Friluftsleder och stigar

Nationalparkens markerade leder är i anslutning till Kuhankuono friluftsleder och Suokullaleden utanför nationalparken, som tillsammans omfattar en över 150 km lång ledhelhet.

Ledernas startpunkter

Naturstigar

 • På Pukkipalo urskogsområde längs Pukkipalo - Takaniitunvuori-leden, på ett ca 1 km långt avsnitt finns det naturstigstavlor som skildrar gammelskogens arter. Naturstigen är inte en rundslinga utan en del av Pukkipalorutten (5,5 km). Från den närmaste parkeringsplatsen, Pukkipalo, är det ca 2 km till naturstigen.
  • Service: Takaniitunvuori eldplats
  • Sevärt: Pukkipalos urskogsområde, utsikten från Takaniitunvuori.

Skogslandskapet i en gammalskog.

Rundslingor

På området finns det två rundslingor, men genom att kombinera skilda ledavsnitt i parken med Kuhankuono lednäts avsnitt utanför parken är det möjligt att planera olika långa rundslingor. Kuhankuonos friluftskarta (kuhankuono.fi) är till god hjälp i planeringen.

 • Karpalostigen, 1,7 km, är tillgänglig och går från Kurjenpesä parkeringsplats via Kuhankuonos gränsröse.  Leden är tillgängligt med rullstol och barnvagn. 
  • Service: På Kurjenpesä naturstugas gård finns det ett kokskjul och en torrtoalett. De är båda byggda så att de är tillgängliga även med rullstol. Det finns en vattenpost på naturstugans vägg.
I mitten en bred spångad led och på båda sidor myrmark, i bakgrunden gles tallskog.
 
 
I förgrunden, en stor upprätt sten på en plan stenyta. I bakgrunden, en myr och spångar.
 
 • Savojärvi rundslinga, 6 km, går från Kurjenpesä naturstuga runt sjön Savojärvi. Myravsnitten är spångbelagda och det finns rastplatser längs rutten. En del av skyltningen saknas ännu, men på infotavlan vid Kurjenpesä parkeringsplats är rundslingan inritad.

Sjölandskap längs en strandbunden stig.

Övriga leder

 • Pukkipalo leden är lite mindre än 6 km lång då man startar från Pukkipalo parkeringsplats. Man kan också börja sin vandring från Rantapiha parkeringsplats och då blir rutten 9 km. 2,8 km av rutten går i nationalparken, medan resten av rutten hör till Kuhankuono friluftsled. I ledavsnittet som går i nationalparken finns det ett ca 1 km långt avsnitt med naturstigstavlor som skildrar Pukkipalo urskogs arter. 0,6 km norr om Pukkipalo leden ligger Lakjärvi skärmskydd. Från Lakjärvi kan man fortsätta sin vandring utanför nationalparken längs Kuhankuono friluftsleder.
  • Service : I Pukkipalo-ledens södra ända vid Takaniitunvuori finns det en eldplats och en torrtoalett, i ledens norra ända vid Lakjärvi finns det en skärmskydd och en torrtoalett.
  • Sevärt: Pukkipalo gammelskog, Takaniitunvuoris fina utsikt över myrområdet.
 • På Vajosuo går en markerad led, huvudsakligen genom skogen och längs myrens kantpartier. Längs leden finns ett fågeltorn. Leden har anslutning med Kuhankuonos friluftslednät och det är möjligt att göra ca. 30 km Vajosuo vandring. Leden från Töykkälä till Kuhankuono är stängd på grund av mycket dåliga och farliga spångar.
  • Service: ett skärmskydd, en torrtoalett samt Vajosuo hyresstuga
  • Sevärt: Från Vajosuo fågeltorn kan man förutom fåglar beundra utsikten över myren.
 • Den 5,8 km långa leden från Töykkälä till Kurjenpesä börjar vid Töykkälä parkeringsplats. Leden går via skogsholmarna och de bergshällar som finns vid kanten av myren. Myravsnitten är spångbelagda. Leden är stängd på grund av mycket dåliga och farliga spångar.
  • Service: Ett skärmskydd och en torrtoalett vid södra kanten av Kurjenrahka myr.
  • Sevärdheter: Från Koivusaari fågeltorn har man utsikt över höljorna på Kurjenrahka, som är i naturtillstånd.
 • Kuhankuono friluftslednät (kuhankuono.fi) har förverkligats genom samarbete mellan Varsinais-Suomen liitto, kommunerna och markägarna och det omfattar sammanlagt 150 km stigar, spångar och skogsvägar. Lednätet upprätthålls av kommunerna medan Forststyrelsen underhåller de friluftsanordningar som finns i Kurjenrahka nationalpark och Vaskijärvi naturreservat. Leder på kartan.
  • Leden går genom Vaskijärvi naturreservat på två ställen: i områdets norra del på en ca 3 km och i områdets södra del på en ca 2,3 km lång sträcka. I södra delen av naturreservatet kan man vandra längs en 3,2 km lång rundslinga. Den börjar utanför reservatet vid berget Vesirauma, går i närheten av Kajavajärvi strand och återvänder till Vesirauma. De fuktigaste delarna av naturreservatets leder är spångbelagda, men vid högvatten går man inte torrskodd utan gummistövlar. Det är förbjudet att avvika från de markerade lederna i naturreservatet.
  • Service: Det finns ingen service inom Vaskijärvi naturreservat.
  • Observera: Det är förbjudet att avvika från de markerade lederna i naturreservatet.

Skidleder

 • På vintern finns det markerade skidleder på området enligt snösituationen. Skidspåren underhålls inte regelbundet.

Kundtjänst

Tel. 0206 39 4620 må-fr kl. 9:00-15:00

Parkeringsplats

Kurjenpesä naturstuga

 • Kuhankuonontie 67, Pöytyä
 • Pukkipalo 
  Paltantie, Nousiainen
 • Rantapiha
  Savojärventie, Nousiainen
 • Töykkälä
  Vällintie, Rusko 
 • Vajosuo
  Vajosuontie, Rusko

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Se övriga parkeringsområden

Broschyr över utflyktsmål


 
Pdf-fil 3.4 MB (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Self-guided Tour: "Relaxation in Finland´s Unique Archipelago"


Pdf 698 kb (julkaisut.metsa.fi, på engelska)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kurjenrahkas karta i Utflyktskarta.fi.

Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningsturné i Finlands 40 nationalparker

 • Kom ihåg att följa stigen så förhindrar vi onödigt slitage och störningar i omgivningen.
 • Du rör dig enligt allemansrätten och på eget ansvar!