Aktuellt i Kurjenrahka

Den Finska naturens dag i Kurjenrahka

Kom och fira Finska naturens dag i Kurjenrahka nationalpark och Koivuniemi 26.8.2023 kl. 10-18! På området finns program för hela familjen. Kommunerna, föreningarna och företagarna i området finns också på plats. Mera information om programmet (sidorna på finska) här: Nousiainen.fi och Suomen luonnon päivä Kurjenrahkalla. 

Här mera info om allmänna fortskaffningsmedel till Kurjenrahka.(sidan på finska).

 

Med buss till Kurjenrahka

(Uppdaterat 14.9.2022)

Föli linjer 21 och 23 trafikerar Kuhankuono, Kurjenrahka nationalpark, på lördagar, söndagar och helgdagar 30.10. fram tills.

Avsnittet Töykkälä-Kuhankuono

(Uppdaterat 28.9.2021)
Spångarna på avsnittet mellan Töykkälä och Kuhankuono förnyas för tillfället. De sämsta avsnitten har redan fått nya spångar och leden kan vandras på eget ansvar. Hela sträckan beräknas vara klar ännu under det här året.

Den nya, utmanande tillgänglighetsanpassade leden Karpalopolku och hjälpmedel för naturmotion presenterades i Kurjenrahka nationalpark 

I förgrunden finns tre personer, en sitter i rullstolen och håller en hammare i handen för att slå vedträd som sitter fast i en veddelare. Bredvid honom står en annan person som håller hans hand som sitter i rullstolen och hjälper till att slå med hammaren. På bildens högra sida finns en naturguide som följer vedklyvningen med ett leende. I bakgrunden kan du se två andra personer; varav en som skjuter en tom rullstol.

(Uppdaterat 30.8.2021)
Den nya, utmanande tillgänglighetsanpassade leden Karpalopolku och hjälpmedel för naturmotion presenterades i Kurjenrahka nationalpark
Forststyrelsens Naturtjänster och Finlands Paralympiska Kommitté ordnade tillsammans med flera samarbetspartner ett handikappanpassat naturevenemang i Kurjenrahka nationalpark lördagen den 28 augusti.

Nature Access to All -projekt (NatAc) i Kurjenrahka

(Uppdaterat 27.2.2021)
NatAc-projektet, som är finansierat via Eu:s Interreg, Central Baltic, har som målsättning att utveckla servicen för rörelsehindrade i Lettland, Estland och Finland under åren 2019-2021.
 
I Kurjenrahka nationalpark förbättras bland annat den service som redan finns för rörelsehindrade genom att förnya gångbron till Kuhankuono gränsröse och göra Karpalopolku leden bättre framkomlig.
Redan förverkligade åtgärder är:
- Spångar till  sopskjulet och vedskjulet
- Bro till tältningsområdet vid Kurjenpesä
- Golvet förnyat vid utsiktsplatån i Kurjenpesäområdet

Rekreation inom Vaskijärvi naturreservat

(Uppdaterat 24.6.2021)

Vaskijärvi naturreservat är ett strikt skyddat område där man inte får röra sig utanför de märkta stigarna. Naturen i området skyddas för all mänsklig verksamhet, därför är också bär- och svampplockninging förbjudna. 

Nyheter från Kurjenrahka

Tips för vandraren

Snöig tallgren.

På vintern bör du hålla telefonen varm och ha en reservströmkälla med dig. Se även andra tips för vinterutflykt: Friluftslivets ABC.