Det är lätt att göra en avstickare från stojet i kulturstaden Åbo till Kurjenrahka för några timmars dags- eller nattutfärd i naturen. Kom och slappna av, se och lyssna på fåglar, vandra, skida eller idka geocaching.

På vissa områden råder det rörelseförbund under en del av året. Kontrollera vilka områden det gäller före turen. 

Strövtåg eller långfärdsvandring

Kurjenrahka nationalpark bjuder på varierande terräng och flera markerade leder som bildar rutter av olika längd. Det finns fem rundslingor: Karpalopolku stigen (1,7 km), Vajosuo rundslinga (3km), Savojärvi rundslinga (6 km), Pukkipalo rundslinga (6 eller 9 km) samt Vajosuo vandringsled (30 km). Den tillgängliga Karpalostigen passar också personer som rör sig med barnvagn eller med rullstol. Pukkipalo-Takaniitunvuori naturstig (1 km) går genom Pukkipalo urskogsområde och visar den gamla skogens arter.
 
Två vandrare tar en paus på ett fallet träd.
 
I Kurjenrahka finns det också många andra intressanta rutter. En del av rutterna går samman med Kuhankuono friluftsnätverk (kuhankuono.fi), längs vilken man också kan komma till Vaskijärvi naturreservat. Inom parkens område kan man övernatta vid skärmskydd eller i en hyresstuga.

Skidning 

Under snörika vintrar leder skidspåret dig till hjärtat av Kurjenrahkas fridfulla myrlandskap. Spåren körs enligt rådande snösituation och underhållet sker inte regelbundet. Du kan också öppna dina egna spår i snön. Uppgifter angående spårsituationen finns på Kuhankuono friluftnätverks sidor (kuhankuono.fi).

Geocaching 

I Kurjenrahka kan man också idka geocaching, för det finns flera gömmor i nationalparken. Bekanta dig med hobbyn och var vaksam i terrängen. Geocaching är ett trevligt sett att idka friluftsliv. 

Övriga aktiviteter 

  • Fiske:
  • Fågelskådning: Det finns naturtorn som passar för fågelskådning invid Vajosuo och Kurjenrahka myrar. Utsiktsplatsen vid Savojärvi sydöstra strand är också en bra plats att kika efter fåglar.
  • Snöskovandring: Om skidning inte är din grej, så kan du ändå njuta av det vintriga myrlandskapet genom att använda snöskor.
  • Naturstuga: I Kurjenpesä naturstuga finns det information angående nationalparken och stugans utställning visar myrnaturen genom tranans ögon.
  • Bär- och svampplockning: Ta till vara myrens tranbär och skogarnas blåbär och lingon.
  • Sevärdheter och vyer: En av Kurjenrahkas mest kända sevärdheter är gränsröset mellan åtta kommuner, Kuhankuono gränsröse. Sevärt är också Pukkipalo urskogsområde, omgivningen vid Savojärvi och Takaniitunvuori samt minnesmärket över 1918-års krig i Vähä-Välisaari.
  • Lär dig om naturen: Myrnaturen och Kurjenpesä naturstuga bjuder på levande undervisningsomgivning för skolelever. Nationalparkens samarbetspartner erbjuder naturskolprogram. 
  • Gruppguidningar: Kurjenrahkas samarbetspartner erbjuder guidade turer för grupper.

Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningsturné i Finlands 40 nationalparker

  • Kom ihåg att följa stigen så förhindrar vi onödigt slitage och störningar i omgivningen.
  • Du rör dig enligt allemansrätten och på eget ansvar!