I Kurjenrahka nationalparks naturstuga Kurjenpesä kan man bekanta sig med myren ur tranans synvinkel.

Rött trähus.

Öppettider 

Öppet dagligen kl 8 - 20. Det finns ingen personal vid naturstugan. 

Inträde

Det är fritt inträde till naturstugan.

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia, tel 040 163 6200 , info(at)haltia.com. 

Forststyrelsen ansvarar för naturstugans verksamhet.

Kommunikationer

Med allmänna kommunikationer
 • Bussar går både från Åbo och Säkylä (matkahuolto.fi) till Kurjenrahka nationalpark. Busshållplatsen för snabbturer, med namnet "Kuhankuono", är beläget vid Åbo-Säkylä-vägen (nr 204), ca 700 meter från Kurjenpesä naturstuga.
 • Lokaltrafikens bussar nr 21 och 23 (föli.fi) avgår från Salutorget i Åbo och kör till Tortinmäki ändhållplats. Därifrån är det cirka 7 km. Från slutet av april till slutet av september kör några turer under vissa dagar till Kurjenportti, därifrån det är cirka 700 m att gå till Kurjenpesä.

Med bil

 • Till nationalparkens egentliga guideplats och till Kurjenpesä tar man av från Åbo - Säkylä -vägen (nr 204) västerut (till vänster då man kommer från Åbo) till Kuhankuonontie, som går till naturstugans parkeringsplats (Kuhankuonontie 67) norr om Kurjenrahka myr. Korsningen är belägen ca 35 km norr om Åbo. Vid väg nr 204 före korsningen finns det en vägskylt till nationalparken. 
 • I början av Kuhankuonontie finns det större parkeringsområdet Kurjenportti som upprätthålls av Pöytis kommun. Därifrån är det cirka 700 m till nationalparkens egentliga guideplats Kurjenpesä längs stigen eller längs Kuhankuonontie. Vid Kurjenpesä finns ett mindre parkeringsområde på 100 m gångavstånd från servicen vid Kurjenpesä. 

Service

Utställning

I Kurjenpesäs utställning bekantar man sig med myren under olika årstider ur tranans synvinkel. Ursprunget till naturstugans namn avslöjas för besökaren direkt då denne stiger in genom dörren; de jättelika tranbenen med ett bo vid sina fötter får besökaren att känna sig som en tranunge. Med hjälp av den sk. fågelboken kan man även lära känna myrens övriga fågelarter som finns i utställningen. I stugan får man också information om Kurjenrahka nationalpark.

En synskadad följer konturerna av fåglarnas flygprofilen som finns på väggen.

Gårdsplanen

På naturstugans gårdsplan finns ett kokskjul, en utsiktsavsats och en torrtoalett som byggts så att de är tillgängliga. Från gårdsplanen går en tillgänglig gångbro (130 m) till stranden av Savojärvi. På gårdsplanen finns möteslokalen Kurkela som kan hyras för dagsbruk.  

Tillgängliga tjänster

 • Tillgänglig led (100 m) från Kurjenpesä parkeringsplats till Kurjenpesä gårdsområde.
 •  I naturstugans utställning har man strävat efter att beakta rörelsehindrade och synskadade. 
 • Torrtoalett.
 • Kokskjul.
 • Utsiktsavsats med utsikt över Savojärvi.
 • Avfallssorteringspunkt
 • Gångbro (130 m) till stranden av Savojärvi. Bryggan har också byggts så den är tillgänglig.
 • Kurkela möteslokal som kan hyras dagtid.
 • Karpalopolku stigen (1,7 km)