Aktuellt i Kurjenrahka

Nature Access to All -projekt (NatAc) i Kurjenrahka

(Uppdaterat 27.2.2021)
NatAc-projektet, som är finansierat via Eu:s Interreg, Central Baltic, har som målsättning att utveckla servicen för rörelsehindrade i Lettland, Estland och Finland under åren 2019-2021.
 
I Kurjenrahka nationalpark förbättras bland annat den service som redan finns för rörelsehindrade genom att förnya gångbron till Kuhankuono gränsröse och göra Karpalopolku leden bättre framkomlig.
Redan förverkligade åtgärder är:
- Spångar till  sopskjulet och vedskjulet
- Bro till tältningsområdet vid Kurjenpesä
- Golvet förnyat vid utsiktsplatån i Kurjenpesäområdet

Rekreation inom Vaskijärvi naturreservat

(Uppdaterat 24.6.2021)

Vaskijärvi naturreservat är ett strikt skyddat område där man inte får röra sig utanför de märkta stigarna. Naturen i området skyddas för all mänsklig verksamhet, därför är också bär- och svampplockninging förbjudna. 

Nyheter från Kurjenrahka