Ankomst till Kurjenrahka

 

Kurjenrahka nationalpark finns väster om landsväg nr 204 (Åbo - Yläne), ca 35 km norr om Åbo. Vaskijärvi naturreservat är beläget ca 10 km nordväst om Kurjenrahka nationalpark, norr om Yläne - Mynämäki-vägen (nr 2020). Det är ca 40 km från Åbo till Vaskijärvi.

Med buss