Instruktioner för att vistas och färdas i Kurjenrahka nationalpark

Porten till Kurjenrahka nationalpark under hösten.

I Kurjenrahka nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot, med cykeln och roddbåt med undantag för eventuella begränsningsområden
  • Lammenrahkas begränsningsområde i Yläne (rörelseförbud 15.1. - 15.7., men vandring längs Savojärvi rundslinga är tillåten under hela året)
  • Kurjenrahkas västra dels begränsningsområde (rörelseförbud 15.4. - 15.7.)
  • Vajosuos begränsningsområde (rörelseförbud 15.4. - 15.7.)
  • Laidassuo-Lakjärvis begränsningsområde (rörelseförbud 15.4. - 15.7.)
  • Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten med undantag för eventuella begränsningsområden. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
 • att plocka bär och svamp
 • att fiska:

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger är tillåtet endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

 

Instruktioner för att vistas och färdas i Vaskijärvi naturreservat

I Vaskijärvi naturreservat är det förbjudet:

 • att avvika från de markerade lederna,
 • att att färdas på annat vis än till fots eller på skidor,
 • att skräpa ner,
 • att skada växtligheten samt jordmånen och berggrunden,
 • att ofreda eller skada faunan,
 • att jaga och fiska,
 • att plocka bär eller svamp samt att ta växter, djur eller delar av dem,
 • att låta hundar, katter samt övriga sällskapsdjur gå lösa,
 • att slå läger och att göra upp öppen eld,
 • all aktivitet som stör eller inverkar ogynnsamt på naturen, landskapet eller den övriga miljön.

Vaskijärvi naturreservats ordningsregel i sin helhet (på finska).

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • På Kurjenrahka nationalparks leder klarar man sig under den snöfria tiden bra med lätta skor, t.ex. joggingskor. De markerade stigarna går huvudsakligen över skogsmark och över de sumpigare ställena har det gjorts spångar.
 • Det är skäl att utrusta sig med gummistövlar då man vandrar längs lederna i Vaskijärvi naturreservat, då vattnet står högt.
 • På sensommaren finns det ofta rikligt med älgflugor, vilket det lönar sig att ta i beaktande då man väljer kläder.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 •  Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer