Aktuellt i Kurjenrahka

Naturdestinationer på en tågresas avstånd

(Uppdaterad 18.3.2024)

VR och Forststyrelsen gorde en lista över olika naturdestinationer som du lätt kan nå utan egen bil. Läs mer om destinationerna och instruktioner för hur man kommer till dem. Till nationalparker och naturområden med VR tåg (vr.fi/sv/till-naturen-med-tag)

Nyheter från Kurjenrahka

Tips för vandraren

Kniv och ved

Att göra upp eld: Friluftslivets ABC.