Aktuellt i Kurjenrahka

Nature Access to All -projekt (NatAc) i Kurjenrahka

(Uppdaterat 27.2.2020)
NatAc-projektet, som är finansierat via Eu:s Interreg, Central Baltic, har som målsättning att utveckla servicen för rörelsehindrade i Lettland, Estland och Finland under åren 2019-2021.
 
I Kurjenrahka nationalpark förbättras bland annat den service som redan finns för rörelsehindrade genom att förnya gångbron till Kuhankuono gränsröse och göra Karpalopolku leden bättre framkomlig.
Redan förverkligade åtgärder är:
- Spångar till  sopskjulet och vedskjulet
- Bro till tältningsområdet vid Kurjenpesä
- Golvet förnyat vid utsiktsplatån i Kurjenpesäområdet

Avverkningar i Vajosuos norra del

(Uppdaterat 2.9.2019)
I dessa dagar påbörjas restaureringen av myr- och skogsområden i Vajosuos norra del. Arbetet är en del av Hydrologi-Life projektet. Träd fälls längs dikeslinjerna och på myren fälls tallar för att minska avdunstningen. Mineraljordarna frigörs från lövträd och genom plockavverkning av tall ändras skogens karaktär. Dikena i området fylls igen senare. 

Rekreation inom Vaskijärvi naturreservat

(Uppdaterat 16.9.2019)

Vaskijärvi naturreservat är ett strikt skyddat område där man inte får röra sig utanför de märkta stigarna. Naturen i området skyddas för all mänsklig verksamhet, därför är också bär- och svampplockninging förbjudna. 

Nyheter från Kurjenrahka