsols

Leden börjar från Luoston portti, där den först går i närheten av skidspåret och i skogsdungen till höger om spåret. Efter cirka 300 m svänger leden av till höger från skidspåret och börjar stiga mot Ukko-Luostos sluttning. Leden går nästan fram till kalfjället och sedan förbi ett litet stugområde. Strax före Ukko-Luosto parkeringsplats svänger snöskoleden av till höger. Leden slingrar fram genom skogen på Ukko-Luostos sluttning, går över Pikku-Luostos nästan kala krön och kommer till slut fram till Lampivaara skärmskydd. På tillbakavägen följer leden servicevägen till Lampivaara genom skogen. Leden går på vänstra sidan av vägen och kommer tillbaka till den första delen av leden efter Ukko-Luosto parkeringsplats. Du kan vandra leden både medsols och motsols, men med snöskor är det lättare att vandra uppför branta backar, så den rekommenderade färdriktningen är motsols. Du kan också starta från Ukko-Luosto parkeringsplats.

Observera
Början och slutet av leden går längs en stig som också används till vintercykling. Cyklister är skyldiga att väja för fotgängare, men det är alltid bra att ta hänsyn till andra på leden.

Tunturiaapa naturstig (snöskoled), 7 km, rundslinga

Snöskor symbol. Fågeltornet symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd (för rörelsehämmade) symbol. Kåta symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled, vandringstid 2 timmar
Lätt led (normal till krävande på etapper med trappor)

Bekanta dig med naturen i Pyhä-Luosto nationalpark längs denna omväxlande led. Här får du se gammelskog, aapamyrar och nationalparkens finaste fjällandskap.

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m.

Utflyktskonstruktioner
Vid Tiaislaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi) finns en torrtoalett och en vedbod. Vid Isokuru kåta (utflyktskarta.fi) finns vedbod, skärmskydd och handikappanpassad toalett (med sugtank, inte kompost). Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Uppe i fågeltornet (utflyktskarta.fi) har du nationalparkens bästa panoramautsikt över Pyhä-Luosto fjällkedjas sydligaste krön.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blåa plogningsmärken, i korsningarna bruna metallskyltar

Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols

 

Från naturum Naava går leden först 600 m längs gång- och cykelleden intill Pyhäntie i riktning mot Kemijärvi. Från korsningen vid Kerontie går du 300 m längs en separat led som är markerad med blåa plogningsmärken längs skidspårets högra kant. Leden svänger av till höger bort från spåret i följande korsning och går djupare in i nationalparken genom gammelskogen. Om du vandrar leden medsols är den första rastplatsen Tiaislaavu skärmskydd invid myren. Härifrån fortsätter leden med en slinga över den öppna myren via Tunturiaapa fågeltorn med nationalparkens bästa utsikt över landskapet. Efter etappen över myren slingar leden fram genom slogen fram till Isokuru ravin. Här finns det trappor som på vintern kan vara snötäckta och svårframkomliga, eftersom inget vinterunderhåll utförs. Leden går ett kort stycke på botten av ravinen och fortsätter sedan 200 trappsteg uppåt mot Isokuru kåta. Även den här trappan kan vara svårframkomlig på vintern om snö har packats och hårdnat på trappstegen. Om du vill undvika trapporna på vintern kan du ta en genväg tillbaka till Tiaislaavu skärmskydd från fågeltornet. På Isokuru rastplats finns ett skärmskydd och en kåta. Från Isokuru fortsätter leden mot skidbackarna nedför backen längs nationalparkens gräns till etappen bredvid skidspåret i början av leden. Du kan vandra leden både medsols och motsols.

Observera
Leden har etapper med relativt långa trappor som inte underhålls på vintern. Trapporna kan vara snötäckta och svårframkomliga.

Vintercykelleder 20,5 km

På en fatbike kan du beundra Pyhäs stiliga fjällkedja från Tunturiaapa myr eller susa utför backen från Lampivaara i Luosto. I Pyhä-Luosto nationalpark och dess omgivning finns det drygt 20 km leder för vintercykling. Pyhä har 10,1 km leder i området kring Tunturiaapa via Isokuru kåta samt Tiaislaavu och Porolaavu skärmskydd. Luosto har 10,4 km leder i form av en rundslinga runt Lampivaara och Ahvenlampi samt en avstickare till Tikkalaavu skärmskydd. I Pyhä börjar lederna från Pyhä-Luostos naturum Naava och i Luosto från Luoston portti i närheten av skidbackarna. Observera att lederna underhålls en gång i veckan och att föret kan påverka i vilket skick lederna är. Pyhä-Luosto vinterleder finns på vinterledskartan (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska).

Vintercykellederna är markerade i terrängen med reflekterande blåa plogningsmärken. Lederna sladdas en gång i veckan med snöskoter och underhållet anpassas i mån av möjlighet till vädret. På vintercykellederna får du vintercykla, vandra eller använda snöskor. Sällskapsdjur är välkomna men ska hållas kopplade. Om du rör dig på cykel bör du observera att cyklister är skyldiga att väja för fotgängare. Fatbikes kan du hyra av företagare i regionen.

Lampivaara vintercykelled, 10 km, rundslinga

Cykelled symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled, vandringstid 2,5 timmar
Normal led

Leden går fram till foten av ståtliga Ukko-Luosto och upp på vackra Lampivaara, där du kan ta rast och gräva upp en egen ametist. 

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan även starta från Luostonloma parkeringsplats (utflyktskarta.fi) (Torvinens stuga). Koordinater WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Lampivaara skärmskydd och Lampivaaras spårcaféer (utflyktskarta.fi); vid rastplatserna finns toalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns en handikappanpassad toalett.

Sevärdheter
Lampivaara ametistgruva

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blåa plogningsmärken, i korsningarna blåa vintercykelskyltar och bruna metallskyltar

Rekommenderad färdriktning: motsols

Leden börjar från Luoston portti, där den först går i närheten av skidspåret och i skogsdungen till höger om spåret. Efter cirka 300 m svänger leden av till höger från skidspåret och börjar stiga mot Ukko-Luostos sluttning. Leden går nästan fram till kalfjället och sedan förbi ett litet stugområde och Ukko-Luosto parkeringsplats. Här börjar ledens rundslinga som först korsar skidspåret och sedan börjar stiga mot Lampivaara. Leden slingrar fram till vänster om skidspåret och cirka en kilometer från parkeringsplatsen går den över nationalparkens gräns. Leden går ända fram till Lampivaara skärmskydd. På tillbakavägen följer leden servicevägen till Lampivaara genom skogen. Leden går på vänstra sidan av vägen och kommer tillbaka till den första delen av leden vid Ukko-Luosto parkeringsplats. Rekommenderad färdriktning är motsols, eftersom det är säkrast att åka de svåraste, ojämnaste och mest slingrande etapperna i uppförslut. 

Observera
På vintercykelleden är det också tillåtet att vandra och leden är populär, så du kan möta andra både på cykel och till fots. Cyklister är snabbare och ska därför väja för fotgängare. På grund av höjdskillnaderna kräver leden god kondition. När det har snöat kan det vara tungt att ta sig fram på cykel speciellt på öppnare etapper.

Tunturiaapa vintercykelled, 8,5 km, rundslinga

Cykelled symbol. Fågeltornet symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Kåta symbol. Torrtoalett för rörelsehämmade symbol. Parkeringsplats symbol.

Vinterled, vandringstid 2 timmar
Lätt led (ibland normal led på grund av föret)
Längden på leden varierar mellan 6,5-10,5 km med olika alternativ

Bekanta dig med naturen i Pyhä-Luosto nationalpark längs denna omväxlande led. Här får du se gammelskog, aapamyrar och nationalparkens finaste fjällandskap.

 

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m.

Utflyktskonstruktioner
Tiaislaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi)  och Porolaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi); vid rastplatserna finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter 
Panoramautsikten från Tunturiaapa fågeltorn (utflyktskarta.fi) över fjällkedjans sydligaste krön, renskiljningsplats

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blåa plogningsmärken, i korsningarna blåa vintercykelskyltar och bruna metallskyltar

Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols

Från naturum Naava går leden först 600 m längs gång- och cykelleden intill Pyhäntie i riktning mot Kemijärvi. Från korsningen vid Kerontie åker du 300 m längs en separat led som är markerad med blåa plogningsmärken längs skidspårets högra kant. Leden svänger av till höger bort från spåret i följande korsning och går djupare in i nationalparken genom gammelskogen. Om du åker leden motsols är den första rastplatsen Tiaislaavu skärmskydd invid myren. Härifrån fortsätter leden mot Tunturiaapa fågeltorn och den trädlösa myren. Kom ihåg att stanna ibland och ta en titt bakom dig, för i norr kan du beundra ett av nationalparkens mest storslagna fjällandskap. Etappen över myren kan vara svårframkomlig, eftersom leden kan yra igen när det blåser hårt eller nyss har snöat. Efter etappen genom skogen fortsätter leden till Porolaavu skärmskydd invid renskiljningsstängslet. Efter skärmskyddet kommer en kort skogsetapp, som snart mynnar ut på en öppnare myr. Leden går över skidspåret och en liten höjd fram till gång- och cykelleden intill Pyhäntie, som leder tillbaka till startpunkten. Du kan åka leden både medsols och motsols samt variera rutten genom att göra en avstickare till Isokuru kåta eller åka direkt från Tiaislaavu till Porolaavu skärmskydd. 

Observera
På vintern kan vattennivån stiga i myrområdena och speciellt på förvintern kan leden ställvis vara fuktig. Beroende på vädret kan leden också yra igen på myrarna.

Snöskoterleder och -rutter

Snöskoterleden "Arctic trail" går väster om Pyhä-Luosto nationalpark och genom Keski-Luosto. Även vid Huttujärvi går en snöskoterled genom nationalparken.

Kartor över snöskoterleder finns på Metsähallitus sidor (eräluvat.fi).

Det finns också information om behövliga snöskotertillstånd (metsa.fi).

Skidspårkarta och skidspårraport i Pyhä-Luosto

Se skidspårkartan i Pyhä-Luosto och spårernas skick här (infogis.fi, på finska).

Områdets karta - utflykstkarta.fi

Kundtjänst

Pyhä-Luosto naturum Naava

Tfn. 0206 39 7302
pyhaluosto(at)metsa.fi