Service i Kurjenrahka

Två kvinnor studerer en skyltkarta vid en naturstuga.

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • Invid Kurjenpesä naturstuga finns Kurkela möteslokal med kök. Kurkela möteslokal hyrs ut endast för dagsbruk.

Eldplatser och kokskjul

 • Eldplatserna ligger i samband med skärmskydden. Dessutom finns det en eldplats vid Takaniitunvuori, söder om Pukkipalo.
 • På Kurjenpesä naturstugas gård, vid Savojärvis strand, finns det ett kokskjul.
 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Det finns en dricksvattenkran vid Kurjenpesä naturstuga.
 • Det är skäl att ta med tillräckligt med dricksvatten då man ger sig av till området. Sjöarnas vatten är inte drickbart som sådant. Även vattnet i Lakjärvis brunn är odrickbart.

Avfallshantering

 • Det finns en ekopunkt i samband med Kurjenpesä naturstuga. I områdets terräng finns det inte avfallskärl, så avfallshanteringen är självständigt. Detta innebär att varje besökare tar ansvar för sitt eget avfall, för det bort ur terrängen och till källsortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid varje skärmskydd och eldplats finns det en torrtoalett. I samband med Kurjenpesä naturstuga finns det en inva-torrtoalett.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Det finns tre skärmskydd längs nationalparkens leder. Dessutom finns det flera skärmskydd vid de gemensamma lederna. I närheten av skärmskydden kan man också tälta. Nationalparkens skärmskydd hittar ni vid följande platser:

 • Vid Lakjärvi norr om Pukkipalo
 • I Lavamäki vid Vajosuos södra kant, i närheten av Vajosuo hyresstuga.
 • Vid Kurjenrahka myrs södra kant.

Reserveringsstugor

Vid Vajosuo finns en hyresstuga som restaurerades år 2002.

Kurkela sammanträdesrum, med kök, finns invid Kurjenpesä naturstuga. Mötesutrymmet kan endast hyras under dagtid.

Övernattning i omnejden

 • Vid Rantapiha är det fritt att slå upp sitt tält, men man kan också hyra övernattning i huvudbyggnaden.  
 • I närområdena finns det inkvarterings- och naturturismföretagare. Tilläggsinformation från de närliggande kommunernas nätsidor.

Service för rörelsehindrade

Vandrare på en tillgänglighetsväg vid en gränssten.
 • Från Kurjenpesä naturstugas parkeringsplatsen är det möjligt att med rullstol och barnvagn röra sig till Kuhankuonos gränsröse och Kurjenpesä naturstuga. Inget vinterunderhåll av stigarna.
 • På Kurjenpesäs gård finns det en inva-torrtoalett samt ett kokskjul som är tillgängligt med rullstol. Vintertid plogas parkeringsområdet och gårdsplanen vid Kurjenpesä naturstuga, vilket gör att kokskjulet och torrtoaletterna också kan användas vintertid.
 • På gården finns det även en utsiktsplattform med utsikt över Savojärvi.

Övrig service i omnejden

 • Den närmaste servicen finns i Yläne: apotek, bank, ombudsmannapost, bensinstationer, butiker, kiosker, restauranger, caféer och taxi. Tilläggsinformation från Pöytyä kommun (poytya.fi, på finska).
 • Rantapiha, som syns på nationalparkens karta på Savojärvis västra strand, är ett rekreationsområde som ägs av Nousis kommun, där det finns ett kokskjul, torrtoaletter och en badstrand som kan användas av alla. Under skolornas sommarlov får allmänheten också använda bastun. Det är gratis för lokalbefolkningen (bosatta i  Nousis), övriga betalar en liten avgift. Övriga årstider kan bastun hyras för privatbruk.
  Kiosken är öppen under veckosluten från maj till månadsskiftet september-oktober, övriga tider enligt överenskommelse.Dessutom ordnas det på beställning måltider för grupper i Rantapihas huvudbyggnad.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Broschyr över utflyktsmål


 
Pdf-fil 3.4 MB (julkaisut.metsa.fi)