Aktuellt i Kurjenrahka

Skidspåren i Kurjenrahka

(Uppdaterat 14.2.2019)
Skidsäsongen i Kurjenrahka har upphört tillsvidare. Spåren kan inte köras upp eftersom det ställvis finns vatten i spåren. 

Brunnsvattnet i Lakjärvi odrickbart

(Uppdaterad 17.7.2018)
Man kan inte dricka från brunnarna nära Kurjenrahka nationalpark, i Kuhankuono frilutslednät. Fekal E.coli bacteria har hittas i Lakjärvi's brunn och därför måste vattenet kokas innan bruk. Koliformlika bakterier har också hittats i till exempel Soikeroinen's brunn och i Kangasmiekka-ledernas brunnar Käärmeenlähde och vid jaktstugan. Rent dricksvatten kan erhållas från Rantapihas bastu eller Kurjenpesä naturstuga. 

Evenemangen och servicer i Kurjenrahka nationalpark

(Uppdaterad 18.6.2018)
Det finns många olika evenemangen och servicer i Kurjenrahka nationalpark på sommaren 2018. Mer information på Kuhankuono kalender (www.kuhankuono.fi).

Föli trafikerar till Kuhankuono i Kurjenrahka nationalpark

(Uppdaterad 17.5.2018)

Trafiken på linjerna (www.foli.fi) mellan Åbo och Kuhankuono/Kurjenrahka nationalpark inleds den 4 juni 2018 och fortsätter fram till den 12 augusti 2018. Bussar 21 och 23 avgår från stadskärnan, Kauppatori och stannar vid kanten av Kurjenrahka nationalpark. Det tar bara några minuter att gå därifrån till början av vandringsleden.

Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningsturné i Finlands 40 nationalparker

YLE Vi drar till skogs, Kurjenrahka
(Uppdaterad 8.5.2018)     

  • Dra iväg längs stigarna tillsammans med Marko Krapu "runt hela vårt jordklot"! Yle:s stiglöpningsturné fortsätter i Kurjenrahka nationalpark 12.5.2018. Läs mera (svenska.yle.fi) och anmäl dig (www.yle.fi).
  • Obs! Stiglöpningsrutten finns inte utmärkt i terrängen.
  • Kom ihåg att följa stigen så förhindrar vi onödigt slitage och störningar i omgivningen.
  • Du rör dig enligt allemansrätten och på eget ansvar!

Dåliga spångar

(Uppdaterad 26.1.2018)
Rutten Kurjenpesä - Töykkälä - Vajosuo är stängd på grund av mycket dåliga och farliga spångar. Vi beklagar störningen.

Rekreation inom Vaskijärvi naturreservat

(Uppdaterat 16.11.2017)

Vaskijärvi naturreservat är ett strikt skyddat område där man inte får röra sig utanför de märkta stigarna. Naturen i området skyddas för all mänsklig verksamhet, därför är också bär- och svampplockninging förbjudna. Forststyrelsen effektiverar bevakningen inom området.