Instruktioner och regler för Vaskijärvi naturreservat

Vaskijärvi naturreservat inrättades främst för att kunna bedriva forskning på området. Det är viktigt att du tar reda på fakta om naturreservatet i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa naturreservatets ordningsstadga (finlex.fi, på svenska).

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i naturreservatet
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet 

Respektera naturen

Friluftslivet i Vaskijärvi naturreservat styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade. 

Röra sig i naturreservatet

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Vaskijärvi naturreservat på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

 • Under den snöfria perioden får man endast röra sig på området utan särskilt tillstånd på den led som går genom området. 
 • Det är helt förbjudet att färdas på den markerade sträckan av S:t Henriksleden från 1 februari till 31 maj. 

Slå läger

Det är förbjudet att slå läger.

Göra upp eld

Det är föbjudet att göra upp öppen eld.

Skräpfritt friluftsliv

Gör din utfärd skräpfri. Ju mindre pengar som går åt till sophantering, desto mer pengar blir det kvar till att sköta och utveckla öarna. 
Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett. 
Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.  
Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Det är förbjudet att fiska.

Plocka bär, svamp eller växter

Det är förbjudet att plocka bär, svamp eller växter.

Cykla

Terrängcykling är tillåten på områdets led.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Vaskijärvis leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Förbjudna aktiviteter

 • Avvika från den markerade leden under snöfria perioder
 • Färdas på den markerade sträckan av S:t Henriksleden från 1 februari till 31 maj.  
 • Skräpa ner
 • Skada växtligheten samt jordmånen och berggrunden
 • Ofreda eller skada faunan
 • Jaga och fiska
 • Plocka bär eller svamp samt att ta växter, djur eller delar av dem
 • Låta hundar, katter samt övriga sällskapsdjur gå lösa
 • Slå läger och att göra upp öppen eld
 • Användning av motordrivna fordon förutom för skötseln- och tjänsteuppgifter
 • All aktivitet som stör eller inverkar ogynnsamt på naturen, landskapet eller den övriga miljön

Vaskijärvi naturreservatets ordningsstadga

Vaskijärvi naturreservatets ordningsstadga (finlex.fi, på svenska). De nuvarande lederna går längs de gamla cykelvägarna som nämns i ordningsreglerna.

Säkerhet 

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Det är skäl att utrusta sig med gummistövlar då man vandrar längs lederna i Vaskijärvi naturreservat, då vattnet står högt.
 • I slutet av sommaren finns det i allmänhet rikligt med älgflugor på området. Beakta det i valet av kläder. 
 • Dricksflaska och matsäck är det bra att ta med sig, då det inte finns några caféer eller butiker i nationalparken.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Noux nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet. 
 • Friluftslivets ABC

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Vett och etikett för terrängcyklister


Pdf 474 kb (julkaisut.metsa.fi)