Lättframkomliga leder

Karpalopolku stigen, krävande tillgänglig, 1,7 km rundslinga
 

Den korta sträckan räcker till för att besökarna ska förälska sig i det för sydvästra Finland typiska myrlandskapet med alla dess dofter och ljud! Längs leden finns också den berömda gränsstenen Kuhankuono.

Krävande tillgänglig led. 
Leden är tillgänglig endast under den snöfria tiden.
Beräknad tid med rullstol är en timme.

Se Karpalopolku film, 7:12 min (youtube.com)

Startplats

Adress: Kurjenpesä parkeringsområde, Kuhankuonontie, Pöytyä (pdf 6 Mt, julkaisut.metsa.fi)
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) 60.740009°, 22.415941°,  ETRS-35FIN N: 6742554 E: 250183

Köranvisning: 
När du kommer från Åbo kör du mot Tammerfors (väg nr 9). Cirka 17 kilometer från Åbo viker du av mot Säkylä (väg nr 204). Kör cirka 18 km längs den vägen och efter skylten att nationalparken närmar sig svänger du vänster in på Kuhankuonontie.
Det finns två parkeringsområden för bilar. I början av Kuhankuonontie finns Kurjenportti parkeringsplats, som upprätthålls av Pöytis kommun. Därifrån går man antingen genom skogen längs stigen eller längs Kuhankuonontie till Kurjenpesä (Kuhankuonontie 67), sträckan är cirka 700 m. Vid Kurjenpesä finns en mindre parkeringsplats som rekommenderas särskilt för de av parkens gäster som använder hjälpmedel.

Friluftskonstruktioner

 • På parkeringsområdet finns två markerade handikapplatser, ytan är grus.
 • Karpalopolku stigen börjar vid Kurjenpesä parkeringsområde. I början av leden finns en informationstavla med en reliefkarta för synskadade samt en muntlig beskrivning av leden.
 • Vid Karpalopolku stigen finns en utsiktsavsats samt några skyltar som planerats för synskadade och inspelningar på finska. 
 • Från Kurjenpesä parkeringsområde går en 100 meter lång stig till Kurjenpesä, där det finns tillgängliga konstruktioner: naturstuga, kokskjul, utsiktsavsats, ekopunkt och torrtoalett.
 • Kurjenpesä vedskjul är inte helt tillgängligt.
 • Kurkela möteslokal som kan hyras på dagtid.
 • I anslutning till Kurjenpesä finns ett tältområde.

Ledbeskrivning

 • Leden är huvudsakligen 1,2 m bred. De smalaste ställena är vid spångarna, 1,1 m.
 • Ledens tecken är en gul träkvadrat i träden på högra sidan av leden på cirka 1,8 meters höjd.
 • Träfärgade skyltar på cirka en meters höjd.
 • Ledens ytmaterial är stenaska. Det finns breda spångar på cirka tre avsnitt, på en sträcka som är sammanlagt 330 meter lång.
 • På rutten finns ingen överdriven lutning i sidled som gör det svårare för den som rör sig med hjälpmedel att ta sig fram.   Små ojämnheter är möjliga.
 • På grund av ledens stigningar och sänkningar har den klassificerats som krävande och för rullstolsburna rekommenderas en assistent. Rullstolens framfart underlättas av stora framhjul eller noshjul avsedda för terrängbruk. Det finns inte nödvändigtvis problem med att färdas med elrullstol och elmoped.
 • Färdriktning: medsols.

Terrängskyltar

 • Terrängskyltarna finns på cirka 1,4 meters höjd. Terrängskyltarnas höjd anges som höjden från skyltarnas mittpunkt till marken.
 • Längs leden finns tredimensionella modeller av tranor och sileshår i metall samt naturstigstavlor. En del av naturstigstavlorna har försetts med verbalt berättande och en del har delar som går att känna på.

Tilläggsinformation:

Vajosuo vindskydd vid vandringsleden.

Vajosuo rundslinga, 3 km 

Leden går genom täta vildmarksskogar till kanten av en storslagen myr där tranor häckar. Myrlandskapet lockar vandraren att ta en paus, plocka fram matsäcken eller kanske till och med övernatta. 

 • Besökare välkomna året om, vandringstid 2 h.
 • Lämplig för nybörjare.

Startpunkt

Friluftskonstruktioner
Vid Vajosuo finns skärmskydd, eldplats, kokskjul för grupper och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper. Cirka 200 m från leden finns ett naturtorn. Vajosuo hyresstuga kan bokas under perioden 1.5–1.10.

Sevärt
Från Vajosuo naturtorn kan man förutom fåglarna beundra myrlandskapet som öppnar sig.

En vandrare i Vajosuo utsiktstorn.

Ledbeskrivning

 • Ledmarkering orange.
 • Rekommenderad färdriktning: motsols.
 • Från Vajosuo parkeringsplats är avståndet till kanten av Vajosuo myr 1,5 km. I området finns skärmskydd, en separat eldplats och Vajosuo hyresstuga. Ett kokskjul för grupper finns också. Från myren kan du göra en avstickare till ett utsiktstorn. Leden går till största delen genom skogen. Leden ansluter till Kuhankuono friluftslednät, där du kan göra Vajosuo vandring på cirka 30 km.

Kokskjul vid Vajosuoleden.

Vid sjöstranden växer tallarna nästan horisontellt.

Savojärvi rundslinga, 6 km

Det orörda, rogivande myrlandskapet med alla sina berusande dofter förtrollar vandraren på Savojärvi rundslinga. Vintertid är det öppna landskapet tyst och stilla. Under den snöfria tiden kan alla besökare ta sig fram till Kuhankuonos berömda gränsröse, även i rullstol eller med barnvagn.

Under hela året, även under perioden då det inte är tillåtet att röra sig i Lammenrahka (15.1 –15.7), vandringstid 2,5 h. 
Den för nybörjare lämpliga startdelen (300 m) från Kurjenpesä parkeringsområde till Kuhankuono gränssten är en del av Karpalopolku stigen och framkomlig med rullstol och barnvagn.

Startpunkter

Friluftskonstruktioner

I Kurjenpesä finns en naturstuga, tappställe, kokskjul och torrtoalett. Allt är byggt så att man kan ta sig dit med rullstol. Tappstället finns vid naturstugans vägg. Vid Rantapiha finns kokskjul och torrtoalett samt en sommarkiosk som drivs av föreningen Kuhankuonon reittiyhdistys (kuhankuono.fi). Ta med dig eget toalettpapper.

Kokskjul och en grusväg i skogen.

Sevärt
Kuhankuonos gränsröse, minnessten från medborgarkriget vid Vähä-Välisaari.

Ledbeskrivning

 • Ledmarkering orange.
 • Rekommenderad färdriktning: medsols.
 • Savojärvislingan, 6 km, går från Kurjenpesä naturstuga runt Savojärvi. Leden är spångbelagd på myravsnitten och det finns rastplatser längs leden. Leden är lättframkomlig. Flera etapper över myrmark. Leden ansluter till Kuhankuono friluftslednät, där du kan göra Vajosuo vandring på cirka 30 km.

Övriga vandringsleder 0–10 km

Skogslandskapet i en gammalskog.

Pukkipalo-leden, 6 km eller 9 km rundslinga 

Ett paradis för vänner av skogsmiljö. Pukkipalos urskog för tanken till en förgången tid och informationstavlorna längs naturstigen berättar om gammelskogens arter. 

Besökare välkomna året om, vandringstid 2,5–3,5 h.

Startpunkter

Friluftskonstruktioner
I den södra ändan av Pukkipalo-leden på Takaniitunvuori finns en eldplats och en torrtoalett, i den norra ändan av leden vid Lakjärvi finns ett skärmskydd och en torrtoalett. Vid Rantapiha finns ett kokskjul och en torrtoalett, samt en sommarkiosk som drivs av Kuhankuono reittiyhdistys (kuhankuono.fi). Ta med dig eget toalettpapper.

Vandrare äter och dricker vid Lakjärvi vindskydd.

Sevärt
Pukkipalo gamla skog, från Takaniitunvuori öppnar sig en fin utsikt över myrområdet.

Ledbeskrivning

Rekommenderad färdriktning: motsols.
Ledmarkering: orange (fr.o.m. 2018).

Pukkipaloleden är knappt 6 km lång om du startar från Pukkipalo parkeringsplats. Du kan också starta från Rantapiha och leden är då knappt 9 km lång. En etapp på 2,8 km av leden går i nationalparken, medan resten hör till Kuhankuono friluftslednät.

I Pukkipalo urskogsområde längs en cirka 1 km lång etapp av leden mellan Pukkipalo och Takaniitunvuori finns informationstavlor som berättar om gammelskogens arter. Naturstigen är ingen separat rundslinga utan en del av Pukkipalo rundslinga. 

Från den norra ändan av Pukkipaloleden kan du göra en avstickare på 0,6 km till skärmskyddet vid sjön Lakjärvi. Från Lakjärvi kan du fortsätta färden utanför nationalparken längs Kuhankuono vandringsleder (kuhankuono.fi). Från Pukkipalo parkeringsplats är det 3,6 km till utsikts- och eldplatsen på Takaniiitunvuori.

En träspångsled leder från myren in i skogen.
 

Övriga vandringsleder över 10 km

Rastplats med bord och bänkar längs Vajosuoleden.

Vajosuo vandring, 30 km rundslinga

En trevlig tvådagarstur även för mer erfarna vandrare. Leden går genom Kurjenrahka nationalpark och utanför den.

Besökare välkomna året om, vandringstid 2 dygn.
Terrängen är till största delen jämn och ganska lätt.

Startpunkter
Adress: Kurjenpesä parkeringsområde, Kuhankuonontie 67, Pöytis och Rantapiha parkeringsområde, Savojärventie, Nousis samt Vajosuo parkeringsområde, Vajosuontie, Rusko och Töykkälä parkeringsområde, Vällintie, Rusko (pdf 6 MB, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater för Kurjenpesä: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 44.4023' lon: 22° 24.9530' ETRS-TM35FIN N: 6742558 E: 250180

Koordinater för Rantapiha: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 44.6202' lon: 22° 23.3962' ETRS-TM35FIN N: 6743061 E: 248796

Koordinater för Vajosuo: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 40.9912' lon: 22° 22.7233' ETRS-TM35FIN N: 6736378 E: 2477111

Koordinater för Töykkälä: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 42.5000' lon: 22° 23.6321' ETRS-TM35FIN N: 6739116 E: 2487331

Töykkälä vindskydd vid Vajosuo vandringsled.

Friluftskonstruktioner

 • I Kurjenpesä finns en naturstuga, vattenpost, kokskjul och torrtoalett. Allt är byggt så att man kan ta sig dit med rullstol. Tappstället finns vid naturstugans vägg.
 • Vid Rantapiha finns kokskjul och torrtoalett, som underhålls av föreningen Kuhankuonon reittiyhdistys (kuhankuono.fi). 
 • I den norra ändan av Pukkipaloleden vid sjön Lakjärvi finns skärmskydd och torrtoalett. I ledens södra ända vid Takaniitunvuori finns eldplats.
 • Vid Vajosuo finns skärmskydd, eldplats, kokskjul för grupper och torrtoalett. Cirka 200 m från leden finns ett naturtorn. 
 • Vajosuo hyresstuga kan bokas under perioden 1.5–1.10. I Töykkälä finns skärmskydd och torrtoalett. Från Töykkälä är det drygt 4 km till Koivusaari naturtorn. 
 • Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

 • Kuhankuonos gränsröse, minnessten från medborgarkriget vid Vähä-Välisaari.
 • Pukkipalo gamla skog, från Takaniitunvuori öppnar sig en fin utsikt över myrområdet.
 • Från Vajosuo naturtorn kan man förutom fåglarna beundra det öppna myrlandskapet.

Ledbeskrivning

Ledmarkering orange.
Rekommenderad färdriktning: motsols.

Vägvisare i trä invid vandringsleden.

I praktiken är det bäst att starta från Rantapiha eller Kurjenpesä i norr eller Vajosuo parkeringsplats i söder. Planera vandringen så att du hittar en lämplig plats för övernattning till kvällen.

Vandraren får uppleva de vidsträckta myrarna i naturligt tillstånd i Kurjenrahka nationalpark, Vajosuo och Kurjenrahka, som är en imponerande syn året om. Leden går även via Pukkipalo urskogsområde och Savojärvi. I närheten av Kurjenpesä finns det tillgängliga ledavsnitt. Utanför nationalparken finns omväxlande ekonomiskogsnatur och välskött landsbygdsmiljö. Lederna utanför nationalparken hör till Kuhankuono friluftslednät (kuhankuono.fi).

Sjö och öppena myrlandskap med några tvinväxta tallar i förgrunden i Vaskijärvi naturreservat.

Kuhankuono friluftsleder, 150 km

Kuhankuono friluftsleder (kuhankuono.fi) är ett nätverk av friluftsleder som förverkligats i samarbete mellan Egentliga Finlands förbund, kommunerna och markägarna. Det är sammanlagt 150 km långt och består av stigar, spångar och skogsvägar. Lederna upprätthålls av kommunerna samt i fråga om utrustningen på land i Kurjenrahka nationalpar och i Vaskijärvi naturreservat av Forststyrelsen.

Vaskijärvi rundslinga, 19 km

Service

I Vaskijärvi naturreservat finns inga tjänster.

Ledbeskrivning

Leden går genom Vaskijärvi naturreservat på två ställen: i områdets norra del cirka 3 km och i den södra delen cirka 2,3 km. I naturparkens södra del finns också möjlighet att vandra en 3,2 km lång rundslinga. Den startar utanför parken vid Vesirauma backe, går via Kajavajärvis strand och tillbaka till Vesirauma. De fuktigaste delarna av naturparkens leder har försetts med spångar, men vid högvatten klarar sig vandraren inte torrskodd utan gummistövlar. I naturreservatet är det förbjudet att lämna den markerade leden.

Vandrare bredvid en stor myrstack.

Observera

I naturreservatet är det förbjudet att lämna den markerade leden.

Skidleder

Kurjenrahka skidled under en solig vinterdag.

Kurjenrahka skidspår, 9 km rundslinga

Det tysta och vidsträckta myrlandskapet i vinterskrud, det är allt.

Föreningen Kuhankuonon reittiyhdistys (kuhankuono.fi) underhåller ett skidspår då snöläget tillåter.
Relativt lätt spår för klassisk skidåkning för nybörjare, barnfamiljer och grupper.

Startpunkter

Adress: Kurjenpesä parkeringsområde, Kuhankuonontie 67, Pöytis och Rantapiha parkeringsområde, Savojärventie, Nousis (pdf 6 MB, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater för Kurjenpesä: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 44.4023' lon: 22° 24.9530' ETRS-TM35FIN N: 6742558 E: 250180

Koordinater för Rantapiha: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 44.6202' lon: 22° 23.3962' ETRS-TM35FIN N: 6743061 E: 248796

Friluftskonstruktioner

I Kurjenpesä finns en tillgänglig naturstuga, kokskjul och torrtoalett. Tappstället finns vid naturstugans vägg. Vid Rantapiha finns kokskjul och torrtoalett, som underhålls av föreningen Kuhankuonon reittiyhdistys (kuhankuono.fi). Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Kuhankuonos gränsröse, minnessten från medborgarkriget vid Vähä-Välisaari.

Ledbeskrivning

Rekommenderad färdriktning: motsols.

Spåret är en 9 km runda över Kurjenrahka myr, utan några nämnvärda höjdskillnader.

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia, tel 040 163 6200 info(at)haltia.com. 

Parkeringsplatser

Kurjenpesä naturstuga

 • Kuhankuonontie 67, Pöytyä

Pukkipalo 

 • Paltantie, Nousiainen

Rantapiha

 • Savojärventie, Nousiainen

Töykkälä

 • Vällintie, Rusko 

Vajosuo

 • Vajosuontie, Rusko

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Parkeringsområdena underhålls också vintertid, men det kan uppstå fördröjningar med plogningen.

Broschyr över utflyktsmål


 
Pdf-fil 3.4 MB (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kurjenrahkas karta i Utflyktskarta.fi.

Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningsturné i Finlands 40 nationalparker

 • Kom ihåg att följa stigen så förhindrar vi onödigt slitage och störningar i omgivningen.
 • Du rör dig enligt allemansrätten och på eget ansvar!