Ankomst till Kurjenrahka

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Kurjenrahka nationalpark finns väster om vägen mellan Åbo och Yläne (landsväg nr 204), 35 km norr om Åbo. Vaskijärvi naturreservat är beläget 10 km nordväst om Kurjenrahka nationalpark, norr om vägen mellan Yläne och Mynämäki (nr 2020). Det är 65 km från Åbo till Vaskijärvi.

Till vandringslederna

Man startar till vandringslederna från Kurjenpesä naturstuga, Pukkipalo, Rantapiha, Vajosuo och Töykkälä parkeringsplatser. Till leden i Vaskijärvi naturreservat startar man från Elijärvenkulma parkeringsplats. Startpunkter för vandringslederna.

Med buss till Kurjenrahka

Från Åbo och Säkylä finns bussförbindelse (matkahuolto.fi) till Kurjenrahka. Snabbturshållplatsen "Kuhankuono" ligger längs vägen Åbo-Säkylä (nr 204) cirka 500 meter från Kurjenpesä naturstuga.

Lokaltrafikens bussar (foli.fi) nro 21 och 23, som avgår från Trätorget i Åbo, kör till hållplatsen i Kuhankuono från våren till hösten. Från hållplatsen är det cirka 200 meter till närmaste vandringsled och cirka 1 kilometer till Kuhankuonos gränssten. Alla turer kör inte ända till Kuhankuono utan stannar vid Tortinmäki ändhållplats, varifrån det är cirka 6 km till Kuhankuono och Vajosuo.

Bussen har stannat på hållplatsen i Kurjenportti och en person stiger just ombord.

Med tåg till Åbo

Med tåg (vr.fi) kommer du närmast Kurjenrahka nationalpark till Åbo (35 km).

Med bil till Kurjenrahka

Kurjenpesä naturstugas parkeringsplats, Kuhankuonontie 67, Pöytis. Vinterunderhåll.

Pukkipalo parkeringsplats, Paltantie, Nousis. Vinterunderhåll.

Rantapiha parkeringsplats, Savojärventie, Nousis. Vinterunderhåll.

Töykkälä parkeringsplats, Vällintie, Rusko. Vinterunderhåll.

Vajosuo parkeringsplats, Vajosuontie, Rusko. Vinterunderhåll.

Elijärvenkulma parkeringsplats, Honkilahdentie, Pöytis. Vinterunderhåll. Vaskijärvi naturparks enda parkeringsplats.

Observera att vintertid kan det förekomma fördröjningar i plogningen av parkeringsplatserna.